intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MẪU BIỂU: KẾ HOẠCH THU CHI CỦA GIA ĐÌNH

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

1.065
lượt xem
161
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu: kế hoạch thu chi của gia đình', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIỂU: KẾ HOẠCH THU CHI CỦA GIA ĐÌNH

  1. Kế hoạch thu chi hàng tháng của gia đình Tổng cả Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 năm Thu nhập Lương (ròng) - Thành viên 1 $10,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10,000 Lương (ròng) - Thành viên 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Lãi tiết kiệm và cổ tức $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Tổng thu nhập $10,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10,000 Chi Chi cho Ô tô $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Bảo hiểm Ô tô $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Trả mua Ô tô $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Cắt tóc và chắm sóc sắc đẹp $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TV cáp $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Từ thiện $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Trông trẻ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Quần áo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Trả thẻ tín dụng $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nợ và các khoản thuê bao $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Điện $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nghỉ ngơi và giải trí $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Gas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Quà tặng $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Thức ăn và ăn hiệu $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Bảo hiểm y tế $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Sửa chữa nhà cửa $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Hộ gia đình $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Thuế thu nhập (phụ thu) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Dặt quần áo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Bảo hiểm nhân thọ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Chữa bệnh $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Các khoản mua trả dần $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Trả nợ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Trả thuê bất động sản $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Con cái học hành $300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $300 điện thoại $50 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50 Tiền học $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 đi nghỉ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nước $50 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Tổng chi phí $400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $400 Tiền mặt còn thừa (thiếu) $9,600 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $9,600
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2