MẪU CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC(TRIAL PROGRAM)

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
146
lượt xem
21
download

MẪU CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC(TRIAL PROGRAM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu chương trình thử việc(trial program)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC(TRIAL PROGRAM)

  1. (Form No.) BM.08.12 15/05/2004 BM.08.01 CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (TRIAL PROGRAM) (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý – Apply for office and indirect staffs and managers) 15/05/2004  Công ty ............................................... Phòng Nhân Sự (HR Dept) Họ tên (Full-name):………………………………………………………… Chưc vụ (Job title):……………………. Bộ phận (Dept.): ……………………………………………………………. ̀ ̣ ̣ Ngay nhân viêc (Available date): …………..…………. Người Quan lý trưc tiêp (Direct manager:)……………………………………. Chưc vụ (Job title):…………………….. ̉ ́ A. DANH MỤC CÔNG VIÊC ĐƯỢC PHÂN CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN THỬ VIỆC ̣ (List of assignments that have been assigned in trial period): TỈ TRỌNG KẾT QUẢ STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM CẦN ĐẠT ĐƯỢC (NO.) (Assignments) (Responsibility) (Density) (Targets need to be achieved) (%) Trang 1/2
  2. TỈ TRỌNG KẾT QUẢ STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM CẦN ĐẠT ĐƯỢC (NO.) (Assignments) (Responsibility) (Density) (Targets need to be achieved) (%) B. XÁC NHẬN (Confirmation): Cấp Quản lý trưc tiếp đưa ra Chương trình thử việc Nhân viên thử việc chấp nhận thưc hiện chương (The direct manager who offers trial program) trình Ngày (Date):___ /___ /______ (The trial staff who implements the trial program) Ngày (Date):___ /___ /______ __________________________ __________________________ Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản