MẪU DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
330
lượt xem
53
download

MẪU DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM

  1. VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẢO HIỂM Y TẾ : CHI NHÁNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ QUÝ Tên đơn vị : Chủ quản :…………………………………………………………………………………. Địa chỉ : Điện thoại : Mã số đơn vị : Thời hạn đóng : S MÃ SỐ NĂM SINH CHỨC VỤ LƯƠNG & CÁC KHOẢN NƠI ĐĂNG GIÁ TRỊ SỬ T HỌ TÊN SỐ PHIẾU NAM NỮ NGHỀ ÏPHỤ CẤP ĐÓNG BHYT ĐỊA CHỈ KÝ KCB DỤNG P. KCB T NVIÊN KCB NGHIỆP LƯƠNG PÏ.CẤP T. SỐ BAN ĐẦU TỪ ĐẾN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Đã cấp ……phiếu KCB Tổng số người : Người Ngày Tháng Năm Ngày ……. Tháng ………. Năm 200 Tổng Quỹ lương : Đồng / Tháng TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY GIÁM ĐỐC BHYT Số tháng đóng : tháng ( từ øđến ) Số tiền đóng : Đồng Khác : ………………………………………………… Tổng số tiền phải nộp : Đồng KẾ TOÁN THU KHAI THÁC VIÊN
  2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ GHI CHÚ 14
Đồng bộ tài khoản