Mẫu tài sản cố định mới tăng

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
338
lượt xem
27
download

Mẫu tài sản cố định mới tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tài sản cố định mới tăng (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tài sản cố định mới tăng

  1. (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tài sản cố định mới tăng Đơn vị: đồng Tổng nguyên Giá đơn vị Nguồn vốn Tên và ký hiệu Đơn vị Số giá Ngày đưa TSCĐ vào Đơn vị tiếp nhận STT đầu tư tài sản tính lượng sử dụng sử dụng Thực Quy Thực Quy tế đổi tế đổi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng số 1 2 3 ..............., ngày... tháng... năm.... Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản