intTypePromotion=1

Menu đa cấp - đệ qui function

Chia sẻ: Bùi Văn Dương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
269
lượt xem
28
download

Menu đa cấp - đệ qui function

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chắc có lẽ cũng nhiều bạn muốn biết cách để làm một forum nhiều children forum hay cây thư mục đa cấp nên minh viết một bài về đệ qui category sử dụng php & mysql cho các bạn tham khảo. Cách viết cũng rất đơn giản thôi: sử dụng một function gọi lại chính nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Menu đa cấp - đệ qui function

  1. Menu đa cấp - đệ qui function Chắc có lẽ cũng nhiều bạn muốn biết cách để làm một forum nhiều children forum hay cây thư mục đa cấp nên minh viết một bài về đệ qui category sử dụng php & mysql cho các bạn tham khảo. Cách viết cũng rất đơn giản thôi: sử dụng một function gọi lại chính nó. vi dụ đơn giản chỉ với 100 lần gọi lại như sau: function category($x="0",$text="--"){ for($x=1;$x
  2. Tạo một file config.php PHP Code Tạo một file index.php PHP Code Multi Category tiếp theo tạo file add_category.php PHP Code
  3. parent_id=".$parent_id." ORDER BY parent_id", $db)) { die ("cannot query"); } while ($category=mysql_fetch_array($categories, MYSQL_ASSOC)) { echo("".$insert_text. $category["name"].""); show_categories($category["category_id"],$insert_text."--"); } return true; } function selectCtrl ($name, $class) { global $db; print "\n"; print "Main category"; show_categories(); print ""; } ?>
  4. Add link to name: Parent Category: "; selectCtrl('parent', 'forFormDim'); print" "; echo " "; ?> Tạo file add_category_action.php PHP Code
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2