Mẫu bản khai người có công với cách mạng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
230
lượt xem
28
download

Mẫu bản khai người có công với cách mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bản khai người có công với cách mạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản khai người có công với cách mạng

  1. Mẫu số 11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 1/ Phần khai về thân nhân (người đứng khai); Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: ...................... Nguyên quán: ............................................................................................................... Trú quán: ...................................................................................................................... Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….) ................. ....................................................................................................................................... 2/ Phần khai về người có công: Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh: ................................. Nguyên quán: ............................................................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ): ......................................................... Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại .................................................................. Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày): .............................................. Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với: ....................................................................... Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …) ............................................................ … … Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
  2. ……ngày …. tháng …. năm 200… Người khai Xác nhận của xã (phường) (Ký, ghi rõ họ và tên) Ông (bà) ……………………………………………………….... Hiện cư trú tại: ………………………………….……….……… là ……………… của ông (bà) …………………..……………… (tên người có công) đã chết ngày ….…tháng ….. năm ……. Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần. TM. UBND Chủ tịch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản