Mẫu số :01/LS

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
129
lượt xem
4
download

Mẫu số :01/LS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về phiếu đề nghị của cục lãnh sự- bộ ngoại giao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số :01/LS

  1. Mẫu số : 01/LS CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ PHIẾU ĐỀ NGHỊ Kính gửi : Cục Lãnh sự ­ Bộ Ngoại giao 1. Họ và tên người nộp hồ sơ : ............................................................................ 2. Số CMT/Hộ chiếu số :.............................Ngày cấp :........................................     Nơi cấp : .......................................................................................................... 3. Điện thoại (cố định/di động) : .......................................................................... 4. Địa chỉ : ........................................................................................................... 5. Hồ sơ gồm : ..................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 6. Hồ sơ nói trên sẽ sử dụng tại nước : ................................................................ 7. Mục đích sử dụng :  ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là  đúng sự thật và hoàn toàn chịu  trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của những hồ sơ trên. Hà Nội, ngày ........ tháng ..... năm 2004 Người nộp hồ sơ (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản