MẸO THI LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

Chia sẻ: Ho Tuong Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

5
5.134
lượt xem
405
download

MẸO THI LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có từ "đường bộ": đ/án 2 Đề có từ 34 đ/án: chọn đ/án "cả" hoặc "tất cả". Trừ câu 3 "phần đường xe chạy" và câu 146 "cung cấp nhiên liệu cho động cơ xăng" chọn đ/án 1. Nồng độ cồn trong: máu 80 (đ/án 2); khí thở 40 (đ/án 1) Tuổi lái xe: đ/án 2. Đường cao tốc câu có 2 đáp án chọn đ/án 1. Quy định các phương tiện tham gia giao thông: Câu có từ"nguy hiểm"; "đặc biệt" chọn đ/án có từ "chính phủ". Câu có từ"địa phương quản lý" chọn đ/án có từ "UBND Tỉnh". Các câu còn lại chọn đ/án "Bộ giao thông";"cơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẸO THI LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

  1. MẸO THI LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 1 . Có từ "đường bộ": đ/án 2 2 . Đề có từ 3>4 đ/án: chọn đ/án "cả" hoặc "tất cả". Trừ câu 3 "phần đường xe chạy" và câu 146 "cung cấp nhiên liệu cho động cơ xăng" chọn đ/án 1. 3 . Nồng độ cồn trong: máu 80 (đ/án 2); khí thở 40 (đ/án 1) 4 . Tuổi lái xe: đ/án 2. 5 . Đường cao tốc câu có 2 đáp án chọn đ/án 1. 6 .Quy định các phương tiện tham gia giao thông: -Câu có từ"nguy hiểm"; "đặc biệt" chọn đ/án có từ "chính phủ". -Câu có từ"địa phương quản lý" chọn đ/án có từ "UBND Tỉnh". -Các câu còn lại chọn đ/án "Bộ giao thông";"cơ quan quản lý GT". 7 .Các đáp án có từ : "Tuyệt đối ko";"Tuyệt đối cấm";"Cấm": Chọn 8 .Kéo xe mất hãm: "thanh nối cứng". 9 .Cấm bóp còi từ" 22h>5h sáng hôm sau"; còi vang xa 100m đồng giọng; 65>115dB. 10 .Kinh doanh vận tải xe buýt: chọn đáp án dài hơn. 11 .Mục đích điều khiển trong hình số 3, 8: chọn đ/án1. 12 .Thể tích buồng cháy (Vc: đ/án1): Nắp máy>ĐCTrên -Buồng công tác(Vh: đ/án2):Nắp máy > ĐC Dưới. -Buồng làm việc(Vs: đ/án3): ĐC Trên> ĐC Dưới 13 .Độ rơ tay lái:-con (100:đ/án 1) -khách>12 chỗ (200:đ/án 2) -tải>1,5T (250:đ/án 3). 14 .Yêu cầu của hệ thống lái: đ/án 1. 15 .Công dụng hộp số: đ/án 1. 16 .Điều chỉnh đánh lửa "sớm sang muộn" chọn "cùng chiều" đ/án 1) "muộn sang sớm" chọn "ngược chiều" đ/án 2). 17 .Gương chiếu hậu: nhìn sau 20m 18 .Bảng hiệu hướng đi phải theo 301i: chọn đ/án 3; trừ câu 206: "biển nào không cho phép rẽ phải" chọn đ/án 1. 19 .Câu sa hình có 4 xe: chọn đ/án 3; Trừ câu 300 đ/án 1. 20 .Có cảnh sát giao thông đứng: chọn đ/án 3. 21 .Quy tắt giải sa hình: nhất chớm-nhì ưu-tam đường-tứ hướng -ưu: chữa cháy>công an; quân sự> cứu thương> Hộ đê, PC bão lụt> Cảnh sát dẫn đường> xe tang> Do thủ tướng CP quy định -hướng:-ngã 3,4: bên phải không vướng -vòng xuyến: nhường đường xe bên trong 22 .Cứ gặp câu hỏi cách đường ray bao nhiêu, thì là 5 mét 23 . Cắt ngang đoàn xe, đoàn người đi lại có tổ chức, bao gồm cả đoàn xe tang: cấm chỉ, do vậy cứ hễ gặp đoàn người đoàn xe là ôtômatích không có cắt ngang qua 24 .Chú ý, đề thi hay bẫy ở những chỗ hết sức "vớ vẩn", như kiểu, ý 1: Biển 2, ý 2: Biển 3, ý 3: Biển 1, nhưng hấp tấp không chú ý là mất điểm
  2. 25. Biển cho phép quay đầu 409 và 410, chỉ cho quay đầu mà cấm rẽ trái, chú ý ở các câu 188, 189. Câu hỏi sa hình: cứ 4 xe là chọn ý 3, trừ câu có chữ CA bên hông chọn ý 1 - Câu hỏi biển báo: câu hỏi biển tròn xanh, dài 1 dòng--->ý1, còn lại ý 3 - Cấm tải, kéo: ý cuối Để trả lời các câu hỏi về sa hình, bạn nhớ các nguyên tắc về ưu tiên sau: 1 . Xe nào đã vào ngã tư thì xe đó có quyền ưu tiên đi trước cao nhất. 2 . Tiếp đó đến các xe ưu tiên. Trong các xe ưu tiên thì xe cứu hoả có ưu tiên xe quân sự, xe công an, xe cứu thương. 3 . Tiếp đó nếu cùng là xe ưu tiên hoặc cùng là xe không ưu tiên thì xét đến đường ưu tiên, tức là xe nào nằm trên đường ưu tiên thì có quyền đi trước. 4 . Xe nào không vướng xe khác ở bên phải có quyền đi trước, nhưng trong vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe đến từ bên trái. 5 . Thứ tự ưu tiên tiếp theo: xe rẽ phải, xe đi thẳng, xe rẽ trái MEO THI TH Ự C HÀNH LAI XE ÔTÔ ̣ ́ Bai 1 Xuât phat ̀ ́ ́ vao sô1, gat sin nha trai khi có lênh băt xuât phat, nhả côn nhẹ cho xe đi châm, sau đó căt côn, đen xanh ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ tăt thì tăt sin nhan cho dê. ́ ́ ̉ Bai 2 nhường đường cho người đi bộ ̀ cho xe đi thât châm, vai ngang vach sơn vang, thì cat côn ngay, chân đap nhẹ phanh khi vao đung vị trí thì ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ nhân thêm là xe dừng rât êm. Sau đo, chuyên sang chân ga mớm ti. Và nhả nhẹ côn cho xe đi. ́ ́ ́ ̉ ́ Bai 3 dừng và khới hanh xe ngang dôc ̀ ̀ ́ ban nhả nhẹ và đở côn, cân thiêt đap thêm ga cho xe đi thât châm cang châm cang tôt. Xe sẻ vao vị trí rât ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ tôt. Khi đung vị trí thì căt hêt côn, đông thời đap phanh cho xe dừng khoang 3s thì nhả côn nhẹ khi thâi tay ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ lai hoăc cân số rung lên thì cố đinh chân côn tai điêm đo, rôi nhả nhẹ phanh chân từ từ ra hêt, rôi chuyên ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̉ sang nhân ga. Là xe sẻ bò lên rât êm! ́ ́ Bai 4 ghep xe vao nơi đổ ̀ ́ ̀ ban cho xe đi châm vai ban ngang 1/3 nhà xe thì cuôn lai hêt sang phai khi xe chêch 45 độ thì trả lai lai và ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ về số lui Sau đó lây xe thăng tay lai thăng đây vao, khi thây banh sau cach goc trai khoang 15 phân thì ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ đanh lai hêt sang trai rôi de vao luc nao thây thanh xe và vach batoa song song thi dừng lai trả lai 2vong ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ rôi de vao banh sau can vach trăng thì dừng lai. !!! Rôi tiên ra. Nên nhớ người phai ra khoi chuông rôi mới ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ đanh lai sang phai nhe! Nêu không banh sau sẻ can goc "trừ điêm" ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ Bai 5 hanh đi & đường hep vuông goc ̀ ̀ ̣ ́ ban cho xe chay thât châm khi vai ngang coc biên bao thì cuôn hêt lai sang phai khi thây xe thăng vuông ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ goc rôi trả lai 2 vong xe thăng tay lai thăng "nhớ lăc tay lai qua lai cho chinh xac rôi. Đap ga manh cho xe ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ qua nhanh"Tranh trừ điêm"qua hêt rôi thăng lai căt côn cho xe đi thât châm khi vai ngang goc ba toa thì ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ cuôn lai hêt lai sang trai rôi trả nhẹ lai khi thây xe thăng cuôn hêt lai về phai cứng luôn nhe! ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ bai 6 đi qua đường vong qua co thât ra nó giông bai đường hep vuông goc "cac bac tai thừng có câu tiên ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ bam lưng lui bam bung" ban chỉ cân lây ngân hêt lai thôi là được! Cac bai con lai thì dể thôi ! ! ! ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣
  3. Có cân thêm chi tiêt khac cac ban liên hệ " quocphu@ovi.com " rât săn long giup đở ! ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ Nick yahoo " fusovi " nhé !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản