MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
228
lượt xem
69
download

MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: báo cáo xem xét của lãnh đạo', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

  1. BÁO CÁO XEM XÉT C Ủ A LÃNH Đ Ạ O CÁC NỘI DUNG 1. Thực hiện theo biên bản cuộc họp lần trước; 2. Kết quả đánh gía nội bộ và bên ngoài; 3. Các ý kiến và khiếu nại của khách hàng; 4. Tình trạng thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa; 5. Việc thực hiện các chính sách và mục tiêu; 6. Việc thực hiện và hiệu quả các quá trình, hiệu quả của hệ thống; 7. Sự phù hợp của sản phẩm, đề xuất cải tiến sản phẩm và nhu cầu sản phẩm mới; 8. Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý; 9. Mục tiêu thời gian tới, đề xuất liên quan đến hệ thống, và đề xuất cải tiến hệ thống, cải tiến các quá trình; 10. Nhu cầu về nguồn lực; 11. Các vấn đề phát sinh khác; Ngày tháng năm Người báo cáo Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản