MẪU ISO9001-2000:LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
288
lượt xem
64
download

MẪU ISO9001-2000:LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000:lịch bảo trì thiết bị', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000:LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ

  1. LÒCH BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ Teân thieát bò: ………………………………………………………………………… STT Thaùng Ghi chuù Teân cuïm chi tieát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GHI CHUÙ : O : Chöa thöïc hieän ; X : Ñaõ thöïc hieän Tröôûng phoøng kyõ thuaät Ngöôøi laäp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản