MẪU CÂU TOÁN HỌC ANH - VIỆT (Bản 1.0)

Chia sẻ: Nguyễn Minh Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
266
lượt xem
138
download

MẪU CÂU TOÁN HỌC ANH - VIỆT (Bản 1.0)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ch÷ìng 1 Introduction - Giới thiệu 1. We prove that in some families of com- pact there are no universal elements. 1. Ta chứng minh rằng trong một số họ compact không tồn tại các phần tử toàn thể. 2. It is also shown that... 2. Nó cung chỉ ra rằng 3. Some relevant counterexamples are in- dicated. 3. Một số thí dụ có liên quan ÷ợc chỉ ra. 4. We wish to investigate ... 4. Ta muốn khảo sát .... 5. Our purpose is to ... 5. Mục ích của chúng ta là ... 6. It is of interest to know whether... 6. iều quan tâm ÷ợc biết khi mà......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU CÂU TOÁN HỌC ANH - VIỆT (Bản 1.0)

Đồng bộ tài khoản