MICROSOFT WINDOWS

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
150
lượt xem
57
download

MICROSOFT WINDOWS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: MICROSOFT WINDOWS

  1. MICROSOFT WINDOWS Phớm Chức năng Ctrl + C sao chộp Ctrl + X cắt Ctrl + V Dỏn Ctrl + Z hoàn lại tỏc vụ vừa thực hiện. Delete X ỳa Shift + Delete xúa vĩnh viễn một đối tượng, khụng phục hồi được bằng cỏch vào thựng rỏc. Ctrl + kộo thả sao chộp đối tượng đang chọn Ctrl + Shift + kộo thả tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn F2 đổi tờn đối tượng đang chọn Ctrl + > di chuyển con trỏ đến một điểm chốn về phớa sau 1 từ Ctrl + < di chuyển con trỏ đến một điểm chốn về trước sau 1 từ Ctrl + mũi tờn lờn di chuyển con trỏ đến một điểm chốn lờn trờn một đoạn Ctrl + mũi tờn xuống di chuyển con trỏ đến một điểm chốn xuống dưới một đoạn Ctrl + Shift + mũi tờn chọn một khối văn bản. Shift + mũi tờn chọn cỏc đối tượng trờn màn hỡnh Desktop, trong cửa sổ Windows, trong cỏc phần mềm soạn thảo Ctrl + A chọn tất cả F3 tỡm kiếm một tập tin, thư mục. Ctrl + O mở một đối tượng Alt + Enter xem thuộc tớnh của đối tượng đang chọn Alt + F4 đúng đối tượng đang kớch hoạt, thoỏt chương trỡnh đang kớch hoạt Ctrl + F4 đúng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel... Alt + Tab chuyển đổi qua lại giữa cỏc cửa sổ đang mở. Alt + ESC Di chuyển vũng quanh theo thứ tự cỏc đối tượng đang mở F6 Di chuyển vũng quanh cỏc phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trờn màn hỡnh Desktop. F4 sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer. Shift + F10 hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn Alt + phớm cỏch hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kớch hoạt. Ctrl + ESC hiển thị thực đơn Start Alt + ký tự gạch chừn thực hiện lệnh tương ứng.
  2. trờn thực đơn lệnh Ký tự gạch chőn trong thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở trong một thực đơn đang mở F10 kớch hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kớch hoạt ->,
  3. +R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run) +U Mở trỡnh quản lý cỏc tiện ớch - Utility Manager Di chuyển giữa cỏc tiờu đề cửa sổ đang mở trờn thanh tỏc vụ + Tab - Taskbar + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Chụp màn hỡnh. Screen Alt + Print Chụp cửa sổ đang được kớch hoạt Screen M ICROSOFT WORD Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản Phớm Tắt Chức năng Ctrl + N t ạo mới một tài liệu Ctrl + O mở tài liệu Ctrl + S Lưu tài liệu Ctrl + C s ao chộp văn bản Ctrl + X cắt nội dung đang chọn Ctrl + V dỏn văn bản Ctrl + F b ật hộp thoại tỡm kiếm Ctrl + H b ật hộp thoại thay thế Ctrl + P Bật hộp thoại in ấn Ctrl + Z hoàn trả tỡnh trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cựng Ctrl + Y phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z Ctrl + F4, Ctrl đúng văn bản, đúng cửa sổ Ms Word + W, Alt + F4 Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng Phớm tắt Chức năng Shift + --> chọn một ký tự phớa sau Shift + Ctrl + Shift + chọn một từ phớa trước
