Mạng máy tính - VT: Tổng quan về mạng máy tính

Chia sẻ: Nguyễn Trung Thành | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
547
lượt xem
193
download

Mạng máy tính - VT: Tổng quan về mạng máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung:  Định nghĩa mạng máy tính  Phân lọai mạng Phân chia theo quy mô mạng Phân chia theo mô hình tổ chức  Dịch vụ mạng  Một số khái niệm dùng trong mạng máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng máy tính - VT: Tổng quan về mạng máy tính

 1. Tổng quan về mạng máy tính
 2. Nội dung  Định nghĩa mạng máy tính  Phân lọai mạng  Phân chia theo quy mô mạng  Phân chia theo mô hình tổ chức  Dịch vụ mạng  Một số khái niệm dùng trong mạng máy tính PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 2
 3. Định nghĩa mạng máy tính  Mạng máy tính là hệ thống:  Gồm nhiều máy tính (thiết bị đầu cuối)  Nối với nhau bằng phương tiện truyền dẫn  Cung cấp dịch vụ mạng PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 3
 4. Thiết bị đầu cuối mạng máy tính  Máy tính để bàn (Desktop PC)  Máy tính xách tay (Laptop PC)  Máy điện thoại IP  Máy điện thoại di động  Máy in mạng  Các thiết bị thông minh … PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 4
 5. Phương tiện truyền dẫn  Cáp đồng (twisted pair)  UTP, STP, …  Sợi quang (optical fiber)  Single mode, multi-mode  Sóng vô tuyến (radio frequency)  Wifi, infrared, bluetooth, GSM, Wimax, …  Cáp đồng trục (coaxial cable)  Think cable, thick cable, …  … PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 5
 6. Dịch vụ mạng  Dùng chung phần cứng (máy in, máy fax, …)  Dùng chung phần mềm (dữ liệu, chương trình ứng dụng)  Dịch vụ truyền thông (web, mail, chat, …)  Sao lưu và phục hồi dữ liệu … PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 6
 7. Phân loại mạng máy tính  Phân loại theo quy mô  Phân loại theo mô hình tổ chức  Phân loại theo phạm vi truy xuất  Phân loại theo kỹ thuật truyền dẫn  Phân loại theo giao thức mạng … PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 7
 8. Phân loại mạng theo quy mô  Mạng cục bộ (LAN)  Mạng diện rộng (WAN)  Mạng đô thị (MAN)  Mạng cá nhân (PAN)  Mạng trường học (CAN) PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 8
 9. Phân loại theo quy mô  Mạng cục bộ (Local Area Network):  Thuộc quyền quản lý riêng của một tổ chức.  Phạm vi hẹp (một toà nhà, khu công sở với bán kính vài trăm mét)  Tốc độ truyền dữ liệu cao (từ 100 Mbit/s đến 10.000 Mbit/s)  Chủ yếu cung cấp các dịch vụ dùng chung (phần cứng, phần mềm, dữ liệu, kết nối Internet) PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 9
 10. Phân loại theo quy mô  Mạng diện rộng (Wide Area Network):  Có thể được quản lý bởi nhiều tổ chức khác nhau.  Phạm vi bao phủ rất rộng, gần như không giới hạn  Tốc độ truyền dữ liệu thấp (vài Mbit/s)  Chủ yếu cung cấp dịch vụ truyền thông (mail, web, điện thoại, …) PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 10
 11. Phân loại theo quy mô  Mạng đô thị (Metropolitant Area Network):  Phạm vi trong một khu đô thị.  Tốc độ truyền dữ liệu rất cao (vài Gbit/s)  Chủ yếu cung cấp dịch vụ truyền thông đa phương tiện (Video on demand, điện thoại, kết nối Internet, …) PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 11
 12. Phân loại theo quy mô  Mạng cá nhân (Personal Area Network):  Kết nối các thiết bị cá nhân (máy tính xách tay, máy điện thoại di động, PDA, …)  Phạm vi rất hẹp (vài mét), thường dùng sóng vô tuyến (hồng ngoại, bluetooth, …)  Chủ yếu cung cấp dịch vụ sao chép dữ liệu PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 12
 13. Phân loại theo quy mô  Mạng trường học (Campus Area Network):  Có thể xem như mạng MAN cỡ nhỏ hoặc một tổ hợp của nhiều mạng LAN.  Được tổ chức để đáp ứng những đặc trưng của môi trường trường học (truy xuất mở, phạm vi rộng, …)  Thường kết hợp giữa mạng có dây và mạng không dây. PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 13
 14. Phân loại theo mô hình tổ chức  Mạng khách / chủ (client/server)  Mạng ngang hàng (peer to peer) PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 14
 15. Phân loại theo mô hình tổ chức  Mạng khách / chủ  Có máy chủ chuyên dụng (server) phục vụ cho các máy khác.  Ưu điểm: quản lý tập trung, tính bảo mật cao.  Nhược điểm: giá thành cao, công việc quản lý phức tạp, phụ thuộc vào máy chủ PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 15
 16. Phân loại theo mô hình tổ chức  Mạng khách / chủ (client/server) client client client laser printer server PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 16
 17. Phân loại theo mô hình tổ chức  Mạng ngang hàng:  Tất cả các máy có vai trò như nhau.  Mỗi user tự quản lý tài nguyên trên máy mình.  Ưu điểm: giá thành thấp, dễ triển khai  Nhược điểm: Bảo mật kém, quy mô nhỏ (khoảng
 18. Phân loại theo mô hình tổ chức  Mạng ngang hàng (peer-to-peer) Tất cả các máy có vai trò ngang nhau PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 18
 19. Các dịch vụ mạng  Dịch vụ trên mạng LAN (resource sharing):  Dùng chung dữ liệu  Dùng chung phần cứng  Dùng chung kết nối Internet  Dịch vụ trên mạng Internet:  Web, mail, chat, FTP, … PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 19
 20. Các thuật ngữ  Mạng Internet  Kỹ thuật Ethernet  Giao thức mạng  Dịch vụ có kết nối và không kết nối PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 20
Đồng bộ tài khoản