MẪU DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUĨ LƯƠNG NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
348
lượt xem
69
download

MẪU DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUĨ LƯƠNG NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách lao động và quĩ lương nộp bảo hiểm xã hội', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUĨ LƯƠNG NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC CẤP QUẢN LÝ : ………………………………………………………………………………… Tên đơn vị : Mã Đơn Vị : Điạ chỉ : Tài khoản số : …………………… Điện thoại : Tại : ……………………………… Tỷ lệ trích nộp : ………………… DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ LƯƠNG TRÍCH NỘP BHX QUÝ 1 NĂM 200 STT HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ SỐ SỔ MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI N.VIÊN BHXH THÁNG 1 THÁNG 2 TỔNG CỘNG : NGƯỜI - - Ngày 01 Tháng 03 Năm 200. NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký ghi họ tên ) (Ký , đóng dấu ) PHẦN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁN BỘ THU GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘ (Ký ghi họ tên ) (Ký , đóng dấu )
  2. ……………………………………….. ……………………………………………………...……… : ………………………………………………… H NỘP BHXH HIỂM XÃ HỘI GHI THÁNG 3 CHÚ - 200. CÔNG TY đóng dấu ) ẢO HIỂM XÃ HỘI đóng dấu )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản