MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
214
lượt xem
61
download

MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: biên bản họp xem xét của lãnh đạo', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

  1. BIÊN B Ả N H Ọ P XEM XÉT C Ủ A LÃNH Đ Ạ O I. Thành phần tham dự: 1. ............................................................. 2. ............................................................. 3. ............................................................. 4. ............................................................. 5. ............................................................. 6. ............................................................. 7. ............................................................. II. Nội dung : Stt Các vấn đề bàn luận và các hành động Người Ngày phải TGĐ cần thực hiện thực hiện hoàn thành (Đại diện lãnh đạo) Ngày tháng năm Tổng Giám Đốc Người lập Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản