Malvino-EP-11- Mạch KDCS

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
61
lượt xem
13
download

Malvino-EP-11- Mạch KDCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Audio amplifier = KĐ âm tần Bandwidth = BW = băng thông Capacitive coupling = ghép tụ Class A operation = hoạt động lớp A Class B operation = hoạt động lớp B p g p Class C operation = hoạt động lớp C Current drain = dòng (điện) tiêu thụ Dc amplifier = mạch KĐ DC direct coupling = ghép trực tiếp = ghép DC ế Từ Vựng (2/3) • • • • • • Duty cycle = chu kỳ làm việc (nhiệm vụ) Efficiency = hiệu suất harmonics = hài Large-signal operation= hoạt động tín hiệu lớn Maximum peak (MP)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Malvino-EP-11- Mạch KDCS

Đồng bộ tài khoản