Mẫu công văn hành chính

Chia sẻ: Dinh Cong Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
3.375
lượt xem
404
download

Mẫu công văn hành chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kham khảo về "Mẫu công văn hành chính" của Bộ giáo dục và đào tạo Trường Đại học kinh tế Quốc Dân. Tài liệu sẽ giúp bạn soạn thảo một mẫu công văn hành chính hoàn chỉnh và nắm rõ được các nội dung cần phải có khi soạn một mẫu công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu công văn hành chính

  1. Mẫu công văn hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––– Số: …….. ĐHKTQD-… (1) Hà Nội, ngày …. tháng …. Năm…. V/v ……….(2) ………. Kính gửi: ………………………………… ……………………(3)……………………….…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………./. Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG (6) - ……….. (chữ ký, đóng dấu) - ……….. - Lưu TH, … (4). A.XX (5) GS.TS. Nguyễn Văn Nam –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Số 207 đường Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại …….. FAX: ……….. E-Mail: ……….. Website: www.neu.edu.vn (7) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (1))Chữ viết tắt tên đơn vị thảo hoặc chủ trì thảo công văn (TH, TCCB, QLĐT…) (2)Trích yếu nội dung của công văn (3)Nội dung công văn (4)Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần) (5)Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần) (6)Quyền hạn, chức vụ của người ký, trường hợp các Phó Hiệu trưởng được giao ký thay Hiệu trưởng thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản. (7) Địa chỉ Trường, số điện thoại, Fax, địa chỉ E-Mail, Website (nếu cần) Kỹ năng viết tờ trình 1. Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình: a) Phân tích căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết của vấn đề cần trình duyệt. b) Nêu các chủ đề xin phê chuẩn phải rõ ràng, cụ thể. c) Các kiến nghị phải hợp lý. d) Phân tích các khả năng và trình bày khái quát phương án phát triển mạnh, khắc phục khó khăn. 2. Bố cục tờ trình: Thiết kế bố cục thành 3 phần: Phần 1: Nêu lý do đưa ra nội dung trình duyệt. Phần 2: Nội dung các vấn đề cần đề xuất (trong đó có tờ trình các phương án, phân tích và chứng minh các  phương án là khả thi).
  2. Phần 3: Kiến nghị cấp trên (hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện vật chất, tinh thần). Yêu cầu phê chuẩn, chẳng hạn  xin lựa chọn một trong các phương án, xin cấp trên duyệt một vài phương án xếp thứ tự, khi hoàn cảnh thay  đổi có thể chuyển phương án từ chính thức sang dự phòng. 3. Kỹ thuật viết tờ trình: ­ Trong phần nêu lý do, căn cứ: cần dùng cách hành văn để thể hiện đươc nhu cầu khách quan, hoàn cảnh  thực tế đòi hỏi. ­ Phần đề xuất: Cần dùng ngôn ngữ và cách hành văn có tính thuyết phục cao nhưng rất cụ thể, rõ ràng,  tránh phân tích chung chung, khó hiểu. Các luận cứ phải lựa chọn điển hình từ các tài liệu có độ tin cậy cao,  khi cần phải xác minh để bảo đảm sự kiện và số liệu trung thực. Nêu rõ các ích lợi, các khó khăn trong các phương án, tránh nhận xét chủ quan thiên vị. ­ Các kiến nghị: phải xác đáng, văn phong phải lịch sự, nhã nhặn, luận chứng phải chặt chẽ, nội dung đề xuất  phải bảo đảm tính khả thi mới tạo ra niềm tin nội tâm cho cấp phê duyệt. Tờ trình có thể đính kèm các bản  phụ lục để minh họa thêm cho các phương án được đề xuất kiến nghị trong tờ trình.
  3. VIỆN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LỰC VÀ TÀI NĂNG (ITH) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG –––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––– Bình dương, ngày 17 tháng 5 năm2010 Số: 01/ ITH_ CNBD Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bình dương Viện Khoa học Phát triển nhân lực và Tài năng – Chi nhánh Bình dương được thành lập theo quyết định số 36/QD – ITH ngày 01/3/2010 do Viện trưởng PGS-TS. Bùi Ngọc Oánh ký, địa chỉ Chi nhánh đặt tại 26/1 – Đoàn Thị Liên –Khu phố 4. P. Phú lợi. TX Thủ Dầu Một .Tỉnh Bình dương. Chi nhánh hoạt động theo sự ủy quyền của Viện trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: 1/ Nghiên cứu khoa học, xây dựng và thực hiện các đề tài, dự án phát triển nhân lực và nhân tài. 2/ Tư vấn, đào tạo bồi dưỡng phát triển nhân lực, nhân tài. 3/ Liên kết hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trên lĩnh vực đăng ký hoạt động. Kế hoạch năm 2010 Chi nhánh Bình dương thực hiện: 1/ Tham gia nghiên cứu một số đề tài khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và môi trường, góp phần giải bài toán môi trường ở địa phương. 2/ Xây dựng dự án phát triển nhân lực đáp ứng nhu cầu kinh tế- xã hội của địa phương trong những năm tới. 3/ Tham gia bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Ban giám đốc Chi nhánh Bình dương trình báo với Sở Khoa học Công nghệ và các cơ quan hữu quan. Mong được sự hợp tác, giúp đỡ của quý cơ quan để Chi nhánh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn. Nơi nhận: Giám đốc Chi nhánh - Như trên, - Lưu.
  4. Đậu Xuân Thoan –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– VIỆN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LỰC VÀ TÀI NĂNG (ITH) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHÂN VIỆN BÌNH DƯƠNG –––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––– Bình dương, ngày 17 tháng 5 năm2010
  5. Số: 01/ ITH_ PVBD V/v báo cáo chức năng, nhiệm vụ của Phân viện Bình dương Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình dương ………………(3)……………………….…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………./. Nơi nhận: Giám đốc Phân viện - Như trên, (chữ ký, đóng dấu) - Lưu VP PV Đậu Xuân Thoan –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 26/1 Đoàn Thị Liên. KP4. P Phú lợi. TX Thủ Dầu Một. BD Điện thoại …….. FAX: ……….. E-Mail: ……….. Website:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản