intTypePromotion=1

Mẫu văn bản các loại

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
152
lượt xem
24
download

Mẫu văn bản các loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng cân đối tài khoản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu văn bản các loại

  1. Bộ, Sở : … Mẫu số: B01­H Đơn vị : … (Ban hành theo quy định số: 999 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Tháng :……………. Chương:...............Nguồn :..................... SỐ PHÁT SINH SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ KỲ NÀY LŨY KẾ SỐ DƯ CUỐI KỲ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
  2. 2 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2