MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
488
lượt xem
34
download

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông tư số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 09 năm 2011

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ

  1. Ban hành kèm theo thông tư số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 09 năm 2011 MẪU CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …………..……… NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …/UBND-CN GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà; Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn; Theo đề nghị của Trưởng phòng quản lý đô thị (Trưởng phòng theo dõi công tác quản lý nhà của huyện), ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (thị xã/thành phố) CHỨNG NHẬN Ông, bà (cơ quan, tổ chức) ................................ ................................ ...................... Hiện đang quản lý, sử dụng nhà số: .............. đường ................................ ................ Phường (xã) .............................. huyện (TP Huế, thị xã Hương Thủy) .................... Nay được đánh số nhà mới: ..................... đường................................ ......................
  2. Ban hành kèm theo thông tư số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 09 năm 2011 Tờ bản đồ số................................ . số thửa ................................ ............................... Phường (xã) ................................ ...... huyện (TP Huế, thị xã Hương Thủy) ............ Thay cho số nhà cũ từ ngày … tháng … năm … Kể từ ngày được đánh và gắn số nhà mới, ông, bà (cơ quan, tổ chức) phải nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đánh và gắn biển số nhà được ban hành theo Quyết định số …/2011/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ghi chú: Giấy chứng nhận này được sử dụng khi hộ gia đình, cơ quan, tổ chức làm các thủ tục liên quan đến địa chỉ, không có giá trị pháp lý khi xác lập quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà./. ………, ngày … tháng … năm….. UBND huyện/thị xã/thành phố

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản