intTypePromotion=1

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm: Bảng cân đối kế toán (BKĐKT) (năm) của DN hoạt động liên tục (mẫu B01-DN); BCĐKT của DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (mẫu B01-CDHĐ-DNKLT); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) (năm) (mẫu B02-DN); Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (năm) theo phương pháp gián tiếp và trực tiếp (mẫu B03-DN);...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 200<br /> Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính để <br /> thay thế cho Quyết định 15 được cụ thể hóa trên Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm:<br /> <br /> 1. Bảng cân đối kế  toán (BKĐKT) (năm) của DN hoạt động liên tục (mẫu B01­<br /> DN)<br /> <br /> 2. BCĐKT của DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (mẫu B01­CDHĐ­<br /> DNKLT)<br /> <br /> 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) (năm) (mẫu B02­DN)<br /> <br /> 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (năm) theo phương pháp gián tiếp và trực tiếp (mẫu  <br /> B03­DN)<br /> <br /> 5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (năm) của DN hoạt động liên tục (mẫu B09­<br /> DN)<br /> 6. Bản thuyết minh BCTC (năm) của DN không đáp  ứng giả  định liên tục (mẫu <br /> B09­CDHĐ­DNKLT)<br /> <br /> 7. BCĐKT giữa niên độ – dạng đầy đủ (mẫu B01a­DN)<br /> <br /> 8. BCKQHĐKD giữa niên độ – dạng đầy đủ (mẫu B02a­DN)<br /> <br /> 9. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – dạng đầy đủ  (mẫu B03a­DN) theo phương pháp <br /> gián tiếp và trực tiếp<br /> <br /> 10. Bản thuyết minh BCTC chọn lọc (mẫu B09a­DN)<br /> <br /> Một số khái niệm:<br /> – Giả định DN hoạt động liên tục: là giả định DN đó đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục  <br /> hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, tức là DN không hề có ý định hoặc không buộc <br /> phải ngừng hoạt động SXKD trong tương lai gần.<br /> – Kỳ kế toán lập BCTC thường là giữa niên độ và năm. Ngoài ra, DN có thể lập các báo cáo  <br /> tài chính theo kỳ kế toán là tháng, quý để phục vụ yêu cầu quản lý của DN.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2