intTypePromotion=3

Máy bào và xọc

Chia sẻ: Luuvan Qui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
439
lượt xem
133
download

Máy bào và xọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bào và xọc là phương pháp gia công có tính vạn năng cao, chuy n ng phá cao, c t ơn gi n - Bào và xọc là những phương pháp gia công ược dùng rộng rãi trong nhữ phá ượ sản xuất hàng loạt, nhất là loạt nhỏ và trong sản xuất ơn chiếc xuấ loạ nhấ loạ nhỏ xuấ chiế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy bào và xọc

  1. General Mechanical Engineering 4.85 III. Bào và x c (shaping / planning, slotting) - Bào và x c là phương pháp gia công có tính v n năng cao, chuy n ng phá cao, c t ơn gi n - Bào và xọc là những phương pháp gia công ược dùng rộng rãi trong nhữ phá ượ sản xuất hàng loạt, nhất là loạt nhỏ và trong sản xuất ơn chiếc xuấ loạ nhấ loạ nhỏ xuấ chiế - Năng su t c a bào và x c th p do + Có hành trình ch y không trì + V n t c c t không l n + Không có kh năng gia công b ng nhi u dao (tr máy bào giư ng) Không ng) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.86 1. Chuy n ng t o hình - Chuyển ộng cơ bản Chuyể + Chuyển ộng chính: chuyển ộng tịnh tiến của dao Chuyể chí nh: chuyể tiế + Chuyển ộng bước tiến: chuyển ộng tịnh tiến của bàn máy mang Chuyể bướ tiế chuyể tiế tiế chi tiết gia công - ối với máy bào giường thì ngược lại giườ thì ngượ 2. D ng c c t (dao bào, x c) - Do bào, xọc tương ối ơn giản như dao tiện về mặt kết cấu giả tiệ HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 1
  2. General Mechanical Engineering 4.87 3. Máy - Máy bào ngang (shaper) (shaper HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.88 - Máy bào giư ng (planner) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 2
  3. General Mechanical Engineering 4.89 - Máy x c (slotter) slotter) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.90 4. Kh năng công ngh c a bào và x c - Bào ch y u dùng gia công + m t ph ng + m t nh hình có ư ng sinh th ng - X c ch y u dùng gia công các rãnh then trong l HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 3
  4. General Mechanical Engineering 4.91 5. Các bi n pháp công ngh khi bào và x c phá - Trong s n xu t ơn chi c → gá t phôi theo d u, rà gá, c t th - Trong s n xu t hàng lo t → dùng gá, c so dao gá t chi ti t - Tăng năng su t → dùng nhi u dao c t cùng lúc (bào giư ng) ng) + Gá dao theo phương c a chi u sâu c t (a) + Gá dao theo phương ti n dao (b) (a) (b) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.92 IV. Phay (milling) - Phay là một phương pháp gia công phổ biến, trong ó d ng c c t quay phá phổ biế tròn t o ra chuy n ng c t - Phay có khả năng công nghệ khá rộng rãi, dùng khả nghệ khá rãi, gia công mặt phẳng phẳ và các mặt ịnh hình khác nhau khá 1. Chuy n ng t o hình - Chuy n ng chính: chuyển ộng quay tròn của dao c t chí nh: chuyể - Chuyển ộng bước tiến: có thể là Chuyể bướ tiế thể + Chuyển ộng tịnh tiến của bàn máy mang chi tiết gia công Chuyể tiế tiế + Chuyển ộng tịnh tiến của dao ( u dao) Chuyể tiế dao) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 4
  5. General Mechanical Engineering 4.93 2. D ng c c t (dao phay) phay) - Dao phay có nhi u lư i c t, l n lư t vào c t khi gia công - So sánh lư i c t dao phay và dao ti n α γ β - Các lư i c t c a dao phay không tham gia c t liên t c → phoi ng n hơn và lư i c t b nung nóng gián o n nên kh năng ch u t i c a dao giá phay t t hơn so v i dao ti n và khoan HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.94 - Các lo i dao phay thư ng dùng Dao phay tr Dao phay ngón ngó Dao phay dĩa Dao phay rãnh mang cá Dao phay rãnh ch T Dao phay rãnh Dao phay nh hình HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 5
  6. General Mechanical Engineering 4.95 3. Máy phay - Máy phay tr c ng HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.96 - Máy phay tr c ngang HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 6
  7. General Mechanical Engineering 4.97 - Máy phay giư ng dao ng (vertical milling head) s ng trư t ngang (cross rail) h p i u khi n (control box) bàn máy (table) dao ngang (side milling head) b máy (bed) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.98 4. Kh năng công ngh c a phay Phay có th gia công ư c nhi u d ng b m t khác nhau b ng các lo i khá dao và các phương pháp phay khác nhau phá khá a. Phay m t ph ng - Dùng dao phay m t u Trong s n xu t hàng lo t l n thư ng dùng dao phay m t u, vì + Dao có c ng v ng cao, quá trình c t êm cao, quá trì + Có th dùng dao có ư ng kính l n → tăng năng su t gia công HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 7
  8. General Mechanical Engineering 4.99 - Dùng dao phay tr + Phay ngh ch Chi u dày phoi tăng d n → quá trình c t ít gây va p quá trì T n t i hi n tư ng trư t t i th i i m vào c t → nhám tăng nhá + Phay thu n Chi u dày phoi gi m d n → va p khi c t, dao mau mòn Không có hi n tư ng trư t → bóng tăng Năng su t c t cao: cùng m t ch cao: gia công, năng su t phay công, thu n cao hơn phay ngh ch n 50% Phay ngh ch Phay thu n HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.100 - Dùng dao phay ngón ngó + Gia công rãnh + Gia công các m t b c dài, h p, có kho ng cách gi a hai m t l n h h b b HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 8
  9. General Mechanical Engineering 4.101 b. Phay m t tr tròn xoay - Có th dùng phay gia công các m t tr ngoài, m t tr trong, phay ngoà trong, rãnh tròn xoay trên m t tr d a trên nguyên t c c dao và phôi cùng quay → phương pháp phay này có th ư c s d ng thay ti n phương phá HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.102 c. Phay rãnh then - Then bán nguy t - Then b ng d. Phay ren HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 9
  10. General Mechanical Engineering 4.103 e. Phay b m t nh hình - Phay nh hình b ng dao nh hình Có th gia công ư c các rãnh nh hình có ư ng sinh th ng như các rãnh hình ch nh t, rãnh hình cung tròn, rãnh then hoa, rãnh tròn, hoa, mang cá và gia công bánh răng, … răng, HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long General Mechanical Engineering 4.104 - Phay chép hình theo m u ché HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản