MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
224
lượt xem
60
download

MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: báo cáo kết quả đánh giá nội bộ', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

  1. BÁO CÁO K Ế T QU Ả ĐÁNH GIÁ N Ộ I B Ộ Kính gửi: Tổng Giám đốc Hôm nay ngày ……… tháng. ………năm………chúng tôi xin được báo cáo kết quả cuộc đánh giá chất lượng nội bộ được thực hiện trong thời gian từ ngày ……… tháng. ……… năm……… đến ngày ……… tháng. ………năm……… như sau: Stt Điều khoản Mô tả sự không phù hợp Đánh giá mức độ Ghi chú: NCM Không phù hợp lớn NCm Không phù hợp nhỏ OBS Lưu ý Tổng cộng:…………………………………. NC; …………………………………….OBS Kêt luận: Đề nghị: Kính trình Tổng Giám đốc duyệt Đại diện lãnh đạo Nơi gửi: - Tổng Giám đốc - Các BP liên quan - Đại diện lãnh đạo “Lưu”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản