Mẫu điều lệ

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
6
download

Mẫu điều lệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu dùng để tham khảo theo quy định của nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu điều lệ

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ (1) Về việc …………………………………….. (Ban hành kèm theo Nghị định số ……../CP, ngày ….. tháng …… năm ……… ) CHƯƠNG I Điều 1. ………………………………………………………………………………………………………... Điều 2. ………………………………………………………………………………………………………... Điều 3. ………………………………………………………………………………………………………... CHƯƠNG II Điều ………… (2) …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. T/M CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG ( Ký tên đóng dấu) ---------- 1. Điều lệ được ban hành kèm theo Nghị định nên không phải lấy số và ký hiệu riêng vì đã ghi ở bản Nghị định rồi, ghi rõ Điều lệ, Quy định, Quy chế. 2. Cuối Điều lệ, không phải để điều khoản trách nhiệm thi hành vì điều này đã đặt trong Nghị định rồi. Nội dung thường có Chương I nguyên tằc chung (quy định chung); Chương II … ghi rõ nội dung cụ thể của Điều lệ; Chương …. Điều khoản cuối cùng. Nếu Điều lệ dài thì trong từng chương có thể chia thành từng mục, có điều, trong từng điều chia ra các điểm 1, 2, 3 … hoặc a, b, c … Cuối Điều lệ cần có quy định hiệu lực về không gian và thời gian thi hành.
Đồng bộ tài khoản