Mẫu số S03 a-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
324
lượt xem
75
download

Mẫu số S03 a-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số S03 a-H về sổ nhật kí chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số S03 a-H

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : S03 a ­H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của   Bộ tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm……………. Ngày  CHỨNG TỪ Đã  STT  Số  SỐ PHÁT  tháng  ghi  dòng hiệu  SINH DIỄN GIẢI ghi sổ sổ  tài  Số  Ngày  Nợ Có cái khoản  hiệu tháng đối  ứng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Số trang trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang  sau             ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2 Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đồng bộ tài khoản