Mẫu bản quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho người đi lao động nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
258
lượt xem
17
download

Mẫu bản quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho người đi lao động nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu bản quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho người đi lao động nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho người đi lao động nước ngoài

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Mẫu số 5 BẢN QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC CHO NGƯỜI ĐI LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC Tên cơ quan (Cơ quan, xí nghiệp, Phòng LĐTBXH): Thuộc khu vực: Sản xuất kinh doanh, hành chính, sự nghiệp: Do Bộ, địa phương (Tỉnh, thành phố) .... quản lý TT Họ và Ngày Nước Ngày Thời gian công tác Số Tiền Tiền Thực tế đã chi trả Chứn Gh tên đi đến về tháng lương lương cho người lao động g từ i tổng chi ch ngạch ú người lao lao nước Tổng Chia ra được cơ bản (Lương Trợ cấp Trợ Tổng trả số cơ cấp (số được động động Thời Thời hưởng (cấp bản, phụ một lần học cộng ngày hưởng ở gian gian trợ bậc cấp thâm nghề tháng trợ cấp nước công làm cấp chức niên, phụ (đối năm thôi ngoài tác việc ở vụ) cấp khu với của việc trong nước hoặc vực, trợ khu phiếu nước ngoài sinh cấp trượt vực chi và hoạt giá HCSN tiền) thời phí ) gian chờ việc A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  2. 2 Tổng cộng XÉT DUYỆT CỦA SỞ TÀI CHÍNH Ngày....tháng.....năm 19..... (ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ và họ tên) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (XÍ NGHIỆP, ĐƠN VỊ) (ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản