Mẹ chồng nàng dâu

Chia sẻ: Le Viet Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
259
lượt xem
124
download

Mẹ chồng nàng dâu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu chuyện xoay quanh chuyện giữa nàng dâu và mẹ chồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẹ chồng nàng dâu

 1. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k ME CH NG NÀNG DÂU ch ng tôi Th ba, 20/1/2009, 08:43 GMT+7 Có l r t ít nàng dâu có th t tin mà phát bi u v i m i ng i xung quanh r ng... "M ch ng tôi!" Song, m t khi nàng ã th t lên c nh ng l i này là nàng ã m c nhiên thách th c m i u ti ng ong ve v chuy n m ch ng nàng dâu. Và nh th , ng là m t b c thông minh a m ch ng vào cái th khó mà có th ... ghét nàng. Ngày v nhà ch ng, m Thùy b nh bên tai "Ph n dâu là ph n con. Con c gi ph n cho tròn thì ch ng ai ghét c". Vâng, cái câu "dâu con r khách" x a nay v n c truy n mi ng nhau. Ph i ch ng là cho c hai i t ng trong cái m i quan h x a nay. Không y yên hòa là m ch ng con dâu nên t ng m l i mà không còn "c ng" v i nhau a?! "T k ám th " Vâng, và trên th c t là có nh ng c p m ch ng nàng dâu khá c ng th ng v i nhau cho u nh ng lý do mà c ng th ng y ch ng l n h n con ki n là m y. Ph i ch ng ng i nhìn con dâu nh m t ng i ph n xa l b ng d ng xu t hi n và "chi m t" l y u quý t c a mình? C ng thêm m t chút ghen t c nh nhoi r ng con mình gi ây có t "tình yêu khác"? R i n cái s lo l ng li u cái "tình yêu khác" y có luôn luôn yêu th ng con mình nh mình ã làm m i ngày, trong m y ch c n m qua? Hi u c m ch ng và c m ch ng yêu quý là t quá trình dài th thách lòng kiên nh n c a các nàng dâu Nh ng ng i con gái v nhà ch ng thì c ng "hài" l m. Ch Thu Th o (Công ty TNHH Phù Sa) tâm s r ng, " ôi khi mình c th y m ch ng nh thanh tra viên" y. Mình làm gì c ng s có s xét nét, canh ch ng c a bà. Có th mình b ám nh nh ng câu chuy n v ch ng nàng dâu nhi u quá nên mình c th y m ch ng xu t hi n là âm ra lúng túng, lu ng cu ng. Mà càng nh th mình l i càng hay ph m nh ng l i n l i kia". Nàng dâu thông minh
 2. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Có m t hôm nào ó, ch Thu Th o c ng nh nh ng nàng dâu còn trong vòng "u u n", ch t d p b nh ng ám nh này, suy ngh theo m t h ng hoàn toàn khác i thì li u m i có c i ti n ch ng? u xét v chuy n hai ng i ph n cùng yêu m t ng i àn ông thì nàng dâu thông minh có th làm sáng rõ v i m ch ng trong nh ng cu c nói chuy n "ph n " v i nhau ng tình yêu m và v có nh ng m khác bi t. Có l u này không h khó làm rõ b i m ch ng c ng ã t ng m t th i i làm dâu, t ng m t th i b m ch ng i s nh "k p con trai mình" ch ng? t khi, ã xây d ng c m i quan h h p lý bình ng v i m ch ng nàng dâu s hành d dàng h n. Ch c n nàng dâu nhìn m i chuy n trong gia ình v i m t chút hài h c thì s "d th " h n nhi u. Ti p nh n m i chuy n v i m t cái nhìn vui v , tìm ra c cái lý do vì sao m ch ng hành x nh v y, và "nêm" cho m t chút gia v hài h c. ng nh vi c các nàng dâu t p di n d ch ý ki n c a m ch ng thành nh ng ý ki n mang tính xây d ng, ng quan tâm n hình th c câu ch mà m ch ng s d ng khi nói chuy n v i mình mà quan tâm n nh ng gì bà mu n m t cách sâu xa nh t. mm u ch t là b n ph i tránh tuy t i không x y ra xung t v i ch ng khi có s ch ng ki n a m ch ng, và ng c l i. Ch Lê, khu ph Hùng V ng 2, Phú M H ng chia s m o c a mình: "Nhi u khi c ng m ch ng ch trích chuy n n chuy n kia nh ng t t nh t là nh ng lúc ó mình dành ra vài phút l ng nghe m t cách y thi n chí. Nh ng ng m ch ng i xa mà hãy nhanh trí chuy n ch . Bi t là m ch ng thích nói chuy n v nh ng món n m i nên mình th ng d tr nh ng công th c món m i c t t nh ng t p chí ra. Nh ng lúc nh th , b n c n chúng ... ánh l c h ng. B n c ng có th làm cho m ch ng "b n r n m t cách sung s ng" nh là mua phi u t ng bà i spa, xem tri n lãm, mua t ng bà nh ng a phim, a nh c hay nh ng cu n sách mà bà có th m t nhi u th i gian th ng th c. làm nh ng u này b n ph i th t s tìm hi u ý thích c a m ch ng không b r i vào tình hu ng "tác d ng ng c". Hi u c m ch ng và c m ch ng yêu quý là m t quá trình dài th thách lòng kiên nh n c a các nàng dâu. Song, nh c l i m t câu chuy n kinh thánh có l ai c ng bi t ng "c i r i s n, hãy gõ c a s m ". B n hãy c là mình, t mình vào v trí ng i yêu th ng m ch ng tr c r i s c yêu th ng l i. B n nên tâm ni m m t u r ng i quan h t t p gi a b n và m ch ng s nh h ng n h t ch ng và n con. H nh phúc t c n u b n khéo x s là m t h nh phúc nhân ôi, quý giá vô ch ng. Bi hài chuy n s m T t cùng m ch ng Th n m, 8/1/2009, 16:40 GMT+7 i v làm dâu c 3 tháng nh ng T t u tiên, ch L.B.N ã bi t ý… r m ch ng i s m T t. Nh ng m i i cùng m c m t bu i ch N ã th y r t b t ti n mà lý do ch y u là vì b t ng quan m. Trong khi ch luôn chú ý ch n nh ng th ng hi u uy tín thì m ch ng ch l i luôn i các tìm nào có hàng khuy n m i ch n. Ch ng t nh t nói v i bà bà ng ý v i mình bao nhiêu, bà l i c kh ng kh ng theo ý c a bà b y nhiêu. Bà l y lý do, khuy n i ti t ki m c nhi u, i lo i nh mua m t chai r a b n c u, ph i mua bàn ch i vì c t ng kèm, mà ch l i d ng v i cái mùi c a lo i t y r a b n c u này.
 3. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k m h t T t n, ây c ng là d p ch em t lòng thành v i gia ình ch ng. Ch u khó d y m i ch s m s a t t v i m i mua kem ánh r ng c t ng bàn ch i, m t kho n và bàn ch i ki u khuy n m i th ng không th dùng c do c ng, ánh au c l i. C th m i ng i m t ý khi n cho h ng ph n c a 2 m con khi b t u ra kh i nhà v t tu t xu ng t n… chân. Không lâm vào tình tr ng m i ng i m t ý nh ch N nh ng ch N.T.D (nhân viên m t website mua s m) l i r i vào tình tr ng, cái gì m ch ng c ng mu n mua, dù c nh ng th nhà v n còn d tr … và a ph n u mua g p ôi. Ch D cho bi t, vì mu n làm ch ng vui mà ch ch ng r m ch ng i cùng ch m i m ch có m t mình ch i s m T t cho c gia ình. n qu y hàng nào bà c ng s m soi và ngh ra các lý do ch n m t món nào ó. Anh ch ch a có cháu nh ng bà c nh t quy t òi mua s a “ cho con bé H”(cháu ngo i); r i mua váy áo c ng dành cho cháu ngo i… Mà ch âu có ki ki t v i cô cháu bé nh bao gi , g n nh tháng nào, vào m t p nào y, ch u có quà cho cháu. R i mua d u g i, m ph m, th gì bà c ng ch n p ôi, ch quay sang nh n m t, bà b o “ cho ch T mang v nhà dùng n a”(T là con gái c ng c a bà). i n qu y mua h p c ng t ng t nh v y “ cho ch T n mang v n, nó không có th i gian i mua s m” Ngay c khi ch ch n mua cho ch ng vài cái áo, cái . qu n m i, bà c ng s n vào khuyên “ mua nhi u nhi u m t chút cho con T mang v cho ch ng nó m y cái” n n c này thì ch D x u h n vì ki u . dành c a bà. Bà xót con gái bà t n kém nên c y c a con dâu, mang v cho con gái.
 4. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Ch L.N.C (chuyên viên PR cho m t công ty du h c) l i r i vào tình tr ng d khóc, d i khác khi i s m T t cùng bà m ch ng r t ham hi u bi t. M i khi ch ch n nh ng món l l , m ch ng l i ph i h i cho b ng c th ó dùng làm gì dù bà m ch ng ch c ng r t ch u khó xem… qu ng cáo trên TV. Mua chai d ng c o râu cho ch ng, bà c ng ph i h i ch c n k xem dùng nh th nào, có nh h ng gì n da th t con trai bà không. Mua h p b ngo i cho con trai bà c ng m soi xem th ó dùng làm gì, có d làm không, n u bà làm c thì m i cho mua . m h t T t n, ây c ng là d p ch em t lòng thành v i gia ình ch ng. Ch u khó y s m i ch s m s a t t v i m , cùng ch ng quét d n nhà c a, mua quà bi u m i ng i trong gia ình nhân d p T t … Có nh ng ch em khi còn nhà a s ch ng bao gi ph i lo toan chuy n b p núc, nên t t nhiên T t u tiên s g p khó kh n. ng ng i h i ch ng, nh ng câu h i giúp m con hi u nhau h n, thân thi n nhau h n. M s hi u ra thành ý c a b n. N m m i bên gia ình m i s ong y thêm h nh phúc n u b n chi m c c m tình c a m ch ng. Theo Afamily "L n tránh" m ch ng Th n m, 18/12/2008, 08:39 GMT+7 c trang m n ch làm, Hu ph i ra kh i nhà t t m sáng và v khi tr i ã t i m t. hôm m ch ng d i quê lên ch i, Hu (Ngã T S , Hà N i) nh n nhó: "Bà b o, mình i làm ch có ph i óng phim âu, sao ph i m c váy ng n ho c trang m c u k ? Kh quá, làm kinh doanh mà x u thì khách hàng nào ch u ti p mình...". Ngày nào Hu c ng ph i chuông ng h báo th c t 5h30 và i làm s m h n th ng 30 phút. Sau ó, cô chui vào nhà v sinh thay và trang m. V i lý do v mu n, Hu gi i thích: “Cho ph n trên m t mình bay i b t. H n n a, ch ng nghi p v h t, mình m i dám thay , không thì x u h l m” . Cô chia s n t: "Mình ph i thông báo ngay n i kh này cho m y 'cái loa' công ty, không khéo ng i ta n mình có b thì còn ch t n a!"
 5. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k u không chung s ng th ng xuyên v i m ch ng, con dâu nên coi nh ng d p m ch ng lên ch i thi t p tình c m Tránh ti ng "ng c ãi m ch ng" Khác v i Hu , Vân Anh (Qu n Hoàng Mai, Hà N i) l i r u r vì có m t bà m ch ng m. Vân Anh kh n kh trình bày: “ r t s ch s và c n th n, l i th ng mình i làm Bà t v nên dành h t vi c trong nhà” . Nhi u l n thuy t ph c ch ng không thành công, Vân Anh ành k “ c lau nhà, m con dâu c xem tivi” Tuy nhiên, “ nh p” này không v t qua tai m t c a nh ng . c ng i hàng xóm trong khu t p th . Vân Anh chua xót: “ xóm xì xào mình là con dâu nh ng ng c ãi m ch ng. B t m C ch ng làm vi c qu n qu t t sáng n t i, l i còn l n ti ng n t n . Th t oan cho mình quá” . t qu c a “ v t” này là vi c Vân Anh ph i gi i trình v i m y anh ch nhà ch ng tin trong cu c h p gia ình ngay sau ó. Rút kinh nghi m x ng máu, Vân Anh úc k t: “Mình ch u khó c quan n t i mu n tránh khó x v i m ch ng và tr thành trung tâm àm ti u cho thiên h ” . Tâm lý ng i ch ng u sinh ho t gia ình b ng d ng b o l n vì m ch ng, con dâu c ng không nên vì th mà gia t ng kho ng cách. Bi n pháp tr v nhà mu n vì ng i va ch m v i m ch ng s khi n hai m con khó tìm cách hòa h p. Con dâu nên c g ng d p b l i suy ngh “ ch ng th t khó g n, làm dâu sao mà kh ” m vì n u con dâu luôn e dè, ng i ngùng v i m ch ng thì m ch ng c ng s xu t hi n tâm lý “phòng th ”v i nàng dâu.
 6. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Nên hi u r ng, m ch ng c ng c n c h i và th i gian hi u thêm v con dâu. Vì v y, u không chung s ng th ng xuyên v i m ch ng, con dâu nên coi nh ng d p m ch ng lên ch i thi t l p tình c m. Ph n l n m ch ng c ng xu t hi n tâm lý lo l ng v con dâu: Bà mu n xem cách con dâu ng th nào, có hòa thu n v i con trai mình không, có x ng là m t ng i n i tr m ang… N u con dâu c tình tránh m t m ch ng, nhi u kh n ng, m ch ng s có n ng không t t v con dâu. Theo Ng c Bình ch ng "sát h ch" dâu m i Th n m, 4/12/2008, 08:25 GMT+7 a h t tu n tr ng m t à L t, con dâu ã c m ch ng g i vào phòng riêng, a ti n và b o: "Mai con t i ch , mua n v làm gi . B m có vi c ph i n tr a m i v n c". ng c b m chi u nêu ây úng là th thách l n v i Ng c (Nh n, Hà N i). Cu i cùng, "v t bao gian khó", cô c ng hoàn thành c nhi m v v i m y cái card n tho i b " t" h t s ch - k t qu c a vi c Ng c dùng di ng g i cho m t vi c i ch cho n vi c n u n ng. ng k t l i, c ng có vài món là t s n, nh ng nói chung là m ch ng Ng c hài lòng và có cái khoe v i m y bà cô, m y bà hàng xóm "có con dâu ch bi t t c r i ng i n". Ng i m ch ng nào c ng mong mu n có c m t nàng dâu t t ng i, pn t Th lòng trung th c c a con dâu
 7. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Thu (Ngh a Tân, Hà N i) ang d n nhà thì phát hi n ra m t x p 50.000 còn m i trong khe t . Thu ang ng ngác, nhìn ngó tr c sau thì bà ch dâu i ngang qua, ghé tai thì th m: "Là ti n c a m . M mu n th lòng trung th c c a cô y". Nói xong, bà ch dâu nháy m t, d t xe máy i ch . Thu m i k t hôn sau m t m i tình “ chóng vánh” Th i gian quen bi t, tìm hi u, yêu . ng và ti n hành l c i c a hai v ch ng v n v n trong 6 tháng. Chính vì v y, Thu i ch v nhà ng i yêu n c m úng m t l n duy nh t. Còn vi c trò chuy n v i ch ng t ng lai c ng ch di n ra m c xã giao, chào h i. Thu v n th ng yêu c u Quy t –ch ng mình k v tính cách, thói quen c a m ch ng sau này kh i b ng khi v s ng chung d i m t mái nhà. Quy t b o: “ anh là nhà M giáo nhi u n m. Vì v y, bà cao nhân cách con ng i nh t. Bà quan ni m r ng n u ng i nhà không th t lòng v i nhau thì khó s ng l m” Bi t v y nh ng Thu c ng không . th ngh r ng, m ch ng l i c tình làm r i ti n tr c m t “ lòng”mình… th chia cùng các nàng dâu m i Ng i m ch ng nào c ng mong mu n có c m t nàng dâu t t ng i, p n t. B i vì, lúc này con dâu c ng chính là m t thành viên m i óng vai trò quan tr ng trong vi c duy trì và gi gìn h nh phúc gia ình. S thay i môi tr ng s ng s khi n nhi u nàng dâu có c m giác lo l ng, b ng , xa cách, th m chí vô cùng b i r i n u c m ch ng “ giao cho th thách” Tuy nhiên, ây c ng là d p . nàng dâu ch ng t nh ng u mc a mình v i gia ình nhà ch ng. Do s g p gáp c a l i s ng hi n i nên nhi u khi, ch ng ch a có d p tìm hi u nhân ph m, tài n ng c a con dâu tr c khi c i. Vì v y, m t s ng i m ã ngh ra cách “ m tra”con dâu nh trên. M c ích c a hành vi này là m ch ng mu n tìm hi u con ki dâu bi t cách i x và chung s ng hòa h p. u r i vào hoàn c nh này, con dâu c ng không nên mang tâm tr ng t ái ho c oán trách ch ng. Thay vào ó, ng i con dâu nên c x úng m c và trao i tr c ti p nh ng ng c a mình v i m ch ng. Nh v y, nàng dâu m i s s m hòa nh p v i gia ình nhà ch ng và c m ch ng quý tr ng. Theo Ng c Bình Khi m ch ng chi m v trí " c tôn" Th n m, 6/11/2008, 11:34 GMT+7 Mu n ch ng t v trí s m t trong lòng con trai, nhi u bà m ch ng không ng n ng i "ph nh n" vai trò làm dâu c a con dâu mình. u h t các bà m u có tâm lý khó ch p nh n ng i con gái mà con trai mình ch n làm và mu n ch ng t v trí s m t trong lòng con trai. Vì v y, b t c vi c gì con dâu làm u tr thành v ng v , không h p m t m ch ng. Và t t nhiên, n u ã không h p m t, không h p lý thì con ng làm gì n a, m i chuy n c m lo. Nhà n i tr , b p tr ng "siêu phàm" Hà v làm dâu nhà bà Hòa ã 10 n m nay, nh ng m i chuy n trong nhà u do m t tay bà m nhi m. Th i gian u, th y ch ng lo giúp vi c b p núc Hà r t m ng, nh ng càng ngày, cô càng c m th y vai trò n i tr c a mình b bà t c t không th ng ti c. Hà ã tâm s v i m ch ng, ng ý mu n bà giao vi c nhà cho cô làm, nh ng m i l n nói n chuy n y bà Hòa u t ra gi n d i, ho c c m ng ý, sáng hôm sau v ch ng cô ng d y ã th y bà mua y th c n trong ngày.
 8. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Mu n ch ng t v trí s m t, nhi u bà m ch ng không ng n ng i "ph nh n" vai trò làm dâu c a con dâu mình ch ng Hà v n v t v t tr , ch ng b theo ng i khác, bà ch có ch ng cô là a con duy nh t, nay, anh l i c i v . Có l bà ch a quen chia s ngu n an i duy nh t c a mình cho ng i àn bà th hai. Ngh th nên Hà luôn nh ng m ch ng, không làm to chuy n bao gi . Kh n i, bà Hòa không ngh cho con dâu, càng ngày càng mu n t rõ v trí “number 1”c a mình tr c con trai. Bà không mu n con dâu mua cho con trai mình, ý mu n y c bà b c l rõ qua hành ng hàng ngày. M t l n Hà mua cho ch ng l d u g i u tr g u lo i m i qu ng cáo trên ti vi, bà Hòa c t béng i b o con dâu: ch ng con nó không thích dùng lo i này, sau ng mua mà phí ti n, c m mua cho ti n con . Ngay c khi bà Hòa b m ph i n m vi n, nhà h t n c xúc mi ng, bà c ng g i ch hàng xóm mua cho con trai hai chai n c xúc mi ng và d n k , t t nhiên là qua ch hàng xóm, b t anh nh xúc mi ng hàng ngày. "Nhà tham m u" chi n l c Không khác gia ình Hà là m y, ch Qu nh, m i v làm dâu nhà bà Nhàn c ng khóc d u d vì bà m ch ng “ t tu t”c a mình. Nhà cô v n là nhà t p th , ch có hai phòng bi ng , m t phòng cho v ch ng cô, m t phòng cho b m ch ng. Hai phòng n m sát, ch cách có m t b c t ng m ng nên h v ch ng Qu nh bàn chuy n gì, b m ch ng u nghe th y h t. Qu nh k , có l n anh ch bàn chuy n m c a hàng buôn bán, vi c ch a ngã ng ra sao, sáng hôm sau ã th y ch ng g i cô ra h i nh : các con nh m c a hàng gì? M không mu n hai a b vi c c quan ra làm ngoài âu, con nói chuy n l i v i ch ng con th nhé. Qu nh không b ng lòng cách c x c a m ch ng, nh ng ngh mình m i v làm
 9. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k dâu, c n khéo léo m t chút nên cô ch im l ng g t u. Chính cái g t u trong im l ng ó a Qu nh khi n bà Nhàn càng l n t i, vi c gì c a con trai và con dâu c ng mu n nh y vào gi i quy t. Hai v ch ng cô gi n d i, Qu nh trách ch ng không quan tâm n v , sáng hôm sau, v a c ra kh i phòng cô ã th y m ch ng mát m : ch ng con nó chi u con n th , còn kêu than làm gì n a, m ngày x a còn lâu m i c th . - bà n i, kiêm luôn quy n d y b o cháu Ch Lan Nhi t ng b c xúc vi t th lên báo tâm s chuy n m ch ng c ý giành quy n nuôi d y con gái c a mình. “ ch ng tôi là ng i luôn quan tâm thái quá n m i vi c, M chi ph i m i vi c, t vi c ch ng tôi, c ng nh b t c ai g i n tho i cho tôi nói nh ng chuy n gì bà u h i rõ ràng. Bây gi sau khi ã có em bé, tôi l i có c m giác bà ang tranh con c a tôi, bà ch m sóc và d y con tôi theo cách c a bà, d d con tôi b ng m i cách. M ch ng tôi vui l m khi th ng bé không theo tôi và c bi t bà ã “ n luy n” cháu bé m i 21 tháng tu i g i hu bà b ng “ ”và x ng “ m con”. Nh ng nàng dâu hi n i –làm gì b o v quy n l i chính áng cho mình? Công b ng mà nói, trên th c t có không ít nh ng bà m ch ng có th c x v i “ con dâu”nh “ con ” Tuy nhiên, nh ng tr ng h p nh v a k trên không hi m g p trong . cu c s ng. Và nh ng ng i v th i hi n i c n có cách ng phó riêng c a mình. N u nh tr c kia con dâu th ng có xu h ng “ t m u nh n là chín u lành”v i nh ng bà m ch ng trái tính thì ngày nay, nh ng cô con dâu tr hi n i u có cách c x r t th ng th n. dám u tranh v i m ch ng, phân tích tìm ra ti ng nói chung gi a hai bên. Trong t s tr ng h p khi ã nói chuy n riêng mà m ch ng không thay i, nh ng cô con dâu th i hi n i c ng không ng i bày t quan m v i ch ng, cùng ch ng xin ra riêng, s ng t l p. Nh ng cách c x trên tho t nhìn có v l nh lùng, nh ng th c ra l i r t hi u qu . Tuy nhiên, c ng ng hành ng quá th ng tay, thi u tình ng i, vì dù sao, ó c ng là ng i ph n quan tr ng th hai trong cu c i ch ng b n. Theo Afamil ch ng - Nàng dâu: Gió có i chi u? Th hai, 13/10/2008, 10:36 GMT+7 Nh ng t ng xã h i ngày càng phát tri n, thì m i quan h m ch ng nàng dâu s t c ng th ng và tr nên d ch u h n tr c. Nh ng th i gian g n ây, chúng tôi ti p nh n khá nhi u ca tham v n liên quan n v n t nh này. Sau khi l y ch ng, bu n nhi u h n vui Hà là cô gái xinh p, hi n lành, có công n vi c làm n nh, nh ng t khi v nhà ch ng, cu c s ng c a cô bu n nhi u h n vui. Lý do là ch ng cô r t hay xét nét con dâu. Nhà ch có m t c u con trai, nên bà n m i tình c m, lo l ng cho con. Nh ng t khi con l y , bà không còn c c quy n ch m sóc c u quý t âm ra th t v ng, d n m i m c lên u Hà. Tr c kia, m i khi b h t h i, s m i, s con trai lo l ng nh h ng n công vi c, bà th ng gi u kín. Bây gi , m au m t chút, bà vào vi n luôn xem con dâu có nh n i ch m sóc m ch ng không. Nhi u khi, ch c n th y con trai chi u chu ng, âu y m v
 10. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k tr c m t mình, y nh r ng hôm sau n u không m li t gi ng, bà c ng n c m t ng n dài, s t sùi b c m vì “ th ng coi v h n m ” cái . Không ng i m nào ghét b nh ng a con có hi u và bi t cách bày t lòng yêu th ng chân thành v i h Hà không bi t làm gì h n là nu t m c vào lòng, b i cô s n u l l i nói m t câu m ch ng không v a ý “ gi n thì ch t” Cô không hi u t i sao m ch ng l i có thái bà . nh th i v i mình dù cô ã r t c g ng làm bà vui lòng. Nh ng lúc nh th , cô ch bi t khóc th m và c u mong m i chuy n chóng qua. Lâu d n, cô không còn dám th hi n tình c m v i ch ng tr c m t m , không dám nói v i anh nh ng l i âu y m vì s bà gi n l i b c m. Quá b t c tr c cu c s ng, Hà g i n n trung tâm t v n c giúp . Ch Thu Mai, 28 tu i, l y ch ng c 3 n m, c ng c m th y “khó ”v i nhà ch ng. Ch th a nh n mình khá v ng v trong ng x , nh ng s hà kh c c a b m ch ng ã c ng ng cho nh ng mâu thu n b t phát liên miên. Khi ch a có con thì còn , b i hai v ch ng riêng, nh ng t khi có th ng cháu thì tình hình ngày càng c ng th ng do m ch ng chuy n n ch m cháu. Ch Mai cho bi t, chuy n trong nhà t bé n l n m ch ng u can thi p mà ch thì không dám ch ng l i. Con m i 6 tháng tu i, bà ã b t cháu cai s a v i lý do s a ngo i gi t t không thua kém gì s a m . Bà r t ít khi cho Mai b con vì “ làm cho th ng bé s sau này l n lên không t l p” . t l n i làm v , nhìn th y m ch ng ang lúi húi trong b p, Mai chào th t to: “ Con chào bà n i” th là b bà gi n g n m t tu n li n vì ngh con dâu coi th ng mình. Ch ng , ch Mai không dám can thi p vì c ng s m . Chính vì th , t m nh bé c a h ít khi th y c ni m vui vì s hi n di n c a m ch ng. Không hi u nhau làm quan h x u i Qua trò chuy n v i nhi u khách hàng, các chuyên gia t v n tâm lý nh n ra r ng lý do ch y u làm x u i i quan h m ch ng - nàng dâu là s không hi u nhau. Ng i tr n hi u r ng ng i già d t i thân, khó tính, ôi khi l m c m. Ng i già c ng nên thông m v i tu i tr , h v ng v , vô t , “ n i”h n mình. hi xoá b mâu thu n, theo chuyên gia tâm lý Mã Ng c Th , Giám c Trung tâm Tham n tâm lý Hoàng Nhân thì quan h m ch ng nàng dâu nên là m i qua h “ ng c m” c , chia s v i nhau m i quan tâm s n sóc con, ch ng. N u xác nh c ranh gi i, m c
 11. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k n thi t trong s ch m sóc n “ i t ng chung”thì s t o ra c s c ng h ng tình m. Ch ng h n, tr ng h p m ch ng c a ch Hà, khi ch a l y v , anh luôn nghe theo ý ki n và s s p t c a m . Nh ng sau khi l y v r i thì tình c m ó b san s , s quan tâm n có ph n h n ch . Ng i m c ng là ng i có c m giác “ t mát”nhi u nh t và “ m i”t i con dâu. Bên c nh ó, hành ng âu y m v tr c m t có th khi n bà c m th y i thân. N u con dâu không hi u c tâm lý này, s không thông c m cv im ch ng và d cho r ng bà ích k , khó tính. Qua kinh nghi m tham v n tâm lý tr c ti p cho nhi u tr ng h p mâu thu n m ch ng nàng dâu, các chuyên gia t v n tâm lí c a Trung tâm Tham v n tâm lý a ra m t vài ý ki n b n c cùng suy ng m: - N u ai t ng r i vào hoàn c nh mâu thu n m ch ng, nàng dâu, c bi t là ch u s i không công b ng c a m ch ng, u tr c tiên là hãy c g ng lý gi i và tìm ra nguyên nhân sâu xa c a nh ng hành ng ó. Khi ã tìm ra r i, con dâu s d thông c m i m ch ng h n. - M t ng i v khôn khéo c ng s bi t cách lôi kéo ch ng mình vào cu c, tuy nhiên không ph i là cu c chi n mà là cu c chinh ph c. Hãy luôn tâm ni m r ng: Không ng i nào ghét b nh ng a con có hi u và bi t cách bày t lòng yêu th ng chân thành ih . - Cu i cùng, n u c m ch ng và con dâu u c g ng t mình vào a v c a nhau thì nh th là h ã t o ra c h i hi u và d thông c m cho nhau h n. N u nh ng i m ch ng nào c ng ngh r ng: “ Dâu là con, nó ã v gia ình mình, c ng nh con gái mình i l y ch ng, mình th ng nó r i nó c ng s th ng mình” Và ng i con dâu nào c ng . ngh : “ c dù m không tr c ti p sinh ra mình nh ng có công sinh thành nuôi d ng M ch ng mình. Vì v y vi c kính yêu, tôn tr ng b m ch ng là u mà m t ng i con dâu nên làm”thì có l chuy n mâu thu n ch ng nàng dâu s không còn nh c nh i n a. Theo ng Tâm ch ng - Nàng dâu: Chuy n không có h i k t Th n m, 18/9/2008, 10:36 GMT+7 i quan h m ch ng nàng dâu x a nay v n luôn c coi là m t m i quan h nh y c m và có nhi u mâu thu n, b t hòa. Trong xã h i ngày nay, m i quan h y ã có nhi u thay i, nh ng v n là m t câu chuy n k mãi không h t… Khi m ch ng “ u tính” x i v làm dâu nhà ch ng Nhi ã ph i ch u bao v t v kh c c, bao n i oan c ch ng bi t t cùng ai.
 12. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Lúc v ch ng Nhi còn yêu nhau, bà ã ng m ng m ph n i cô. Tr c m t Tu n (ch ng cô) bà v n c i nói, vui v , ón ti p nhi t tình. Nh ng khi ch còn i cô v i bà, bà on : th ng Tu n nhà bác có m t ng i b n t t nh cháu bác r t vui. Bác và bà b n thân ã k t thông gia r i, hai bên gia ình ã i l i i nhau. Bác không mu n Tu n cãi l i cha m . Cháu là b n nó, nh cháu khuyên nó giùm bác. Rõ ràng bà bi t cô và Tu n yêu nhau, Tu n a cô v nhà là gi i thi u v i gia ình, v y mà bà… Nghe cái cách nói c i c a m Tu n, cô th y s . . t qua bao rào c n do chính m Tu n t o nên, cu i cùng h c ng n c v i nhau. Ngày ón cô làm dâu, bà ã t rõ cái s “ ng m t mà không b ng lòng” V n có ác c m v i cô t tr c (bà chê . cô là con gái quê mùa, không x ng v i con trai bà, bà mu n có m t cô con dâu thành ph cho môn ng i) nên b t c vi c gì cô làm, dù c g ng n âu c ng không khi n bà hài lòng. Nhi u m ch ng - nàng dâu ch t a nào cô nh tay nêm n m gia v h i m n bà l i ra "b ng m t nh ng không b ng dè b u: ng i thành ph n u ng thanh c nh, không lòng" v i nhau chém to kho m n nh nhà quê âu con . Còn n u cô u h i nh t bà l i chì chi t: ch c con nh cho c nhà này b u c à? Nghe nh ng l i c a m ch ng cô a n c m t, b ng bát c m mà cô th y mi ng mình ng ng t. Công vi c c a Nhi r t b n nên cô hay v mu n. V n nhà là cô lao ngay vào b p vì m ch ng cô ch ng bao gi giúp cô vi c gì dù bà ã v h u và có nhi u th i gian r nh r i. ngày v làm dâu, m i vi c l n nh trong nhà u n tay cô. Dù v t v nh ng Nhi v n g ng làm t t v i hi v ng m t ngày không xa m ch ng s thay i cách nhìn v mình. Có chuy n gì m c cô c ng trong lòng, s nói ra s làm ch ng bu n. Nhi không mu n t ch ng vào hoàn c nh khó x khi n không khí gia ình m t vui. Cô ngh dù sao mình c ng là ph n làm con, ngày cô l y ch ng m cô ã d n: “ gia ình nhà ch ng, V t s nh n chín s lành con !” . Nh ng m ch ng l i không có thi n ý nh cô, bà m c: mình ã c nh báo th mà nó v n quy t l y b ng c con mình, mình ph i khi n nó h i h n khi c âm u vào cái nhà này. Con trai mình tài gi i nh v y, t i sao l i ph i l y m t ng i nh nó. V i l i, ngày a mình v làm dâu ã ph i ch u bao kh c c, bây gi sao có th nó sung s ng c? Ngh nh v y nên bà dành t t c th i gian mình có i sinh ho t h i h u trí, i p th d c, i h c nh y… ôi khi bà n nhà con gái ch i v i cháu ngo i hay sang nhà hàng xóm tán chuy n. Và trong nh ng câu chuy n y, không ít l n bà nói x u con dâu i nh ng l i nói ch có 1/3 là s th t. Có bà hàng xóm ã k l i v i Nhi, cô nghe nh ng ch im l ng, cô còn bi t làm gì h n trong hoàn c nh y? Bà còn c tình gây chia r tình c m v ch ng cô khi liên t c chê bai, nói x u cô tr c m t ch ng. Bà r t quý cô con gái c a bà b n thân mà bà nh mai m i cho con trai nên su t ngày m i cô n nhà ch i. Cô gái y c ng ch ng hi u ra làm sao, c c c i c i nói nói
 13. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k và c x t nhiên nh chính mình là ch nhà v y. Rõ ràng là cô ta ang ch c t c Nhi. M ch ng Nhi thì quý cô ta ra m t, c m t câu con gái, hai câu con gái tr c m t Nhi. Có l n m ch ng b o cô i ch , chu n b c m n c cho tinh t m vì bà có khách. Cô ngoan ngoãn nghe l i m , v t v hì h i t chi u n t i tr tài n u bao món ngon cho m mát m t. Ch ng ng khách quý c a m ch ng cô không ai khác là m con bà b n thân kia. Sau màn chào h i, bà i khéo cô: hình nh con b o t i nay i d y tháng con n gái mà, sao gi này còn ch a i. Con c i i, m i vi c y m làm cho. Cô ã v t chu n b c m n c, bà có giúp cô vi c gì âu, gi l i b o y m làm cho. au n nh t là bà l i i khéo cô nh th cô là k th a. Gi ng bà ng t x t nh ng cô nghe mà t ngh n. Còn cô gái kia nhìn cô y khiêu khích, v m t c th ng. h i h n n a, ch ng bi t nghe l i gièm pha c a ai, bà nói bóng nói gió chuy n cô d o này hay i làm v mu n ch c có u gì khu t t t. Bà còn m t v i Tu n là m i l n anh i công tác, nhà cô th ng hay n di n, ph n son, n c hoa, qu n là áo l t i s m khuya. Bà b o ch ng cô: “ Mày lo mà d y b o v , ng nó bôi gio chát ch u vào t nhà này. Tao không có th con dâu y!” . n có tính hay ghen, nghe l i m nói v y ch ng cô ã sinh s cãi nhau v i v . Dù ã c thanh minh d o này công ty có chi n d ch kinh doanh m i nên cô ph i l i làm thêm nh ng ch ng cô v n không tin. V ch ng l i qua ti ng l i và trong phút nóng gi n m t bình t nh anh ã dang tay tát cô. Quá u t c, cô ch còn bi t khóc. Cô bi t mình không th ti p t c chung s ng v i m ch ng n u bà còn c x nh v y. M t mình cô có thi n ý thì không vun p, xây d ng m i tình c m m ch ng –con dâu v n ã quá mong manh. tám l ng ng i n a cân Không ph i cô con dâu nào c ng nín nh n nh Nhi khi g p bà m ch ng khó tính, ng c i h c ng p chát, “ tranh tài cao th p”v i m ch ng, hai bên “ tám l ng, ng i n a k cân”khi n cho không khí gia ình c ng th ng và có bao chuy n d khóc, d c i. Lan và m ch ng tuy ch ng ng gì nhau nh ng tr c m t gia ình c hai v n c i nói x i i, c g ng t rõ s khôn khéo c a mình. Th y cô con dâu n u canh h i m n, bà Hòa nh n m t, trong b ng th m chê cô v ng v nh ng mi ng bà v n ngon ng t: hình nh con dâu m s c nhà b b u c hay sao y nh ?!. Nghe th y th Lan t c anh ách, ã không u ng i ta i làm v v t v ph i chui vào b p l i còn chê, cô áp l i không v a: m y a