Mẫu danh sách thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
92
lượt xem
11
download

Mẫu danh sách thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số: C75- HD BHXH tỉnh………………… (Ban hành theo QĐ số: /QĐ-BTC BHXH huyện……………… ngày của Bộ trưởng BTC DANH SÁCH THU HỒI KINH PHÍ CHI BHXH Tháng……quý…….năm……. Số:………….. Nơi đang lĩnh SỐ TIỀN THU HỒI Số QĐ tiền hoặc tên Trong đó STT Họ và tên đơn vị sử Tổng số Năm Trong dụng lao động trước năm A B C D 1 2 3 Nguồn kinh phí I CHẾ ĐỘ…… Cộng II CHẾ ĐỘ….. Cộng ………. Tổng cộng Ấn định thu hồi:……………..người Số tiền…………………. Tổng số tiền thu hồi (bằng chữ)……………………………… Ngày……tháng…..năm…… Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. ố: C75- HD QĐ số: /QĐ-BTC a Bộ trưởng BTC Lý do thu hồi E ……tháng…..năm…… ủ trưởng đơn vị ý, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản