Mẫu đơn đề nghị khảo nghiệm giống

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
13
download

Mẫu đơn đề nghị khảo nghiệm giống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị khảo nghiệm giống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị khảo nghiệm giống

  1. Mẫu số 3 TÊN TỔ CHỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:. ........ / Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v: Khảo nghiệm... ............, ngày ......... tháng.......... năm........... ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHẢO NGHIỆM GIỐNG... Kính gửi: Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ............................................................................................. Giấy đăng ký kinh doanh số: ................................................................................................... Địa chỉ: ................................................................................................................................... Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email: .......................................................... Đề nghị Cục Chăn nuôi cho phép khảo nghiệm ....….. Cụ thể như sau: Số Phẩm cấp Tên giống Số hiệu Số lượng Xuất xứ Ghi chú TT giống 1 2 3 4 ... Tổng số: .................................................................................................................................. Bằng chữ: ............................................................................................................................... Thời gian khảo nghiệm: .......................................................................................................... Địa điểm khảo nghiệm: ........................................................................................................... Tổ chức, cá nhân khảo nghiệm (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản