Media Plan

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
213
lượt xem
89
download

Media Plan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Media Plan

  1. MEDIA PLAN Client Product: Casual wear Period: Apr - Sept, 2005 Target: female 25 - 35 AB Budget: APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER Cost No Media Titles Size W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 RE - LAUNCH PROMOTION MAINTENANCE PRINT The Gioi Phu Nu 1/2V-FC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 210,375 Tiep Thi Gia Dinh 1/2V-FC 1 1 1 1 1 1 1 155,444 Phu Nu Chu Nhat FP-FC 1 1 1 1 1 1 1 65,835 Total : 23 6 4 5 2 5 1 431,654 TV Thoi Trang & Cuoc Song 5 second 2 1 1 1 1 1 1 Total :6 1 1 1 1 1 1 313,934 Roadshow Chot Nho 3 5 3 4 5 Sai Gon Pho 3 2 3 2 An Nam 3 2 3 4 8h30' - 9h30' Viet's Top 5 3 4 3 Window 3 2 2 3 Diem Hen Sai Gon 5 3 4 5 Cat Dang 3 2 2 3 Total: 91 27 17 22 25 168,000 Press Release Thoi trang Tre 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 The Gioi Phu Nu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tiep Thi Gia Dinh 1 1 1 1 1 1 1 Phu Nu Chu Nhat 1 1 1 1 1 1 Total: 59 9 8 8 9 7 8 29,500 www.24h.com.vn Website 6 month 5 12,000 www.vnexpress.net 6 month 12,000 www.mot.com.vn 6 month 12,000 Total 36,000 POSM SAIGON CENTRE 2 month 6 15,000
  2. SUN WAH 2 month 15,000 Total 30,000 GRAND TOTAL : 1,009,088
Đồng bộ tài khoản