Mẹo học môn lý

Chia sẻ: Phạm Quốc Nga Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
199
lượt xem
84
download

Mẹo học môn lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bí kiếp học môn Vật lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẹo học môn lý

  1. Gv : tr¬ng v¨n thanh.®t: 0974.810.957 * BÍ KIẾP HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ * Vũ Công Tịnh A3K3-THPT Lưu Nhân Chú *THCS d = a.(t*) 2 = γ .(t*) 2 1. Khối lượng riêng Đời = anh Thiện bình => m = D.V = V.ρ 4. Tầm bay xa Mau = đi về v 2 sin 2α Mẹ = về rồi L = x max = g 2. Quãng đường S = v.t Vê bình (v^2) sin lưỡng anpha (sin2α) Sống = vì tiền Chia g cho khéo, bay xa ra liền! 3. Lực đẩy Ác-si-mét 5. Lực hấp dẫn Fa = ρ .V.g = V.g.ρ = V.g.D = ρ .g.V m .m FHd = G. 1 2 2 Pha = con-cá-rô, vợ, ghê r Ép anh = vợ ghê cá-rô Hấp dẫn em-một ghê em-hai trên răng rụng (r2) Ép anh = vợ ghen đào (răng rụng rớt xuống dưới) Ép a = rô ghê vê Hấp dẫn ghê em em chia răng rụng 4. Nhiệt lượng 6. Gia tốc trọng trường Q = c.m.∆t = m.c.∆t G.M g= Qua = cầu mới tới (h + R) 2 Què = mà có tình Gà-con bằng GÀ MẸ chia [(hai cộng cá-rô) bình] 5. Điện trở  R  2 l g h = g0 .  R = ρ R+h S Gà-hoa = gà-đầu chấm {[rượu chia (rượu cộng Rượu bằng cá-rô nhân cá-lóc chia cá sặc hoa)] tất cả bình} 6. Cách đọc mã vạch điện trở 7. Động năng *Ba vòng đầu 1 Đen không, nâu một, đỏ hai Eñ = m.v2 Cam ba, vàng bốn màu này dễ thương 2 Năm xanh lá, sáu xanh dương Em đau = nửa mình vất-vả (v2) Bảy tím, xám tám, chín thường trắng tinh. 8. Thế năng *Vòng số 4 (trị số sai lệch (%)) 1 E t = kx 2 Không màu hai chục 2 Bạc mười, vàng năm Em thấy = nửa cây xa-xôi (x2) Tiếp là nâu một, đỏ hai 9. Nhiệt nóng chảy Lục xanh lấy một chia hai, ra liền Q = λ.m *Lớp 10 Quên = người em 1.Chạy cùng chiều 10.Nhiệt hóa hơi Trên đường kẻ chậm với người mau. Q = L.m Hai gã cùng chiều muốn gặp nhau. Quên = Lan em Vận tốc đôi bên tìm hiệu số. 11.Lực căng bề mặt Đường dài chia với khó chi nào Fcaê = l.σ (còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số) n 2. CT độc lập thời gian trong CĐT biến đổi Ép căn mặt ngoài để làm (l) ma (σ) đều Ép căn = lãi nhân trùng 2as = v − v0 2 2 12.Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn 4σ Hai anh sáu làm vỡ bình mà không vỡ bình h= d.g.ρ v 2 − v0 = 2as 2 Hồn = tứ mã xích (σ) trên (đàn gà rô) Vô bình mà không vô bình là hai anh ếch (“mà” là 13.Độ cứng lò xo dấu trừ) E.S 3. Công sai trong CĐ biến đổi đều (thẳng, k = tròn) l1 Kem của em sẽ chảy lỏng 1
  2. Gv : tr ¬ng v¨n thanh.®t: 0974.810.957 Khô = em sẽ cháy lan 1 R = ΣRi Khóc = em sẽ chạnh lòng R =Σ Ri (Ô) kìa! Em sâu trên lúa 1 14. Nội năng C=ΣCi C=Σ A + Q = ∆U Ci Anh + Quân = Ú K=ΣKi 1 K=Σ *Lớp 11 Ki 1. Điện dung l=li l=Σli εS ε .S .ε 0 C= = 9 2 2 (k=9.10 N.m /C ) f = Σf i 2 2 1 4π kd d f2 =Σ 2 fi Cua em xào (S) /[bốn biển (π) không dùng] Con em sao em-không /đánh 1 T = ΣTi 2 2 T2 = Σ 2 Cưa em sao em-không /đứt Ti 2. U = Ed -Song song í tổng, qui tổng, u bằng, trở đảo, dung U em đâu /Iu em dữ (U đọc là iu) tổng, ka tổng, lơ tổng, ép tổng bình, chu đảo tổng 3. Q = CU bình Quà cho U (U lớn thì Quà lớn) /Quạ bằng (chim) cú -Nối tiếp í bằng, qui bằng, u tổng, trở tổng, dung 4. F = qE đảo, ka đảo, lơ (l) tổng, ép đảo tổng bình, chu tổng Phải quên em bình 5. A = qU + Q,I giống nhau, do qui y mà, hay IQ đo thông Anh quên ư ? minh đó! U = A/q + U đặc trưng cho cách mắc Ừ anh /quên + I, U ngược nhau I tổng thì U bằng và ngược lại 6. A = qEd + R ngược với C Anh quánh em đau /Anh quên em đi => R// là Cnt (cùng cách tính) 7. Hiệu điện thế => R tổng thì C tổng đảo và ngược lại (*) UMN = AMN /q = VM – VN + C giống K U nào (UMN), anh đó (AMN), chia qui, vê đầu (VM – + K cùng f2 (cách tính t.tự) VN) + f2 ngược với T2 (*) 8. Năng lượng điện trường 13. Tranzito 1 εVE 2 Các cực B, C, E W = CU 2 = 2 8π k Ba cô em Nửa củ Bồ của em (Hôm) wa, em vẽ (VE ) / (tám pi ka) 2 14.Tirixto SCR 9. Điện tích Các cực A, K, G q = I.t Anh không ghen Quậy ít thôi! 15.Bán dẫn Bánh quy = bánh ít +p-n-p 10. Điện năng n nằm trong nên trong kí hiệu của nó, mũi tên A=I.U.t=U.I.t hướng vào (E => B) Ai = I.u tôi +n-p-n Anh = uống ít thôi n nằm ngoài nên trong kí hiệu của nó, mũi tên 11.Công suất hướng ra (B => E) 2 16.Định luật Faraday U P= A.I .t R m= n.96500 Phải = uống-bình /rượu Em, ăn ít thôi, chia anh (n), chín sáu năm trăm 12. Ghép điện trở + tụ điện + lò xo 17. +Quy tắc bàn tay trái I (F điện), II (f // Nt Lorenxơ) => chiều I theo ngón giữa ( vì ở II-f r I=ΣIi I=Ii Lorenxơ , sự chuyển động v của điện tích tạo Q=ΣQi Q=Qi dòng điện I) U=Ui U=ΣUi +Bàn tay phải I (dòng điện trong thanh dây dẫn chuyển động) => chiều từ cổ tay đến ngón giữa là 2
  3. Gv : tr ¬ng v¨n thanh.®t: 0974.810.957 chiều Ic từ cực âm (cổ => cô => nữ) sang dương D= i1+i2 -A của nguồn. Để = í trừ anh 18. Lực từ 30.Quy ước về dấu ru r F = l.I.B.sin( I , B ) Gương cầu, em lồi, anh lõm (1) Phải lấy ít bọc sữa (ít, béo) Thấu kính, em lõm, anh lồi (2) 19.Mômen ngr r lực từ (1) người thuộc lớp... uẫu (2) bpsd M = B.S.I.sin( B, n) 31.Cách vẽ tia sáng qua gương cầu Mẹ bác sĩ ít sợ (bệnh, nấm) Song => tiêu (tiêu điểm) 20.Lực Lorenxơ rur Tiêu => song f =| q | .v.B.sin(v, B ) Tâm => đối (dội ngược lại) Fải | quên| vợ bé sợ (vợ, bỏ) Đỉnh => xứng (đối xứng qua trục chính) 21.Từ thông qua diện tích S 32.Độ bội giác kính lúp u r r Φ = N.B.S.cos( B, n) Ñ GL = K L . Phải nuôi bác sáu còn (bé, nhỏ)/ phải nhớ bác sĩ cóc l+ d ' (bé, nhỏ) rur +Gạo-lức Φ = S.N.B.cos(n, B) Trên: không-luộc đỏ Phi sang Nhật Bản cùng (nhỏ, bạn) Dưới: lửa cộng dấu Φ = L.I +Ghen (ghét) Phi lí Trên: không đập (đánh) 22.S.đ.đ cảmr r trong đoạn dây dẫn chuyển động Dưới: làm cộng dao-tuyệt-sắc (| d’| ) uứng ec = v.B.l.sin( B, v) 33.Độ bội giác kính lúp khi ngắm chừng ở Cv Ế vợ buồn lắm sao (bỏ, vợ) Ñ GL∞ = = D .Ñ 23.Suất điện động tự cảm f etc = L.∆I/∆t Trên đè, dưới ép Em lỡ yêu /tôi Dê đây 24. Từ trường ống dây Gà-luộc-vô cùng = dây đậu N .I *Lớp 12 B = 4π . 7 1. Góc quay l.10 Biển-lớn = 4 biển-nhỏ nhớ ai chia li chia 10 triệu ∆ϕ = ω .∆t 25.Hệ số tự cảm Phi = ôm tôi S .N 2 2. Tốc độ góc L = 4π . 7 ω = 2.π .f 10 .l Lan-lớn = bốn pi sợ anh-bình (N2) chia (10 triệu cho Ôm = hay bị ép Lan-nhỏ) 3. Tốc độ dài v = ω .r 26.Năng lượng từ trường ống dây Vua = ôm rắn 1 W = L.I 2 Vợ = vừa ôm vừa rờ 2 4. Mômen q.tính chất điểm, vành tròn & trụ 1 rỗng 1J = H . A 2 2 I = m .R 2 Nửa lỉ Ai = muốn rụng răng Nửa hả 5. Pt đ.l.h vật rắn quay... 27. Khúc xạ ánh sáng M = I.γ n1.sini=n2.sinr Mua = ít gạo-màu Anh một sợ ít, anh hai sợ rờ 6. Mômen động lượng Anh một sợ ai (i) = anh hai sợ rắn (sinr) L = I.ω 28.Vận tốc ánh sáng Lớn = ít ôm c=n.v +Đối với chất điểm Chồng nhiều vợ L = m .vr. 29.Lăng kính Lớn = muốn vợ rồi A= r1+r2 7. Gia tốc r.rọc có khối lượng Anh => rờ 3
  4. Gv : tr ¬ng v¨n thanh.®t: 0974.810.957 m a .g r Ốm = cần (gạo/ lức) a= I l Σm naëg + 2 Tloøo = 2π . x n R g r + m a : khối lượng gây ra gia tốc a của hệ thống r Tui = hay bị cắn lên ghẻ Tiền = hai bị căng lúa /gạo = ∆m : độ lệch khối lượng của các quả nặng ở hai m .g.d bên ròng rọc ωv.lí = I Anh đặt mẹ (má) già lên trên [khối nặng cộng với Ốm = cần (mua đầu gà chia ai (I)) tình yêu (I) chia rượu-bình] Ốm = cần [mong gặp được (ai ở dưới)] 8. Vận tốc cực đại vm ax = ω .A I Tloøo = 2π . x Vợ = ôm anh m .d.g 9. Gia tốc cực đại Tôi = hay bị canh (cbhai) [ai /(mê đá gà)] am ax = ω .A 2 Tôi = hay bị cắn trên ít, dưới máu ga dữ Anh = ôm-bình anh ρ .S.g ωgoã = 10.CT độc lập th.gian m  v 2 Ốm = cần cá-rô sào gừng chia măng A2 = x2 +   16. Con lắc lò xo thẳng đứng ω  A ≥ ∆l : Fmin = 0 0 Anh-bình = xạo-bình (x2) cộng {[vợ chưa (chia) Anh lớn (hoặc bằng) a lô thì F = 0 min ôm] tất cả bình} 17.Thế năng con lắc (gốc ở VTCB) 11.Chu kì Wt = m gl − cosα ) (1 => t=n.T Thiện-nhỏ bằng anh nờ (n) Thiện-lớn Mua gà luộc nhân (1 trừ cos góc-lệch) Tình-em-nhỏ-bé = nhớ tình-anh 18.Sự biến thiên chu kì con lắc đơn 12.Thế năng h 1  ∆T = T1  + .α .∆t Wt = W .cos (ω t+ ϕ ) 2 R 2  Bị cột (thế năng) => tính theo cos Đời tôi = tôi nhân (trên hoa dưới rượu cộng nửa hệ 13.Động năng dài thiên biến nhiệt) Wñ = W .sin (ωt+ ϕ ) 2 ∆T 1 h = .α .∆t+ Chạy nhanh (động năng) bị xỉn => tính theo sin T1 2 R 14.Cơ năng Tỉ đối chu kì = hệ dài chia nửa nhân nhiệt biến 2 K .A thiên cộng với chiều cao trên bán kính E= 2 19. Gia tốc do F-điện gây ra Em bằng con (k) ảnh chia hai q .U 15.Tần số góc và chu kì añieä = n md k Anh-điện = quánh | út| /(muốn điên) ωloøo = x m 20. Vận tốc con lắc đơn Ốm thì cân (cbhai) (không / mập) v = ± 2lg(cosα − cosα 0 ) +Độ cứng Vợ = cắn [ hai lít gạo nhân (con nhỏ trừ con lớn)] k = ω 2.m 21.Lực căng Không = ôm bình mập v2 k = m .ω 2 T = m .g.cosα + m Kìa = chàng-mập ôm-bình l Thương = em gần chết + em vẫn^2 /lòng m Thương = em.gặp.chị + em.về^2/ lần Tloøo = 2π . x k Tìm = gặp mà chi + vì mình vẫn chia li Tui = hay bị cắn (cbhai) muốn khóc T = m .g(3cosα − 2cosα 0 ) g Thương = mẹ già nhân (3 con nhỏ trừ 2 con đầu) ωñôn = l 4
  5. Gv : tr ¬ng v¨n thanh.®t: 0974.810.957 22. Bài toán bắn hòn bi A vào quả cầu B của con Đời ta (delta) = ăn xin chưa (chia) đã lắc đơn (va chạm đàn hồi, xuyên tâm), vận tốc hòn 29. Độ dịch chuyển khi có bản mặt song song bi A trước khi va chạm là . ed x = (n − 1) 1  M q.c  a vv.c = Vq/.c. 1+  2  m v.c  Xờ = (anh-nờ trừ một lần) em đạp lên anh   30. Cảm kháng Vợ nhỏ= nửa vợ lớn nhân (một cộng Má lớn chia XL = ω L má nhỏ) Ôm lâu (Vq/.c = 2gl − cosα 0 )) (1 31. Dung kháng 23.Bước sóng 1 1 Xc = = λ0 = cT người-ta-không là chồng tôi . ω.C 2π fC . λ = vT người-ta là vợ tôi . Nghịch đảo ôm chặt 24.Độ lệch pha của hai sóng Xào-cá = trên một, dưới hai bị ép chảo d x 32. Quang điện trở ∆ϕ = 2π . = 2π . λ λ S.c.d : Sao con đau (sao cậu điên) Lệch-pha = hai bị đạp lên người 33. Sóng điện từ Đèn-pha = hay bị xẹt lên người λ = 2.π .v. L.C 25. Muốn chuyển các trường hợp cùng, ngược, Người = hai bị ve cắn (lắm chỗ) vuông pha từ ∆ϕ (dđđh) sang d (sóng) 34. Tần số góc riêng Ta chia 2 rồi thay π thành λ (chia 2π rồi nhân λ) 1 26. Sóng tổng hợp có biên độ ω= +Max khi L.C d = n.λ Ôm = một trên căn (loi choi) [lửa cháy] Đảo = nhớ người 35. S.đ.đ cực đại trong cuộn dây +Min khi E0 = ω .N .Φ 0 (2n + 1).λ λ Em-không = ôm anh Phi-o d= = nλ + 36. Hệ số phẩm chất 2 2 Đảo = lẻ người chia hai ω.L Q= Đảo = nhớ người cộng nửa người r 27. Thí nghiệm Y-âng Quân = ôm Lan chia (trên) con rắn +=> bước sóng λ = a.i / D  37. Máy gia tốc Xiclotrôn Ai ngồi trên đê cũng thấy sóng vm m .v . +Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng R = q.B = eB . bậc k Rượu = vợ mua trên (quê Bác) λ .D Rượu = mua về chia (em bé) x= k   a 38. Công thức Anhxtanh Ít = khi người đạp lên anh ε = h. f a.x Em = hai fai = hao phí +=> bước sóng λ =   D .k 39. Liên hệ giữa động lượng P và động năng K Anh xạo (ngồi) trên đảo khỉ, cũng thấy sóng (λ) P 2 = 2m K 28. Hiệu quang trình Phê-phán = hai em khóc a.x δ= D Cố Gắng Lên Mọi Người Nhé!!! 5
Đồng bộ tài khoản