intTypePromotion=1
ADSENSE

MARKETING NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

794
lượt xem
149
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: Khái niệm cơ bản, đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp 1. Hiểu biết chung về Marketing 2. Một số khái niệm cơ bản 3. Các quan điểm và định hướng kinh doanh 4. Đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp Chương 2: Thị trường nông sản hàng hóa & định hướng hoạt động Marketing kinh doanh nông nghiệp Khái niệm, vai trò và chức năng của thị trường Đặc điểm cung – cầu thị trường hàng hóa Môi trường kinh doanh Marketing nông nghiệp Thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của NTD...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MARKETING NÔNG NGHIỆP

 1. MARKETING NÔNG NGHIỆP AGRICULTURAL MARKETING (AM)
 2. Chương 1: Khái niệm cơ bản, đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp 1. Hiểu biết chung về Marketing 2. Một số khái niệm cơ bản 3. Các quan điểm và định hướng kinh doanh 4. Đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp
 3. Chương 2: Thị trường nông sản hàng hóa & định hướng hoạt động Marketing kinh doanh nông nghiệp Khái niệm, vai trò và chức năng của thị trường 1. Đặc điểm cung – cầu thị trường hàng hóa 2. Môi trường kinh doanh Marketing nông nghiệp 3. Thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng 4. của NTD sản phẩm nông nghiệp 5. Thị trường các doanh nghiệp nông nghiệp 6. Phân khúc thị trường – lựa chọn thị trường mục tiêu
 4. Chương 3: Chiến lược sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp 1. Đặc điểm của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp 2. Các quyết định Marketing về chiến lược sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp 3. Chu kỳ sống của sản phẩm 4. Một số chiến lược sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp
 5. Chương 4: Chiến lược giá trong kinh doanh nông nghiệp 1. Giá cả và vai trò của giá cả trong kinh doanh nông nghiệp 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa 3. Tiến trình xác định mức giá ban đầu 4. Các kiểu chiến lược giá 5. Chủ động và phản ứng đối với sự thay đổi giá và hạn chế rủi ro trong kinh doanh nông nghiệp
 6. Chương 5: Chiến lược phân phối nông sản hàng hóa Một số vấn đề chung 1. Cấu trúc kênh phân phối và các loại kênh phân phối 2. Quyết định lựa chọn kênh phân phối 3. Quản trị kênh phân phối sản phẩm hàng hóa nông 4. nghiệp
 7. Chương 6: Chiến lược hỗ trợ Marketing trong kinh doanh nông nghiệp 1. Khái quát về chiến lược hỗ trợ Marketing trong kinh doanh nông nghiệp 2. Các hình thức hoạt động hỗ trợ Marketing trong kinh doanh nông nghiệp 3. Các hình thức hoạt động hỗ trợ Marketing trong kinh doanh nông nghiệp của Chính phủ
 8. Chương 7: Phương pháp nghiên cứu AM & Đánh giá hoạt động Marketing của doanh nghiệp 1. Đánh giá công tác nghiên cứu thị trường 2. Đánh giá hoạch định chiến lược Marketing – MIX 3. Tổ chức kiểm tra và đánh giá hoạt động Marketing của doanh nghiệp 4. Hiệu quả Marketing
 9. Chương 1 Khái niệm cơ bản, đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp
 10. Nội dung 1. Hiểu biết chung về Marketing 1.1. Định nghĩa Marketing 1.2. Vai trò của Marketing trong sản xuất kinh doanh 2. Một số khái niệm cơ bản: nhu cầu, mong muốn,…. 3. Các quan điểm và định hướng kinh doanh 3.1. Quan điểm hướng vào sản xuất 3.1. Quan điểm hướng vào hoàn thiện sản phẩm 3.1. Quan điểm hướng vào bán hàng 3.1. Quan điểm hướng vào khách hàng 3.1. Quan điểm kết hợp ba lợi ích: NTD – DN – XH 4. Đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp 4.1. Những đặc điểm chủ yếu của AM 4.2. Chức năng của marketing
 11. Hiểu biết chung về Marketing 1. Định nghĩa Marketing Cổ điển: Marketing là một quá trình mà ở đó nhu cầu về hàng hóa dịch vụ được dự đoán và được thỏa mãn thông qua một quá trình nhận thức thúc đẩy và phân phối. Hiện đại: Marketing là sự dự đoán, sự quản lý, sự điều chỉnh và thỏa mãn các nhu cầu thông qua quá trình giao dịch Hay: Marketing là việc xác định và thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng tốt hơn của đối thủ cạnh tranh để kiếm lời. 2. Chức năng của Marketing Kết nối hoạt động sản xuất của DN với thị trường
 12. Hiểu biết chung về Marketing 3. Mối quan hệ giữa Marketing với chức năng khác của DN Chức năng của doanh nghiệp: chức năng sản xuất, quản lý tài chính, nhân lực, vật tư,…& chức năng Marketing Nhiệm vụ của Marketing: thu hút nhiều khách hàng cho DN; tìm kiếm những khách hàng phù hợp với năng lực DN & làm thỏa mãn nhu cầu trong điều kiện cụ thể của DN
 13. Một số khái niệm cơ bản 1.Nhu cầu Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được 2. Mong muốn Là các nhu cầu được chuyển hóa thành “nhu cầu cụ thể” 3. Yêu cầu Là nhu cầu cụ thể có tính đến khả năng thanh toán và sự sẵn sàng mua chúng 4. Hàng hóa Là những sản phẩm hay dịch vụ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu cụ thể được cung cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn người tiêu dùng
 14. Một số khái niệm cơ bản 5. Trao đổi Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả hai phía đều mong muốn 6. Giao dịch Là một cuộc trao đổi mang tính chất thương mại những vật có giá trị giữa các bên 7. Thị trường Thị trường bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẳn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó. hay: Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua bán. Ở đó, người bán sẳn lòng bán hàng hóa và người mua sẵn lòng mua và có khả năng chi trả cho hang hóa đó.
 15. Các quan điểm định hướng kinh doanh 1. Quan điểm hướng vào sản xuất Nhà quản lý tập trung vào các hoạt động để hoàn thiện khâu sản xuất, các khâu còn lại là phân phối và bán hàng sẽ tự hoàn thiện Được áp dụng thành công khi: Cầu > Cung
 16. Các quan điểm định hướng kinh doanh 2. Quan điểm hướng vào hoàn thiện sản phẩm Người tiêu dùng luôn ưa thích những sản phẩm có chất lượng cao nhất, nhiều tính năng và công dụng mới  phải tập trung mọi nguồn lực để tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất và thường xuyên cải tiến hoàn thiện chúng Quan điểm này đúng khi: Nhu cầu của một sản phẩm nào đó được cung ứng bởi nhiều nhà sản xuất  nâng cao chất lượng SP nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh
 17. Các quan điểm định hướng kinh doanh 3. Quan điểm hướng vào bán hàng Tập trung mọi nỗ lực vào việc bán hàng, khuyếch trương SP, thúc đẩy tiêu thụ thì DN sẽ thành công Quan điểm này thường có hiệu quả trong trường hợp: SP hoặc dịch vụ là những thứ mà khách hàng không nghĩ đến sẽ mua VD: dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ du lịch, quần áo lỗi m ố t…  Quan điểm hướng vào sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và hướng vào bán hàng là những quan điểm của Marketing cổ điển
 18. Các quan điểm định hướng kinh doanh 4. Quan điểm hướng vào khách hàng Chìa khóa để thành công trong kinh doanh là phải xác định được nhu cầu, mong muốn của khách hàng mục tiêu  tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó bằng những cách có ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh.
 19. Các quan điểm định hướng kinh doanh 5. Quan điểm kết hợp ba lợi ích của Người tiêu dùng – Doanh nghiệp – Xã hội Nhiệm vụ của DN là xác định đúng đắn nhu cầu, mong muốn của thị trường mục tiêu, tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu mong muốn của khách hàng hữu hiệu hơn so với đối thủ cạnh tranh, đồng thời phải bảo toàn hoặc củng cố mức sống sung túc của cộng đồng và xã hội và từ đó đạt được mục tiêu của doanh nghiệp
 20. Quan điểm hướng vào sản xuất Tập trung vào HQSX Lợi nhuận qua bán Sản phẩm sẵn có và sản lượng hàng Quan điểm hướng vào hoàn thiện sản phẩm Nâng cao chất lượng LN qua bán hàng nhờ Sản phẩm sẵn có SP & hoàn thiện SP dẫn đầu về chất lượng Quan điểm hướng vào bán hàng Khuếch trương và bán LN qua doanh số bán Sản phẩm sẵn có hàng hàng Quan điểm hướng vào khách hàng Khách hàng mục tiêu LN qua đáp ứng NC Khách hàng và nhu và thỏa mãn nhu cầu cầu khách hàng của KH c ủa họ Quan điểm kết hợp ba lợi ích của Người tiêu dùng – Doanh nghiệp – Xã hội •Thỏa mãn NC của LN qua đáp ứng NC •Khách hàng và nhu KH cầu khách hàng KH và sự tín nhiệm •Bảo toàn và cũng cố •Cộng đồng và xã hội của xã hội lợi ích XH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2