  4. Backspace (ơ) xỳa một ký tự phớa trước. Delete xúa một ký tự phớa sau con trỏ hoặc cỏc đối tượng đang chọn. Ctrl + Backspace (ơ) xúa một từ phớa trước. Ctrl + Delete xỳa một từ phớa sau. Di chuyển Ctrl + Mũi tờn Di chuyển qua 1 kư tự Ctrl + Home Về đầu văn bản Ctrl + End Về vị trớ cuối cựng trong văn bản Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trớ hiện tại đến đầu văn bản. Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trớ hiện tại đến cuối văn bản Định dạng Ctrl + B Định dạng in đậm Ctrl + D Mở hộp thoại định dạng font chữ Ctrl + I Định dạng in nghiờng. Ctrl + U Định dạng gạch chừn . Canh lề đoạn văn bản: Phớm tắt Chức năng Ctrl + E Canh giữa đoạn văn bản đang chọn Ctrl + J Canh đều đoạn văn bản đang chọn Ctrl + L Canh trỏi đoạnvăn bản đang chọn Ctrl + R Canh phải đoạn văn bản đang chọn Ctrl + M Định dạng thụt đầu dũng đoạn văn bản Ctrl + Shift + Xúa định dạng thụt đầu dũng M Ctrl + T Thụt dũng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản Ctrl + Shift + Xúa định dạng thụt dũng thứ 2 trở đi của đoạn văn T bản Ctrl + Q Xúa định dạng canh lề đoạn văn bản Sao chộp định dạng Ctrl + Shift + C Sao chộp định dạng vựng dữ liệu đang cú định dạng cần sao chộp. Ctrl + Shift + V Dỏn định định dạng đó sao chộp vào vựng dữ liệu đang chọn. Menu & Toolbars. Phớm tắt Chức năng Alt, F10 Kớch hoạt menu lệnh Ctrl + Tab, thực hiện sau khi thanh menu được kớch hoạt dựng Ctrl + Shift để chọn giữa cỏc thanh menu và thanh cụng cụ. + Tab Tab, Shift + chọn nỳt tiếp theo hoặc nỳt trước đú trờn menu Tab hoặc toolbars.
  5. Enter thực hiện lệnh đang chọn trờn menu hoặc toolbar. Shift + F10 hiển thị menu ngữ cảnh của đối tượng đang chọn. Alt + hiển thị menu hệ thống của của sổ. Spacebar Trong hộp thoại Phớm tắt Chức năng Tab di chuyển đến mục chọn, nhúm chọn tiếp theo Shift + Tab di chuyờ̉n đến mục chọn, nhúm chọn phớa trước Ctrl + Tab di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại Shift + Tab di chuyển tới thẻ phớa trước trong hộp thoại Alt + Kư tự chọn hoặc bỏ chọn mục chọn đú gạch chơnO. Làm việc với bảng biểu: Alt + Mũi tờn hiển thị danh sỏch của danh sỏch sổ xuống Enter chọn 1 giỏ trị trong danh sỏch sổ ESC tắt nội dung của danh sỏch sổ Tạo chỉ số trờn, chỉ số dưới. Ctrl + Shift + =: Tạo chỉ số trờn. Vớ dụ m3 Ctrl + =: Tạo chỉ số dưới. Vớ dụ H2 Phớm tắt Chức năng Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ụ kế tiếp. Hoặc tạo 1 dũng mới nếu đang đứng ở ụ cuối cựng của bảng Shift + Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ụ liền kế trước nú Nhấn giữ phớm Shift + để chọn nội dung của cỏc ụ cỏc phớm mũi tờn Ctrl + Shift + F8 + Cỏc mở rộng vựng chọn theo từng khối phớm mũi tờn Shift + F8 giảm kớch thước vựng chọn theo từng khối Ctrl + 5 (khi đốn Num chọn nội dung cho toàn bộ bảng Lock tắt)
  6. Alt + Home về ụ đầu tiờn của dũng hiện tại Alt + End về ụ cuối cựng của dũng hiện tại Alt + Page up về ụ đầu tiờn của cột Alt + Page down về ụ cuối cựng của cột Mũi tờn lờn Lờn trờn một dũng Mũi tờn xuống xuống dưới một dũng Cỏc phớm F: Phớm tắt Chức năng F1 trợ giỳp di chuyển văn bản hoặc hỡnh ảnh. (Chọn hỡnh F2 ảnh, nhấn F2, kớch chuột vào nơi đến, nhấn Enter chốn chữ tự động (tương ứng với menu Insert - F3 AutoText) F4 lặp lại hành động gần nhất thực hiện lệnh Goto (tương ứng với menu Edit - F5 Goto) F6 di chuyển đến panel hoặc frame kế tiếp thực hiện lệnh kiểm tra chớnh tả (tương ứng F7 menu Tools - Spellings and Grammars) F8 mở rộng vựng chọn F9 cập nhật cho những trường đang chọn F10 kớch hoạt thanh thực đơn lệnh F11 di chuyển đến trường kế tiếp thực hiện lệnh lưu với tờn khỏc (tương ứng F12 menu File - Save As...) Kết hợp Shift + cỏc phớm F: Phớm tắt Chức năng hiển thị con trỏ trợ giỳp trực tiếp trờn cỏc đối Shift + F1 tượng Shift + F2 sao chộp nhanh văn bản Shift + F3 chuyển đổi kiểu kư tự hoa - thường Shift + F4 lặp lại hành động của lệnh Find, Goto di chuyển đến vị trớ cú sự thay đổi mới nhất Shift + F5 trong văn bản Shift + F6 di chuyển đến panel hoặc frame liền kề phớa
  7. trước thực hiện lệnh tỡm từ đồng nghĩa (tương ứng Shift + F7 menu Tools - Thesaurus). Shift + F8 rỳt gọn vựng chọn chuyển đổi qua lại giữ đoạn mó và kết quả của Shift + F9 một trường trong văn bản. hiển thị thực đơn ngữ cảnh (tương ứng với kớch Shift + F10 phải trờn cỏc đối tượng trong văn bản) Shift + F11 di chuyển đến trường liền kề phớa trước. thực hiện lệnh lưu tài liệu (tương ứng với File - Shift + F12 Save hoặc tổ hợp Ctrl + S) Kết hợp Ctrl + cỏc phớm F: Phớm tắt Chức năng thực hiện lệnh xem trước khi in (tương ứng File Ctrl + F2 - Print Preview). Ctrl + F3 cắt một Spike đúng cửa sổ văn bản (khụng làm đúng cửa sổ Ctrl + F4 Ms Word). Ctrl + F5 phục hồi kớch cỡ của cửa sổ văn bản Ctrl + F6 di chuyển đến cửa sổ văn bản kế tiếp. Ctrl + F7 thực hiện lệnh di chuyển trờn menu hệ thống. thực hiện lệnh thay đổi kớch thước cửa sổ trờn Ctrl + F8 menu hệ thống. Ctrl + F9 chốn thờm một trường trống. Ctrl + F10 phúng to cửa sổ văn bản. Ctrl + F11 khúa một trường. thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng File - Ctrl + F12 Open hoặc tổ hợp Ctrl + O). Kết hợp Ctrl + Shift + cỏc phớm F: Phớm tắt Chức năng Ctrl + Shift chốn nội dung cho Spike. +F3 Ctrl + Shift + chỉnh sửa một đỏnh dấu (bookmark) F5 Ctrl + Shift + di chuyển đến cửa sổ văn bản phớa trước. F6 Ctrl + Shift + cập nhật văn bản từ những tài liệu nguồn đú
  8. F7 liờn kết (chẵng hạn như văn bản nguồn trong trộn thư). Ctrl + Shift + mở rộng vựng chọn và khối. F8 Ctrl + Shift + ngắt liờn kết đến một trường. F9 Ctrl + Shift + kớch hoạt thanh thước kẻ. F10 Ctrl + Shift + mở khúa một trường F11 Ctrl + Shift + thực hiện lệnh in (tương ứng File - Print hoặc tổ F12 hợp phớm Ctrl + P). Kết hợp Alt + cỏc phớm F Phớm tắt Chức năng Alt + F1 di chuyển đến trường kế tiếp. Alt + F3 tạo một từ tự động cho từ đang chọn. Alt + F4 thoỏt khỏi Ms Word. Alt + F5 phục hồi kớch cỡ cửa sổ. tỡm những lỗi chớnh tả và ngữ phỏp tiếp theo Alt + F7 trong văn bản. Alt + F8 chạy một marco. chuyển đổi giữa mú lệnh và kết quả của tất cả Alt + F9 cỏc trường. Alt + F10 phỳng to cửa sổ của Ms Word. Alt + F11 hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic. Kết hợp Alt + Shift + cỏc phớm F Alt + Shift + F1 di chuyển đến trường phớa trước. Alt + Shift + F2 thực hiện lệnh lưu văn bản (tương ứng Ctrl + S). Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton hoặc MarcoButton từ kết quả của những trường trong văn bản. Alt + Shift + F11 hiển thị mú lệnh. Kết hợp Alt + Ctrl + cỏc phớm F Ctrl + Alt + F1 hiển thị thụng tin hệ thống.
  9. Ctrl + Alt + F2 thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng Ctrl + O) MICROSOFT EXCEL Những phớm tắt cơ bản: Phớm tắt Chức năng Ctrl + A Chọn toàn bộ bảng tớnh Ctrl + C Sao chộp. Enter: dỏn một lần. Ctrl + V dỏn nhiều lần Ctrl + F Bật hộp thoại tỡm kiếm Ctrl + H Bật hộp thoại tỡm kiếm và thay thế. Ctrl + N Tạo mới một bảng tớnh trắng Ctrl + P Bật hộp thoại in ấn Ctrl + S Lưu bảng tớnh Ctrl + X cắt một nội dung đang chọn Ctrl + Z Phục hồi thao tỏc trước đú Ctrl + * Chọn vựng dữ liệu liờn quan đến ụ hiện tại. Ctrl + F4, Đúng bảng tớnh, đúng Excel Alt + F4 Phớm tắt trong di chuyển Phớm tắt Chức năng Ctrl + Mũi Di chuyển đến vựng dữ liệu kế tiếp tờn Ctrl + Home Về ụ A1 Ctrl + End về ụ cỳ dữ liệu cuối cựng Ctrl + Shift Chọn từ ụ hiện tại đến ụ A1 + Home Ctrl + Shift Chọn từ ụ hiện tại đến ụ cú dữ liệu cuối cựng + End Phớm tắt trong định dạng Ctrl + B: Định dạng in đậm Ctrl + I: Định dạng in nghiờng. Ctrl + U : Định dạng gạch chừn . Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Cells. Chốn cột, dũng, trang bảng tớnh Ctrl + Spacebar: Chốn cột Shift + Spacebar: Chốn dũng Shift + F11: Chốn một trang bảng tớnh mới Cụng thức mảng:
  10. Ctrl + G: Bật hộp thoại Go to để đến một mảng đó được đặt tờn trong bảng tớnh. Shift + F3: Nhập cụng thức bằng cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thỳc một cụng thức mảng Ctrl + F3: Đặt tờn mảng cho một vựng dữ liệu. F3: Dỏn một tờn mảng vào cụng thức. Ẩn hiện cỏc cột. Ctrl + 0 : Ẩn cỏc cột đang chọn. Ctrl + Shift + 0: Hiện cỏc cột bị ẩn trong vựng đang chọn. Ch ọn cỏc vựng ụ khụng liờn tục Để chọn cỏc vựng ụ, dóy ụ khụng liờn tục. Bạn dựng chuột kết hợp giữ phớm Ctrl để chọn cỏc vựng ụ khụng liờn tục cần chọn. Chuyển đổi giữa cỏc bảng tớnh đang mở. Ctrl + Tab, hoặc Ctrl + F6 để chuyển đổi qua lại giữa cỏc bảng tớnh đang mở. Chuyển đổi giữa cỏc trang bảng tớnh (sheet) Ctrl + Page Up: Chuyển sang sheet trước. Ctrl + Page Down: Chuyển sang sheet kế tiếp Dỏn nội dung cho nhiều ụ cựng lỳc. Chọn một nội dung cần sao chộp, nhấn Ctrl + C.Nhập địa chỉ vựng ụ cần dỏn nội dung vào mục Name Box trờn thanh Fomular dạng : Nhấn Enter để dỏn nội dung vào vựng ụ trờn Khụng chuyển sang ụ khỏc sau khi nhập Nhấn tổ hợp phớm Ctrl + Enter sau khi nhập để khụng di chuyển con trỏ sang ụ kế tiếp . Hoặc vào menu Tools - Options. Chọn thẻ Edit. Bỏ chọn mục Move selection after Enter Direction.
Đồng bộ tài khoản