Mẫu đơn xin thuê đất

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.003
lượt xem
61
download

Mẫu đơn xin thuê đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cam kết: Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn; Các cam kết khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin thuê đất

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ: UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương) (Trích lục bản đồ địa chính khu đất) 1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:............................................................ 2. Quyết định (giấy phép) thành lập:........................................................................ 3. Địa chỉ:....................................................................Điện thoại:............................ 4. Vị trí khu đất xin thuê:........................................................................................... 5. Diện tích thuê:........................................................................................................ 6. Thời hạn thuê:........................................................................................................ 7. Mục đích sử dụng:................................................................................................. 8. Cam kết: − Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; − Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn; − Các cam kết khác (nếu có)… Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản