MẪU SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU, CUNG ỨNG, TUYỂN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
125
lượt xem
13
download

MẪU SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU, CUNG ỨNG, TUYỂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 03d ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU, CUNG ỨNG, TUYỂN

  1. Mẫu số 03d ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội MẪU SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU, CUNG ỨNG, TUYỂN Ngày, STT Mã số Tên Ngày Loại hợp đồng Mã số Vị trí Tên Địa Địa chỉ liên Mức Các chế Ghi tháng, người người lao bắt đầu lao động, hợp công công việc doanh điểm lạc của lương độ khác chú năm LĐ (1) động làm việc đồng làm việc việc nghiệp làm doanh được (nếu có) (2) (3) việc nghiệp hưởng Ngày... 1 2 .. Cộng: Ngày... 1 2 .. Cộng trong ngày: .... .... Cộng trong tháng: (1) Ghi theo mã số người lao động ở bảng theo dõi người đăng ký tìm việc tại trung tâm/Doanh nghiệp; (2) Loại hợp đồng ghi theo quy định của pháp luật lao động;
  2. (3) Ghi theo mã số công việc ở bảng theo dõi chỗ việc làm trống Cuối mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi quý (hoặc 6 tháng), mỗi năm tiến hành tổng kết các chỉ tiêu đã ghi trong sổ theo dõi.
Đồng bộ tài khoản