Marching

Chia sẻ: Qweqwdasd Qweqdasda | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
5
download

Marching

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bỏ chọn và vào Filte Blur Gaussian B với v er Blur giá trị là 2 px. l và en - Tạo một layer mới v tô màu đe cho layer đó - Vào Text tool và chọ Horizon Type Mas t ọn n sk - Gõ chữ gì đó bạn mu với fon chữ lớn lớn chút.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marching

  1. - Mở môt tài liệu mới với kích th t hước 500x10 00. - Tô màu nền với màu # 9900CC n u C - Tạo một layer mới v dùng côn cụ Rectan l và ng ngular để tạo một hìn như bên phải. nh - Dùng Gra adient (steel bar) kéo m đường t trái một từ sang phải. - Bỏ chọn và vào Filte > Blur > Gaussian B với v er Blur giá trị là 2 px. - Tạo một layer mới v tô màu đe cho layer đó l và en - Vào Text tool và chọ Horizon Type Mas t ọn n sk - Gõ chữ gì đó bạn mu với fon chữ lớn lớ chút. uốn nt ớn - Sau đó nh vào Lay chữ để c hấn yer chọn nó. Sẽ có một ẽ vùng lựa ch bằng ch hiện ra. họn hữ - Layer > Add Layer m A mask > hide Selection e - Chọn laye thứ 2 ở g er giữa trên La ayer palette. Layer . Palette của bạn bây gi sẽ như hì bên phả a iờ ình ải - Chuyển sang Image Ready - Chọn Mo Tool và di chuyển layer thứ ha sang tận ove ai cùng bên tr cho đến khi không còn nhìn th nó rái, n g hấy nữa.
  2. - Trên Animation Palette tạo một New Frame - Trên Layer Palette di chuyển layer thứ 2 sang tận cùng bên phải. - Animation Palette của bạn sẽ như hình bên phải - Nhấn nút Tween và điền giá trị là 12 vào ô Frame to add - Nhấn nút play để xem kết quả - Gây quỹ để BTD trả nhuận bút và giúp trang web phát triển bằng cách nhấp chuột vào bảng quảng cáo ở dưới. © www.bantayden.com - Dịch và minh hoạ bởi Bá Tước Monte Cristo |Trang Chủ| |Text Effect| |Photo Tutorials| Nội dung trên trang web này thuộc bản quyền của Bá Tước Monte Cristo.  
Đồng bộ tài khoản