MẪU CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý)

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
423
lượt xem
89
download

MẪU CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu chương trình thử việc (áp dụng cho nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý)

  1. BM.08.01 BM.08.18 15.05.2004 15.05.2004 Cty .............. CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý) Họ tên : Chưc vu: . ...............................……………….. ̣ ……………………………………………………………… Thời gian thử việc: từ ngày..... ………đến ngày………. Bộ phận : ………………………………………………... …. Người Quan lý trưc tiêp : ………………………………………………. Chưc vụ : …………………………………….. ̉ ́ A.YÊU CẦU. 1. Danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc. TỈ KẾT QUẢ STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM TRỌNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC (%) Trang 1/3
  2. BM.08.01 BM.08.18 15.05.2004 15.05.2004 Cty .............. TỈ KẾT QUẢ STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM TRỌNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC (%) 2. Bài thu họach (Yêu cầu viết bài thu họach nhỏ liên quan đến chuyên môn đảm nhiệm). …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. 3. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc. …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………………. B. XÁC NHẬN : Phòng Quản lý Nguồn Cấp Quản lý trưc tiếp đưa ra Nhân viên thử việc chấp nhận Nhân lưc Chương trình thử việc thưc hiện chương trình Ngày___ /___ /______ Ngày___ /___ /______ Ngày___ /___ /______ Trang 2/3
  3. BM.08.01 BM.08.18 15.05.2004 15.05.2004 Cty .............. _________________________ __________________________ __________________________ Trang 3/3
Đồng bộ tài khoản