tr c con n u nh t m ch sang k l v i bà hàng xóm là con v ng v y thôi, con ang c g ng làm v a lòng m mà. Nghe v y bà Hòa gi t th t. Ch là hôm n bà có sang nhà hàng xóm k l , nói x u con dâu th t, không ng b nó b t c thóp. Bà ành im ng nh ng trong b ng r t t c t i. Lan có b u, c gia ình vui m ng khi bi t a con trong b ng cô là con trai. V y là nhà bà ã có cháu n i dõi tông ng. Tình c m c a hai m con c ng có ph n c i thi n nh ng nh ng ác c m và mâu thu n d ng nh ch a ch m d t. Bà Hòa ch m sóc nhi u h n cho con dâu, b o cô c g ng n nhi u vì a cháu ích tôn c a bà. Nh ng khi th y con dâu n kh e, b t ch ng êm hôm i mua h t th này n th khác bà xót ru t bóng gió: m th y con bác hàng xóm hôm n i ph i m vì cái thai trong b ng quá to y. G m m ghén gì mà n th ng n i trôi d , b o sao không ph i m … ?. Lan nghe v y r t t c, cô nh ng s tìm c h i tr a m ch ng. Bi t m ch ng i h c khiêu v , cô mua cho m m t b váy màu r c r . Nhìn m th , cô xuýt xoa: “ trông m tr ra n ch c tu i y ch . Ki u này b mà không lo gi m Ôi, có khi là m t y. Nhìn ng sau trông m c nh là gái hai m i y”nh ng trong b ng thì m a mai: nhìn bà y nh m t con công lòe lo t. úng là m y bà ng bóng. Già r i,
 14. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k p làm bà n i mà còn nh y nhót, khéo l i b b ch c ng nên, x u m t con cháu. Còn bà Hòa, tuy c ng th m c m n con dâu ã quan tâm n mình nh ng b ng b o d : mình già i mà nó còn mua cho mình cái màu r c th này, ch c nh bi n mình thành trò c i cho thiên h ây? Th t ra bà Hòa thích màu nh ng là màu booc ô ch âu ph i cái màu choe choét y, và Lan, cô c ng bi t nh ng v n c tình làm th ch c t c m ch ng và cô th y vui vì khuôn m t bà Hòa nh n nhó, mu n chê mà không dám chê… Nh ng câu chuy n i th ng nh nh t nh ng ã b hai m con y a, m a mai nh m ch c t c i ph ng cho h d , và ch ng bi t r i câu chuy n c a h s i n âu? Nh ng chuy n d khóc d c i dung hòa m i quan h gi a m ch ng và nàng dâu không ph i là i u quá khó Có nh ng câu chuy n d khóc, d c i khi Nguy t v làm dâu nhà ch ng mà k ra nghe nh chuy n l ó ây. ch ng cô t t tính nh ng ph i cái hay xoi mói, xét nét, ý khi n nhi u lúc Nguy t th y r t khó ch u. Nhà có m i m t cái toilet d i t ng m t mà phòng v ch ng cô l i trên t ng hai, r t b t ti n trong sinh ho t v ch ng. Có êm khuya, v ch ng v a “ yêu”xong, cô kh khàng i xu ng nhà v sinh cho s ch, nh ng a b c ra ã th y m ch ng ng ngay tr c c a, bà gi t mình b o: “ M nh d y i sinh, th y có ng i nên ng ây ch ” V m t bà r t vô t nh ng ôi m t l i nh dò . xét khi n cô ng ng chín m t. Bi t m ch ng hay ý, tính cô l i hi n lành, hay x u h nên t yv n nhà cô ch ng dám i v sinh n a, c c nh n n kh s … Có l n cô b c m mà ch ng l i ang i công tác xa, ch ng có ai ch m sóc. M ch ng lên phòng c m chai d u gió b o m ánh gió cho nhanh kh i. Th y m quan tâm, cô c m ng l m. Nh ng sau m y hôm, nghe ch ng k l i, m b o v i b ch ng: cái con bé y nhìn m t m i không xinh, y m n nh ng c cái da d trong ng i tr ng nõn nà, vú bánh dày p ra ph t. Cái t ng y r i m n và nuôi con khéo l m. Tr i i, chuy n ó
 15. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k mà m ch ng cô c ng em k l i v i b ch ng, cô ch còn n c chui xu ng t cho kh i ng ng. Xu ng nhà n c m v i c gia ình mà cô x u h không dám nhìn m t b ch ng. úng là c i ra n c m t. Làm sao t t cho c hai? i ng i trong chúng ta không ai là không mong mu n có m t cu c s ng gia ình êm m, h nh phúc. S êm m, h nh phúc y không ph i t nhiên mà có, nó òi h i m i thành viên trong gia ình ph i cùng c g ng xây p b ng chính tình yêu th ng trong trái tim mình. M i quan h m ch ng - nàng dâu c ng v y, t t c u b t ngu n t suy ngh mà ra. N u chúng ta bi t t mình vào v trí c a ng i khác hi u, c m thông và chia s thì không có mâu thu n nào là không gi i quy t c. u bà m ch ng nào c ng bi t ngh : “ Dâu là con, nó ã v gia ình mình, c ng nh con gái mình i l y ch ng, mình yêu th ng nó r i nó c ng yêu th ng mình. S ng nên cái phúc, cái c v sau… ” và cô con dâu nào c ng hi u , c: “ c dù m không tr c M ti p sinh ra mình, không nuôi mình khôn l n nh ng ã có công nuôi d ng sinh thành ch ng mình, vi c mình kính yêu, tôn tr ng b m ch ng là cái o ngh a mà m t cô con dâu nên làm”thì có l câu chuy n v m ch ng –nàng dâu ã có th k t thúc ây! ch ng - Nàng dâu th i hi n i Th hai, 28/7/2008, 08:57 GMT+7 Khi nh ng sinh ho t theo t p quán gia ình thay i d n, i quan h m ch ng, con dâu ng khác tr c. Không nh ngày x a, r t ít c p v ch ng tr ngày nay l y nhau chung v i gia ình ch ng. Th ng là ra riêng h n ngay t u. M ch ng ngày nay ph n l n c ng là nh ng ph n trí th c, v n minh... nên c ng không gò bó con cháu theo m t n p s ng c . V y mà, các mâu thu n c ng n y sinh, nh ng theo m t ki u khác. Không mu n con... l y v ch ng ch Hoàng Ph ng là m t giáo viên. Ngày x a, khi còn quen nhau, m anh luôn ng n c n hai ng i. u làm ch khó x là bà luôn c i nói t t v i ch . Ch bi t rõ u ó nên càng b i r i h n. Khi tình c c c lá th bà vi t cho anh, bên trong toàn nh ng l i mi t th ch m t cách t i t , ch ã khóc òa. Bà bi t u ó và c ng t y t rõ cho ch bi t là bà không thích ch , không thích con trai bà có gia ình s m!? V t qua nh ng gian khó t chính m anh t o ra, hai ng i c ng quy t n c v i nhau.
 16. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Tình c m gia ình, s yêu th ng c a cha m - con cái, ông bà và cháu ã là tài s n không gì sánh c ngày c i, khi nói chuy n v i m i ng i, m ch ng lúc nào c ng g i ch là con gái. Vì theo bà, bà không thích có t m ch ng con dâu, bà s coi ch nh con gái. Ban u ch không th y gì nh ng càng lúc, u y càng làm ch khó ch u, nh t là khi cái tình không c nh cái cách x ng hô y. Bà i x v i ch r t l nh nh t, hay chê bai, xét nét v i ch dù mi ng thì v n g i là con gái. Ch không quan tr ng ti ng x ng hô mà ch y u là cái tình i ãi v i nhau. Con dâu thì c g i là con dâu, m ch ng thì v n ph i g i m ch ng. Trong m t bà, ch lúc nào ng không x ng v i anh. Bao gi m mi ng ra, bà c ng b o anh gi i giang và có tài. Ch m t m i khi ph i ng i nghe nh ng u ó. Ch bi t, anh là m t viên ch c bình th ng, hi n lành, và quan tr ng là anh yêu ch . Ch làm gì, bà c ng không v a ý l m. Th là ch ngày càng ng i g p bà. Thêm chuy n ng sá xa xôi, ch ngán ng m chuy n quê ch ng. Là m u ng i ph n hi n i và r t tôn quý nh ng giá tr h nh phúc t tình c m gia ình, ch chia s : “ v ch ng u mong C c tho i mái khi a con v quê n i nh ng u y th t khó. Khó v y nh ng c ng ph i ráng a v con còn bi t yêu th ng quê i. Hai v ch ng ch mong bà s g n g i, d n yêu th ng cháu” . Không mu n con... i xa Chuy n c a Nh , cô b n thân c a tôi, l i khác h n. Ch ng cô là con trai m t nên hai v ch ng s ng cùng m . Nhà Nh xa. Cô r t mu n tranh th s p x p v quê th m cha và anh ch em nh ng ch ng c mu n gi cô l i. Có khi Nh m con, v a i m t ch ng ng dài v t i n i thì m ch ng cô ã g i n b o s p x p v s m. Nh th a bi t r ng có v l i TP thì c ng không có vi c gì quan tr ng. Nh ng m ch ng thì lúc nào c ng mu n trong nhà có ng i cho m áp. C ng vì v y mà v ch ng Nh ngày l y nhau ã g n tám n m mà ch a l n nào i du l ch ho c i ch i xa nhà. Nh ng ngh cho cùng, ch ng cô r t t t và th ng yêu con cháu, k c con dâu. Nh không h th y s xa cách hay phân bi t nào trong cách i x c a bà. Bà lo h t m i vi c l n nh ,
 17. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k chuy n óng ti n n n c n n i tr trong nhà r i trông cháu cho Nh làm vi c. i ch th y b ng p, bà c ng mua v cho con dâu. gi i quy t vi c này, ch ng Nh c m i n m l i m i gia ình v s p x p công vi c và th i gian lên TP ch i m t chuy n. M ch ng Nh c th ti p khách, là ng i nhà c a con dâu r t chu áo. Tuy không ông và vui b ng vi c Nh v th m nhà nh ng cô ng th y n và vui v h n nhi u. Nh nói: “ ch ng mình c ng già r i, M theo ý m m t chút cho m vui” Bên c nh ó, . Nh c ng v bàn v i ch ng thuy t ph c m . M i n m i du l ch m t l n v i b n bè trong i h u trí. Ban u bà không ch u nh ng r i bà c ng xuôi tai. Bà i v th y vui h n h n, còn v ch ng Nh c ng nhân lúc y mà khi thì a con v quê ngo i, khi l i t ch c i ch i cùng b n bè. Hai câu chuy n v a nêu là hai thái c c gi a m i quan h gi a ch ng, nàng dâu. Rõ ràng, c hai nàng dâu u khó x tr c cách c x c a m ch ng nh ng s c g ng c a ch ng Nh và thái ch u h p tác c a m ch ng ã thay i c c di n gia ình. Gi a nh p s ng h i h , tình c m gia ình, s yêu th ng c a cha m - con cái, ông bà và cháu ã là tài s n không gì sánh c. Kiên trì k t n i s i dây tình c m thiêng liêng luôn n k t b n ch t là cách l a ch n t t nh t cho su i ngu n yêu th ng c tuôn ch y mãi trong lòng m i ng i. Theo Lê Khánh B o Quyên "Chi n tranh l nh" vì m ch ng Th t , 21/5/2008, 11:02 GMT+7 n 2 tháng nay, v ch ng Duyên-Bình luôn tình tr ng chi n tranh l nh. Nguyên nhân chính v n là s xung kh c gi a m ch ng và nàng dâu khi n ng i gi a nh Bình ch ng bi t làm th nào dung hòa. Nhà Bình có hai ch em, ch ch ng l p gia ình và nh c bên c nên ng nhiên v ch ng anh ph i v i b m trong c n nhà 4 t ng r ng rãi. Khi i l y ch ng, Duyên ã xác nh b n ph n s ph i ch m lo nhà c a, ph ng d ng cha ch ng. Ngh là làm, cô b t u trang trí l i nhà c a cho p h n. Nhân d p hai c quê th m h hàng hai tu n, Duyên bàn v i Bình g i ng i n s a sang ng th i v t m ts c i. xung kh c gi a m ch ng và nàng dâu khi n
 18. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k nhi u ôi v ch ng lâm vào tình tr ng "chi n tranh" t ng b m ch ng s khen con dâu m i, nào ng v a v n nhà ông bà t ra b t bình, cho r ng v ch ng cô qua m t, coi th ng h . Duyên còn b bà Trinh, m Bình ng nh té n c vào m t: "V ng ch nhà gà v c niêu tôm. Chúng tôi ch a ch t mà cô ã có ý nh chi m h u ngôi nhà". Dù bi t m m ng h i quá áng, nh ng Bình ch ng dám ho he câu nào, ch lí nhí xin l i. Bi t thanh minh c ng ch vô ích, Duyên n c m t lã chã, m c i v phòng. hôm ó, vi c gì v ch ng h i ý ki n là bà Trinh ch áp g n l n: "Anh ch gi i giang, toàn th c s , ti n s thì c n gì h i cái thân già c l s này. T quy t i". T c mình Duyên m c ch ng xin ý ki n vì cô bi t sau ó ki u gì bà c ng tham gia, b t anh làm theo ý mình m i thôi. n lúc Duyên mang thai không khí càng tr nên c ng th ng h n. Bình th ng v m nghén, m t m i không n c nên ch c n cô thèm n gì là anh s n sàng lùng cho b ng c. Bình còn thay v d n d p nhà c a, r a bát, lau nhà trong ngày ngh , u anh ch a ng tay tr c khi c i v . Xót con trai, l i th y con dâu sung s ng, nhàn h quá nên bà Trinh càng t c t i h n. Th y Bình i làm v l i ph i lao vào làm vi c nhà nên bà Trinh ành l ng x ng làm h t i chuy n v i thái khó ch u. C c t c c a bà càng nhân lên khi cô con dâu ch ng bao gi nói c m n bà m t câu. Ngay c c u con trai c ng ch bi t n v , coi m nh ng i giúp vi c. t l n khi Duyên trên phòng còn Bình lau nhà, bà gi t l y cái ch i và m ng anh: "Mày chi u v nó v a v a phai ph i thôi con , n u không sau này nó ng i lên c mày y. Nghén thì có gì là ghê gh m ch , ng i khác nghén mà h v n làm hu nh hu ch có ch t âu” Bà v a d t l i thì Duyên i xu ng ti p ngay: "Thôi anh . y em làm" r i gi t l i cái ch i t tay bà và lau l y lau . Lúc này bao nhiêu b c t c bà trút h t vào c u con trai: "Hãy d y v mày bi t cách c x i, v y mà c ng là có n có h c y". L i qua ti ng l i cu i cùng thành m t tr n cãi nhau. Mãi n khi Duyên ch u m t cái tát c a ch ng vì t i vô l m i làm m i chuy n ng ng l i. Sau hôm ó, ph i m t hai tu n Duyên và bà Trinh không h h i nhau l y m t câu. Cô ng n c òi ch ng ra riêng ch nh t nh không s ng ây n a. Lúc u Bình còn ng viên và an i nh ng sau th y v gay g t quá, anh nói li u: "N u mu n em có th i ra riêng m t mình. N u không thì chúng ta t m th i xa nhau m t th i gian, ng b t anh làm vi c ngoài kh n ng” . Lúc này Duyên th y có khóc h t n c m t ch c ch ng c ng m c k . Càng thèm mu n s quan tâm ch m sóc c a ch ng nh ngày tr c bao nhiêu cô l i càng gi n bà Trinh b y nhiêu. Cô cho r ng bà chính là nguyên nhân làm v ch ng cô ra nông n i này. Cho dù hi n nay cô i v v n chào h i nh ng trong lòng Duyên r t h n m ch ng. "Rõ ràng trong b t k m t mâu thu n nào c ng có nh ng nguyên nhân t hai phía: m ch ng và con dâu c ng v i các y u t bên ngoài khác. u tiên nên xem l i cách ng x a mình ã phù h p, sau ó trao i v i ch ng nh nhàng và khách quan tìm ra ng gi i quy t v i m ch ng. Th hai là nên khi c m ch ng và nàng dâu th t bình t nh hãy nói chuy n. N u m t khi mâu thu n ã xu t hi n tuy t i không bi n nó thành n i x c n t c gi n, ch trích, ca thán b m ch ng. Nh v y m i vi c s càng t h n và m i quan h v ch ng s b nh h ng không nh th m chí có th là nguyên nhân tan v c a nhi u gia ình” .
 19. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Theo Ng c Minh m ch ng nàng dâu luôn g n g i Th n m, 8/11/2007, 08:06 GMT+7 Tr c khi v làm dâu u mà các b n gái quan tâm nh t ó là quan h v i m ch ng. M i quan h này t t thì gia ình s h nh phúc còn ng c l i, t m s có nhi u b t n. Sau ây là nh ng bí quy t giúp các nàng dâu chinh ph c m ch ng vun p cho h nh phúc gia ình mình. - Tr c khi v nhà ch ng, b n nên tìm hi u t t c m i ng i trong gia ình m i, c bi t là m ch ng t ng lai nh s thích th nào, tính cách ra sao bi t cách c x cho úng phép và h p lí. không còn n i lo ng i gi a quan h ch ng - nàng dâu - Luôn có thái cung kính, quan tâm ch m sóc ch ng m t cách chu áo lúc kho nh hay m au. c bi t, nàng dâu ph i bi t l ng nghe, tôn tr ng m i óng góp, ý ki n a m ch ng có s thay i cho phù h p. - Dành nhi u th i gian tham gia vào các công vi c nhà m t cách ch ng và tích c c. Nó c ng là th i gian hai m con c g n g i và hi u nhau h n. - Tìm và ng h m nhi t tình nh ng công vi c gi i trí thu hút th i gian c a m ch ng: p th d c d ng sinh, i b hay xem phim.. - Luôn khuy n khích m ch ng tham gia vào các sinh ho t c a ph ng xã, h i h p hay p g b n bè ng i thân cho khuây kh a, nh m t o ra m t tâm lí tho i mái cho ch ng. - Nh ng ngày l nên m i m ch ng cùng i l chùa ho c i vãn c nh chùa vì ng i già th ng có tâm lí thích i th p h ng c u ph t cho gia ình hoà thu n vui v , h nh phúc.
 20. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k - Nên chú ý, v ch ng không c th hi n tình c m hay ho c bênh nhau tr c m t m ch ng vì u này r t d làm bà th y khó ch u, n y sinh nh ng thi n c m không t t v con dâu. - Luôn luôn nh c nh ch ng dành nhi u th i gian bên m h n. Theo P.L ng chung v i... m ch ng Th t , 10/10/2007, 14:51 GMT+7 Ch b n tôi c nh báo: "M ch ng em ghê g m l m y. Em không phát khóc lên v i bà y thì ch i u xu ng t." Qu là tôi ã m t r t nhi u n c m t nh ng ngày u làm dâu. Nh ng chuy n không d ng ó. Th nh v i cha m tôi v n c yêu chi u, i h c thì s ng trong ký túc xá càng tha t do. Ch ng bao gi tôi b ai xét nét m i khi ng n ng, bát a b n qua êm ho c quá tay khi nêm gia v vào n i canh... V y mà bây gi , lúc nào tôi c ng có c m giác nh theo dõi, giám sát. Nh ng l i nh n xét, d n dò r i rác m i ngày c a bà m ch ng khi n tinh th n tôi c rã r i. Ngay l n u tiên ph i m ng a c m cho nhà ch ng, tôi ã th t b i v i món rau lu c ch a m m, món s n chua ng t v a dai v a m n. Nghe ch ng c n nh n: "N u th này làm sao mà n c?" Tôi v a c v a ng ng nh ng c ng t nh s ý a sai. Tuy m ch ng khó tính nh ng bà có r t nhi u u m Nh ng càng c g ng, tôi càng th y mình ng v , lóng ngóng. C m canh m i hôm không ngon m t ki u. Nhi u lúc nhìn v m t khó ch u, nghe nh ng i chê bai c a m ch ng, tôi a x u h v a b c b i và ch mu n xách va li b i luôn cho xong. "Nh ng ngh mình là con nhà có giáo d c, mình không th b i. Mình c h c hành, có hi u bi t, không l mình u hàng tr c vi c này," tôi c t nh nh v y bình tâm l i. i sau m t th i gian t n vô kh i n c m t, tôi c ng tìm c cách thích nghi. Tôi ã ki m ch không gi n d i m i khi m ch ng chê trách, c b qua âm s c khó ch u trong gi ng nói c ng nh v m t cau có c a bà, ch chú tâm xem mình sai âu s a. Tôi c ng m nh d n h i kinh nghi m làm các món n c a m ch ng. Và bài h c u tiên mà tôi h c c t bà là bài h c mu i d a. Nh ng v i d a c a m ch ng tôi mu i lúc nào ng vàng m, th m ph c lác ác nh ng lá hành xanh th t là p m t. Còn khi tôi ra tay, món d a ch a bao gi c vinh d bày lên bàn, vì l n nào th s c v i d a c ng b c lên th mùi ung ng, n ng n ng, lá d a c úa th m. Nh m ch ng ch d n t ng tý m t,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản