Mẫu đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Chia sẻ: Viettuan Viettuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
183
lượt xem
29
download

Mẫu đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đăng ký nhãn hiệu hàng hoá', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

 1. TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DẤU NHẬN ĐƠN VÀ SỐ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA Kính gửi: Cục Sở hữu công nghiệp 384 – 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Người ký tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu công nghiệp xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa u SỐ HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƠN v NHÃN HIỆU Mẫu nhãn hiệu Chú thích về nhãn hiệu ệ Nhãn hiệu tập thể ể Nhãn hiệu bảo vệ ệ Nhãn hiệu liên kết ế Nhãn hiệu hình khối Mô tả nhãn hiệu: Màu sắc: Phân loại yếu tố hình: w NGƯỜI NỘP ĐƠN Mã số: Tên đầy đủ: Địa chỉ: ~ NGƯỜI KHAI KÝ TÊN Nước: Số điện thoại: Địa chỉ liên hệ (nếu cần):
 2. w ĐẠI DIỆN Mã số: Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp: Địa chỉ: Số điện thoại y YÊU CẦU QUYỀN ƯU TIÊN Các chỉ dẫn liên quan đến quyền ưu tiên £ Theo đơn nộp sớm hơn Số đơn Ngày nộp đơn Nước nộp đơn Căn cứ để người nộp đơn yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên là: £ Công ước Paris £ Thỏa ước khác, cụ thể là z PHÍ, LỆ PHÍ £ Lệ phí nộp đơn: £ Lệ phí xin hưởng quyền ưu tiên: £ Lệ phí xét nghiệm nội dung: £ Phí dịch vụ phân loại sản phẩm dịch vụ: £ Lệ phí xét nghiệm nhanh: Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là: Số chứng từ (trường hợp nộp qua Bưu điện hoặc chuyển khoản): { CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƠN £ Tờ khai, gồm trang x bản £ £ Mẫu nhãn hiệu, gồm mẫu £ £ Tài liệu xác nhận quyền sử dụng hợp pháp £ các dấu hiệu đặc biệt (quốc kỳ, quốc huy, ảnh người, tên gọi xuất xứ, địa danh…), gồm trang £ Chứng từ xác nhận hoạt động sản xuất, kinh £ doanh hợp pháp; gồm trang £ Quy chế sử dụng NH tập thể, gồm £ trang x bản £ Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên, gồm bản £ £ Giấy ủy quyền (bản gốc) £ £ Giấy ủy quyền (bản sao, bản gốc gửi sau) £ £ Giấy ủy quyền (bản sao từ Giấy ủy quyền £ ~ NGƯỜI KHAI đã nộp theo đơn khác, số đơn: KÝ TÊN ) £ Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn £ £ Chứng từ phí, lệ phí £
 3. £ Tài liệu khác, cụ thể là: £
 4. w NHỮNG NGƯỜI NỘP ĐƠN KHÁC (nếu có) Tên đầy đủ: Địa chỉ: Số điện thoại: Tên đầy đủ: Địa chỉ: Số điện thoại: | DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU (tiếp theo)
 5. | DANH MỤC NHÃN HIỆU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU (Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về sản phẩm, dịch vụ) } XÁC NHẬN CHỮ KÝ ~ Khai tại (trường hợp Người khai không có con dấu) ngày tháng năm Họ tên, chức vụ, chữ ký của Người khai, đóng dấu (nếu có)
 6. TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DẤU NHẬN ĐƠN VÀ SỐ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA Kính gửi: Cục Sở hữu công nghiệp 384 – 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Người ký tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu công nghiệp xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa u SỐ HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƠN v NHÃN HIỆU Mẫu nhãn hiệu Chú thích về nhãn hiệu ệ Nhãn hiệu tập thể ể Nhãn hiệu bảo vệ ệ Nhãn hiệu liên kết ế Nhãn hiệu hình khối Mô tả nhãn hiệu: Màu sắc: Phân loại yếu tố hình: w NGƯỜI NỘP ĐƠN Mã số: Tên đầy đủ: Địa chỉ: ~ NGƯỜI KHAI KÝ TÊN Nước: Số điện thoại: Địa chỉ liên hệ (nếu cần):
 7. w ĐẠI DIỆN Mã số: Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp: Địa chỉ: Số điện thoại y YÊU CẦU QUYỀN ƯU TIÊN Các chỉ dẫn liên quan đến quyền ưu tiên £ Theo đơn nộp sớm hơn Số đơn Ngày nộp đơn Nước nộp đơn Căn cứ để người nộp đơn yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên là: £ Công ước Paris £ Thỏa ước khác, cụ thể là z PHÍ, LỆ PHÍ £ Lệ phí nộp đơn: £ Lệ phí xin hưởng quyền ưu tiên: £ Lệ phí xét nghiệm nội dung: £ Phí dịch vụ phân loại sản phẩm dịch vụ: £ Lệ phí xét nghiệm nhanh: Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là: Số chứng từ (trường hợp nộp qua Bưu điện hoặc chuyển khoản): { CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƠN £ Tờ khai, gồm trang x bản £ £ Mẫu nhãn hiệu, gồm mẫu £ £ Tài liệu xác nhận quyền sử dụng hợp pháp £ các dấu hiệu đặc biệt (quốc kỳ, quốc huy, ảnh người, tên gọi xuất xứ, địa danh…), gồm trang £ Chứng từ xác nhận hoạt động sản xuất, kinh £ doanh hợp pháp; gồm trang £ Quy chế sử dụng NH tập thể, gồm £ trang x bản £ Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên, gồm bản £ £ Giấy ủy quyền (bản gốc) £ £ Giấy ủy quyền (bản sao, bản gốc gửi sau) £ £ Giấy ủy quyền (bản sao từ Giấy ủy quyền £ ~ NGƯỜI KHAI đã nộp theo đơn khác, số đơn: KÝ TÊN ) £ Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn £ £ Chứng từ phí, lệ phí £
 8. £ Tài liệu khác, cụ thể là: £
 9. w NHỮNG NGƯỜI NỘP ĐƠN KHÁC (nếu có) Tên đầy đủ: Địa chỉ: Số điện thoại: Tên đầy đủ: Địa chỉ: Số điện thoại: | DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU (tiếp theo)
 10. | DANH MỤC NHÃN HIỆU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU (Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về sản phẩm, dịch vụ)
 11. } XÁC NHẬN CHỮ KÝ ~ Khai tại (trường hợp Người khai không có con ngày tháng năm dấu) Họ tên, chức vụ, chữ ký của Người khai, đóng dấu (nếu có)
Đồng bộ tài khoản