MẪU ISO9001-2000: PHIẾU CAR

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
319
lượt xem
67
download

MẪU ISO9001-2000: PHIẾU CAR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu car', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: PHIẾU CAR

  1. PHI Ế U CAR Yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa (CAR) Số:……………………. 1. Phát hành đến:…….......……………..Bởi:…………………………..Ngày: …………………….do:………………………………… Đánh giá nội bộ/Bên ngoài:….……. Khiếu nại của khách hàng: ……………………………….. Xem xét và phân tích về:…..………. Cải tiến về: …………………………………………………………. 2- Tài liệu liên quan: 3- Mô tả sự không phù hợp /sự không phù hợp tiềm tàng /cải tiến: - - Người đề nghị: 4- Phân tích nguyên nhân: 5- Hành động khắc phục /hành động phòng ngừa: Người duyệt: ……………………..... ………………….. Người thực hiện: ..........................................…………………… Ngày:………..........…………………………………………..Ngày phải hoàn thành: …….....................…………………………. 6- Giám sát: Thỏa mãn Không thoả mãn CAR mới số:………………… Ghi chú: Người giám sát: ………………………………………………………………. Ngày: ………………………………………….. Phòng TCHC `Trang: 1
Đồng bộ tài khoản