Mẫu đơn xin việc Tiếng Việt

Chia sẻ: Mr Ken Mr Ken | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

5
18.120
lượt xem
3.336
download

Mẫu đơn xin việc Tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu đơn xin việc tiếng Việt" này sẽ giúp các bạn biết cách trình bày chính xác, nội dung thật đầy đủ và xúc tích cho một lá đơn xin việc, giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn và tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin việc Tiếng Việt

Đoạn trích của "Mẫu đơn xin việc tiếng Việt" sẽ giúp các bạn có thể hình dung được cách trình bày và soạn thảo sao cho đúng chuẩn, đảm bảo cả về mặt nội dung lẫn hình thức, mời các bạn cùng tham khảo.

 

            
                                          
                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                           __________ 
 
                                                                         ĐƠN XIN VIỆC 
 
                 Kính gửi: ........................................................................................... 
                 .......................................................................................................... 
 
        Tôi tên là: ..................................................................................................... 
        Sinh ngày ....... tháng .........năm............tại.................................................... 
        Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................................... 
        Cấp ngày ........ tháng .........năm............ tại................................................... 
        Hiện cư ngụ tại: ............................................................................................ 
        Trình  văn hóa: ......................................................................................... 
        Ngoại ngữ: + Anh:........................................................................................ 
                      + Pháp:........................................................................................ 
        Nghề nghiệp chuyên môn: ............................................................................ 
..................................................................................................................... 
        Sức khỏe:...................................................................................................... 
        Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố 
trí công việc làm. 
        Nếu  được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc 
đựoc giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ 
quan xí nghiệp. 
        Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận. 
                                                                      .................... , ngày... tháng ....năm......... 
                                                                                             Kính đơn ký tên 

 

 
 
Các bạn vui lòng đăng nhập website tailieu.vn để download "Mẫu đơn xin việc tiếng Việt" về máy tham khảo thuận tiện hơn.

 

Đồng bộ tài khoản