intTypePromotion=3

MCSE win 2000 server : Kết nối các máy tính part 3

Chia sẻ: AJFGASKJHF SJHDB | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
8
download

MCSE win 2000 server : Kết nối các máy tính part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bạn cố gắng truy cập tới một máy tính sử dụng tên NetBIOS, hệ thống cần phải biết là sẽ ánh xạ tên máy tới địa chỉ IP nào. Giải pháp địa chỉ này có thể được tiến hành bởi nhiều phương thức : • Thông qua truyền tải rộng ( broadcast ) trên cùng một đoạn mạng • Thông qua máy chủ WINS • Thông qua tệp LMHOSTS, lưu giữ các ánh xạ tĩnh giữa các địa chỉ IP tới các tên máy NetBIOS. Phần “Sử dụng WINS” sẽ nói kỹ hơn về Máy chủ WINS. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MCSE win 2000 server : Kết nối các máy tính part 3

  1. bản Windows NT 4 chủ yếu sử dụng các lược đồ định địa chỉ. Khi bạn cố gắng truy cập tới một máy tính sử dụng tên NetBIOS, hệ thống cần phải biết là sẽ ánh xạ tên máy tới địa chỉ IP nào. Giải pháp địa chỉ này có thể được tiến hành bởi nhiều phương thức : • Thông qua truyền tải rộng ( broadcast ) trên cùng một đoạn mạng • Thông qua máy chủ WINS • Thông qua tệp LMHOSTS, lưu giữ các ánh xạ tĩnh giữa các địa chỉ IP tới các tên máy NetBIOS. Phần “Sử dụng WINS” sẽ nói kỹ hơn về Máy chủ WINS. Thiết lập địa chỉ IP theo hướng dẫn Bạn có thể tự thiết lập IP nếu bạn biết địa chỉ IP của bạn và mặt nạ mạng. Nếu bạn sử dụng các thành phần tuỳ biến như cổng nối kết và máy chủ DNS, bạn cần phải biết chính xác địa chỉ IP của máy cung cấp các dịch vụ đó. Để thiết lập IP, thực hiện theo các bước sau : 1. Từ Desktop, kích chuột phải vào My Network Places và chọn Properties. 2. Kích chuột phải vào Local Area Connection và chọn Properties. 3. Trong hộp thoại Local Area Connection Properties, chọn Internet Protocol ( TCP/IP ) và nhấn Properties. 4. Hộp thoại Internet Protocol (TCP/IP) Properties hiện ra ( hình 9.8 ), chọn Using following IP Address 5. Trong các hộp soạn thảo tương ứng, bạn nhập vào địa chỉ IP, mặt nạ, và cổng kết nối mặc định. 6. Tuỳ chọn, bạn có thể điền thêm một địa chỉ cổng nối kết khác vào ô soạn thảo tương ứng ( Alternate DNS Server ). 7. Nhấn OK để ghi lại các thay đổi và đọng hộp thoại Hình 9.8 Hộp thoại Internet Protocol (TCP/IP) Properties
  2. Thiết lập mở rộng ( Advanced Configuration ) Chọn nút Advanced trong hộp thoại Internet Protocol (TCP/IP) Properties để mở hộp thoại Advanced TCP/IP Settings ( Hình 9.9 ). Trong hộp thoại này bạn có thể thiết lập mở rộng cho DNS và WINS. Hình 9.9 Hộp thoại Advanded TCP/IP Setting
  3. Các thiết lập DNS mở rộng Bạn có thể thiết lập cấu hình thêm cho máy chủ DNS về giải pháp tên và nhiều mở rộng khác. ( Hình 9.10 ). Các mở rộng cho phần này được đặc tả trong bảng 9.2 Hình 9.10 Tab DNS của Hộp thoại Advanded TCP/IP Setting
  4. Tuỳ chọn Đặc tả DNS Servers Addresses, in Order of Đặc tả các địa chỉ máy chủ DNS sủ Use dụng để ánh xạ tên với địa chỉ IP. Sử dụng nút nhấn mũi tên bên cạnh để thay đổi thứ tự của các máy chủ DNS Append Primary and Connection Đặc tả các phần không công bố được Specific DNS Suffixes hỗ trọ bởi các máy chủ DNS. Chẳng hạn bạn có hậu tố TestCorp.com, khi bạn gõ lala thì máy chủ DNS sẽ coi như là lala.TestCorp.com Append Parent Suffixes in the Xác định giải pháp tên miền cho hậu Primary DNS Suffix tố cha của các hậu tố DNS ( cấp 2 của tên miền ). Chẳng hạn bạn có SanJose.TestCorp.com, bạn gõ lala, thì DNS sẽ tìm kiếm lala.SanJose.TestCorp.com, nếu không thấy sẽ tìm lal.TestCorp.com Append These DNS Suffixes (in Sử dụng các hậu tố để tìm kiếm theo order) thứ tự tên miền. Giả sử bạn có TestCorp.com và MyCorp.com. Bạn gõ lala, thì DNS sê tìm tên miền lala.TestCorp.com, nếu không thấy sẽ tìm tiếp lala.MyCorp.com
  5. DNS Suffix for This Connection Xác định hậu tố DNS cho các kết nối. Nếu bạn sử dụng dich vụ DHCP và bạn có hậu tố DNS, thì khi kết nối DNS sẽ tự động ghi đè ( nếu có trùng lặp ) lên các giá trị được thiết lập bởi DHCP. Register This Connection’s Address Tự động đăng kí tên máy tính với in DNS máy chủ DNS khi có thay đổi tên máy ( Network Identification trong hộp thoại System Properties ) Use This Connection’s DNS Suffix Sử dụng tên miền kết hợp giữa tên in DNS Registration máy và hậu tố DNS khi đăng kí tự động tên máy với máy chủ DNS Thiết lập WINS mở rộng Bạn có thể thiết lập các tuỳ chọn mở rộng dành cho WINS thông qua nhóm WINS trong hộp thoại Advanced TCP/IP Settings ( Hình 9.11 ). Các tuỳ chọn này được mô tả trong bảng 9.3. Hình 9.11 Tab WINS của hộp thoại Advanded TCP/IP Setting

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản