MẪU GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

1
1.915
lượt xem
142
download

MẪU GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy đề xuất điều động nhân sự', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

  1. Công Ty BM7 Số:…..……/ĐHSX/BM7 GIẤY ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC - Phòng HCTC * Căn cứ nhu cầu sản xuất * Căn cứ năng lực đạo đức của CNV. Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban TỔNG GIÁM ĐỐC, Phòng HCTC cho phép điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau: STT Họ và Tên Công việc hiện tại Bộ phận Sang Công việc mới Bộ phận Ghi Chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ngày…......tháng…......năm 200... Duyệt của BGĐ Thông qua Phòng HCTC KHỐI ĐHSX. Nơi nhận: - BGĐ - Phòng HCTC - Các Bộ phận, CNV liên quan - Lưu ĐHSX
Đồng bộ tài khoản