Mẫu bản khai chung

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
150
lượt xem
24
download

Mẫu bản khai chung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bản khai chung dành cho tàu thuyền quá cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản khai chung

  1. Mẫu bản khai chung GENERAL DECLARATION Đến/Arrival Rời/Departure Tên và loại tàu: Cảng đến/rời Thời gian đến/rời cảng Name and type of ship Port of arrival/departure Date - Time of arrival/departure Số IMO: IMO number Hô hiệu: Call sign Quốc tịch tàu Tên thuyền trưởng Cảng rời cuối cùng/cảng đích: Flag State of ship Name of master Last port of call/next port of call Giấy chứng nhận đăng ký (Số, ngày cấp, cảng) Tên và địa chỉ liên lạc của đại lý: Certificate of registry (Port, date and number) Name and contact details of the ship agent Tổng dung tích Dung tích có ích Gross tonnage Net tonnage Vị trí tàu tại cảng: Position of the ship in the port (berth or station) Đặc điểm chính của chuyến đi (các cảng trước và các cảng sẽ đến, gạch chân các cảng sẽ dỡ hàng) Brief particulars of voyage (previous and subsequent port of call; underline where remaining cargo will be discharged) Mô tả tóm tắt về hàng hóa Brief description of the cargo Số thuyền viên (gồm cả Số hành khách Ghi chú: Number of passenger Remarks thuyền trưởng) Number of crew (inl. Master) Tài liệu đính kèm (ghi rõ số bản) (*) Attached documents (indicate number of copies) Bản khai hàng hóa: Bản khai Dự trữ của tàu Cargo Declaration Ship’s Stores Declaration Danh sách thuyền viên Danh sách hành khách Yêu cầu về phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải Crew List Passenger List The ship’s requirements in terms of waste and residue reception facilities Bản khai hành lý thuyền Bản khai kiểm dịch y tế Health Quarantine Declaration viên Crew’s Effects Declaration ………., ngày ……. tháng …. năm 200… Date THUYỀN TRƯỞNG (HOẶC ĐẠI LÝ) Master (or authorized agent or officer) (*) Mục này chỉ khai khi tàu đến cảng only on arrival
Đồng bộ tài khoản