Mẫu đơn xin chuyển đơn vị công tác

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
2.407
lượt xem
289
download

Mẫu đơn xin chuyển đơn vị công tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đơn xin chuyển đơn vị công tác, quy trình xin chuyển đơn vị công tác mẫu 19, hướng dẫn chi tiết giúp các bạn dễ dàng hiểu và điền đầy đủ các thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin chuyển đơn vị công tác

  1. Quy trình xin chuyển đơn vị công tác, TCHC- Mẫu 19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc …….…, ngày … tháng… năm…….. ĐƠN XIN CHUYỂN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Kính gửi : - Ban Giám Hiệu; - Phòng Tổ chức – Hành chính; - Lãnh đạo………………………………………; - Lãnh đạo……………………………………… Tôi tên: ………………………………………………………...............Nam ; Nữ  Sinh ngày…….tháng……năm………..Nơi sinh:…………………………………….. Số điện thoại cá nhân:………………………………………………………………… Đơn vị hiện đang công tác:…………………………………………………………… Chức vụ hiện tại:………………………........................................................................ Trình độ:………………………………………………………………………………. Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành chính và lãnh đạo các đơn vị xem xét và chấp nhận cho tôi được chuyển đến công tác tại đơn vị mới là ……………………………………………………………………………… Kể từ ngày…….tháng……..năm…............ Lý do xin chuyển : …………………………………………………………………… Khả năng đảm bảo công việc trong thời gian xin chuyển công tác:………………….. ………………………………………………………………………………………… Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng thời hạn. Trân trọng cảm ơn./. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ Người làm đơn Đồng ý cho ông (bà)……………........................ được chuyển công tác kể từ ngày … tháng … năm…… Trưởng đơn vị ……………………….. …………………………….. Phê duyệt của Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN Ban Giám Hiệu Đồng ý nhận ông (bà)……………........................ được nhận công tác kể từ ngày … tháng … năm…… Trưởng đơn vị
Đồng bộ tài khoản