Metropolitan Sports Facilities Commission Financial Audit For the Year Ended December 31, 1998 April 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part2

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
25
lượt xem
4
download

Metropolitan Sports Facilities Commission Financial Audit For the Year Ended December 31, 1998 April 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1998 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: hoạt động (lỗ) Điều chỉnh thu nhập để hoà giải thu nhập hoạt động đến dòng tiền thuần được cung cấp bởi các hoạt động kinh doanh: Chi phí khấu hao và khấu hao thay đổi trong tài sản và nợ phải trả không giới hạn: Giảm (tăng) các khoản phải thu giảm (tăng) trong chi phí trả trước (Giảm) tăng các khoản phải trả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Metropolitan Sports Facilities Commission Financial Audit For the Year Ended December 31, 1998 April 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản