Microsoft Word - Evangelistic Events. Những sinh hoạt truyền giáo đặc biệt

Chia sẻ: Anh Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
147
lượt xem
34
download

Microsoft Word - Evangelistic Events. Những sinh hoạt truyền giáo đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những sinh hoạt truyền giáo đặc biệt đang nhanh chóng trở thành phương pháp chính yếu cho việc thu phục những người chưa được cứu về với Đức Chúa GiêSu. Các chuyên gia về tăng trưởng Hội Thánh cho biết rằng những sinh hoạt truyền giáo đặc biệt sẽ là mấu chốt cho sự tăng trưởng hội thánh truyền giáo trong những năm sắp đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Microsoft Word - Evangelistic Events. Những sinh hoạt truyền giáo đặc biệt

 1. THAD HAMILTON NHỮNG SINH HOẠT TRUYỀN GIÁO ĐẶC BIỆT SÁCH THỰC HÀNH DỊCH RA TI ẾNG VI ỆT BARNABAS 2003
 2. SÁCH THỰC HÀNH NHỮNG SINH HOẠT TRUYỀN GIÁO ÐẶC BIỆT
 3. TÁC GIẢ THAD HAMILTON NHỮNG SINH HOẠT TRUYỀN GIÁO ĐẶC BIỆT Bản quyền© 1991 thuộc Home Mission Board, Southern Baptist Convention, Atlanta, Georgia. North American Mission Board, SBC hiệu đính, Tháng Bảy 1997. Nhà Xuất Bản giữ bản quyền. Mọi phần trong ấn phẩm này đều không được quyền tái tạo dưới mọi hình thức nếu không có giấy chấp thuận trước của Nhà Xuất Bản. Liên lạc xin giúp đỡ: Quản Ðốc Biên Tập, North American Mission Board, 4200 North Point Pkwy., Alpharetta. GA 30022-4176; hoặc gọi số (770) 410-6258; hoặc gửi Fax đến (770) 410- 6006; hoặc gửi thư điện tử đ ến 70420.3564@compuserve.com
 4. NỘI DUNG Giới Thiệu Bảng Câu Hỏi Về Các Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 6 Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt: Phạm Vi Đề Cập 7 Việc Biến Những Sinh Hoạt Hiện Có Thành Cơ Hội truyền Giáo 9 Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Trên Đưòng Phố Và Ngoài Trời 11 Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Vào Các Ngày Kỷ Niệm Ðặc Biệt 14 Những Sinh Hoạt Giao Lưu Ca Nhạc Truyền Giáo 16 Những Bữa Ăn Truyền Giáo 18 Những Sinh Hoạt Giao Lưu Thể Thao Truyền Giáo 20 Các Sinh Hoạt Truyền Giáo Bằng Phương Tiện Truyền Thông 22 Những Sinh Hoạt Diễn Kịch Truyền Giáo 24 Sinh Hoạt Hội Thảo Theo Chủ Điểm Ðể Truyền Giáo 26 Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt Vào Cuối Tuần 28 Xác Định Các Bước Đi Tiếp Theo 30
 5. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 5 GI ỚI THI ỆU Những sinh hoạt truyền giáo đặc biệt đang nhanh chóng trở thành phương pháp chính yếu cho việc thu phục những người chưa được cứu về với Đức Chúa Jêsus. Các chuyên gia về tăng trưởng Hội Thánh cho biết rằng những sinh hoạt truyền giáo đặc biệt sẽ là mấu chốt cho sự tăng trưởng Hội Thánh truyền giáo trong những năm sắp đến. Sách thực hành Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt (SEE) cung ứng một cách nhìn cô đọng nhưng sâu lắng đối với các dịp tiện ấy. Ðây chính là tài liệu được sử dụng cho các khóa hội thảo SEE. Sách thực hành SEE này cũng có thể được sử dụng vào mục đích nghiên cứu cá nhân. Sách thực hành SEE giúp cho người đọc có được một tiện ích trong việc vận dụng các sinh hoạt truyền giáo đặc biệt. Việc hiểu được cách soạn thảo của SEE cũng là một điều quan trọng. Bảng câu hỏi ở trang 6 giúp cho các Hội Thánh thấy được mình đang tiến đến đâu. Sự giải thích về SEE bắt đầu ở trang 7. Làm thế nào để biến các sinh hoạt hiện có của Hội Thánh thành cơ hội có hiệu quả cho Mùa Gặt được đề cập ở trang 9. Sự xem xét đầy đủ chi tiết về các sinh hoạt truyền giáo khác nhau bắt đầu từ trang 11. Mỗi bảng kế hoạch hay chuẩn bị cho từng sinh hoạt ấy đều sẽ được đính kèm. Các nguồn lực có sẵn cho công việc này cũng được đề cập đến. Kế hoạch phục dịch đối với từng sinh hoạt sẽ được nêu rõ trong tập tài liệu này. Các tài liệu Truyền Giáo Theo Sinh Hoạt của North American Mission Board (NAMB) khác nữa là: SEE: “Buổi Liên Hoan Truyền Giáo Cho Khu Phố” (The Evangelistic Block Party) (ISBN # 0840087144 - English; # 0840069790 - Spanish) SEE: “Tình Yêu Là Ðề Mục” (Love is the Theme: Evangelistic Events for Valentine’s Day) (IBSN # 0840086652) SEE: “Ðêm Thánh Cho Chúa Cứu Thế Jêsus” (Halloween for Christ) (ISBN # 0840069812) SEE: “Các Sinh Hoạt Truyền Giảng Nhân Lễ Tạ Ơn Và Giáng Sinh” (Evangelistic Events at Thanksgiving and Christmas) (ISBN # 0840086652) “Chuẩn Bị Cho Phục Hưng” ( Revival Preparation Manual) (ISBN # 040088078) “Chiến Dịch Cho Khu Vực” (Area Crusade Manual) (ISBN # 084009647X) Chúng tôi cầu xin rằng Chủ của Mùa Gặt sẽ sử dụng các Sách Thực Hành SEE để phấn khích và trang bị cho các Con Dân Chúa chinh phục quần chúng đang hư mất trở về với Chúa Cứu Thế Jêsus . Giới Thiệu
 6. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 6 BẢNG CÂU HỎI VỀ CÁC SINH HOẠT TRUYỀN GIÁO ÐẶC BIỆT 1. Số dự nhóm thờ phượng trung bình trong Hội Thánh được bao nhiêu? -------------- 2. Số người chịu báptem năm trước của Hội Thánh là bao nhiêu? -------------- 3. Chỉ tiêu báptem năm nay của Hội Thánh là bao nhiêu? -------------- 4. Năm trước Hội Thánh đã thực hiện bao nhiêu buổi nhóm phục hưng? -------------- 5. Hội Thánh đã thực hiện hoạt động nào trong các hoạt động kể sau: -------------- Lớp Kinh Thánh Mùa Đông Chương Trình Ngày 4 - 7 Yêu Nước Tiệc Vào Ngày Valentine Ngày Hồi Hương Nhạc Thánh Phục Sinh Lễ Hội Mùa Thu Tiệc Tốt Nghiệp Thánh Nhạc Giáng Sinh Trường Kinh Thánh Mùa Hè Buổi Nhóm Ðón Năm Mới 6. Trong các dịp ấy, Hội Thánh có thu thập thông tin để tìm hiểu không? -------------- Luôn luôn Thường Thỉnh thoảng 7. Hội Thánh có một kế hoạch tài chánh cho các dịp truyền giảng -------------- ngoài các buổi nhóm phục hưng không? Có Không 8. Trong vòng ba năm qua, Hội Thánh có dự phần trong -------------- một chiến dịch sâu rộng nào trong vùng không? Có Không Bảng Câu Hỏi
 7. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 7 NHỮNG SINH HOẠT TRUYỀN GIÁO ÐẶC BIỆT: PHẠM VI ÐỀ CẬP Những sinh hoạt truyền giáo đặc biệt là những cơ hội truyền giáo có tính đổi mới được tiến hành trong các cơ sở vật chất của Hội Thánh và những nơi công cộng. Những sinh hoạt này gồm có các ngày kỷ niệm đặc biệt, những dịp giao lưu ca nhạc, những bữa ăn, những dịp giao lưu thể thao, những dịp diễn kịch, những buổi hội thảo về những điều có cần, cùng với những sinh hoạt truyền giáo trên đường phố và ngoài trời. SEE cũng là tên gọi của một chương trình phụ của NAMB được thực hiện bởi Ban Truyền Giáo Theo Sinh Hoạt. Ban này có thể cung ứng cho quý vị các thông tin và nguồn lực có cần để giúp cho hoạt động truyền giáo theo sinh hoạt của quý vị có tác động truyền giáo mạnh hơn. Ðể nắm bắt được những gì SEE đề cập, chúng ta sẽ lập những hợp tự mà từ liệu EVENTS (các sinh hoạt) có thể giúp chúng ta có được. Mỗi từ trong hợp tự sau đây sẽ giúp mô tả được những gì mà SEE đề cập: E xciting : Gây hứng thú. V itality : Tạo được sinh khí. E quipping : Ðể trang bị. N ew : Ðem lại sự tươi mới. T ailor-made : Làm cho phù hợp. S oul-winning : Giúp đem người đến với Chúa. Chữ “E” trong tiếng “EVENTS” viết tắt cho Exciting (Gợi nhắc đến việc gây hứng thú). SEE là một cổng vào đầy thú vị cho những người chưa tham dự đến với Hội Thánh. Cuốn băng ghi âm “Đem Người Ta Đến Với Các Sinh Hoạt” (Drawing People to Your Events) trong Nguồn Trang Cụ SEE (SEE Resource Kit) cung ứng được nhiều mẫu mực để làm điều ấy. Một kỹ thuật đã được Hội Thánh thời kỳ đầu tiên sử dụng trong việc truyền giáo là vận dụng sự lôi cuốn nhân các sinh hoạt. Ðức Chúa Trời đã làm những công việc quyền năng, người ta đã được cuốn hút vào những điều Ngài làm. Ngày nay, SEE cũng có một tiềm năng tương tự. Chữ “V” trong tiếng “EVENTS” viết tắt cho Vitality (Gợi nhắc đến việc tạo được sinh khí, hay sự sống động). SEE giúp đem lại sự sống và năng lượng cho các chương trình truyền giáo của Hội Thánh. SEE giúp duy trì các tín hữu trong trạng thái được thúc đẩy để làm chứng. Sự hân hoan sẽ được kinh nghiệm một khi các Con Dân Chúa giúp được cho tha nhân tiếp nhận Chúa. Việc các tân tín hữu đến với Hội Thánh sẽ đem theo một sự tươi mới giúp duy trì được sự sống động, hay sức sống làm chứng trong Hội Thánh. SEE giúp có được sự sống động ấy. Phạm Vi Ðề Cập
 8. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 8 Chữ “E” thứ nhì trong tiếng “EVENTS” viết tắt cho Equipping (Gợi nhắc đến việc trang bị, hay đào tạo). SEE cung ứng cho các tín hữu trong Hội Thánh một cơ hội độc đáo để được trang bị qua việc khám phá, phát triển, và sử dụng các ân tứ của họ vào Mùa Gặt. Êph. 4:11-12 cho chúng ta biết được rằng Mục Sư và các chức sắc tôn giáo khác trong Hội Thánh phải trang bị cho các tín hữu làm chức vụ của họ. Quý vị phải giúp họ khám phá ra và sử dụng được ân tứ thuộc linh cùng với các ân tứ khác của họ. Các ân tứ ấy có cả các tài năng, khả năng, kinh nghiệm, năng khiếu, vốn kiến thức tích lũy được, sự giáo dục, nhân cách, sự đào tạo, học lực, và cả các sự ưa chuộng của họ nữa. Các tín hữu có thể tham gia vào nhiều hoạt động SEE khác nhau tùy theo các ân tứ của họ có được. Tham gia vào Mùa Gặt sẽ giúp họ có được niềm hân hoan, sự khích lệ và một tầm ý nghĩa mới về tính hữu ích của mình cho Ðức Chúa Trời. SEE giúp có được các cơ hội trang bị. Chữ “N” trong tiếng “EVENTS” viết tắt cho New (Gợi nhắc về một sự tươi mới). SEE là phương tiện chuyển tải để luôn luôn đem lại được những điều mới mẻ và có tác dụng thay đổi cho Mùa Gặt. Làm thế nào để quý vị Mục Sư và các nhà lãnh đạo Hội Thánh tìm được các sinh hoạt mới mẻ để rồi lập chương trình? Dùng các tờ tin nội bộ Hội Thánh, cùng với các bài viết Báptít trong Tiểu Bang và các tạp chí Cơ Ðốc khác là phương cách tốt nhất. Việc thảo luận được với các Mục Sư đồng lao, và với các nhà lãnh đạo truyền giáo của Tiểu Bang và Liên Bang có thể giúp tạo ra những ý tưởng mới cùng với những nguồn lực mới để trợ giúp họ trong công việc này. Thế còn việc các nhà lãnh đạo Hội Thánh tự tìm lấy cho họ những sinh hoạt thì sao? Có ba loại lãnh đạo Hội Thánh khác nhau: Tích cực, cầm chừng, và lưng chừng. Các nhà lãnh đạo Hội Thánh phải dám nghĩ, dám làm mong tạo ra được thế biến đổi tích cực cho Mùa Gặt. SEE là một phương thức xuất sắc để đem lại sự đổi mới. Chữ “T” trong tiếng “EVENTS” viết tắt cho Tailor-made (Gợi ý về sự làm cho phù hợp, sát sao). SEE có thể được cắt gọt sao cho phù hợp với hoàn cảnh đặc thù của Hội Thánh và cộng đồng. Mỗi sinh hoạt đều có thế mạnh riêng. Hãy xác định cho được sinh hoạt nào nên được vận dụng nhất để phù hợp theo ân tứ mà các thành viên Hội Thánh có và đáp ứng được cho nhu cần cũng như sự quan tâm của cộng đồng. SEE có thể được cắt gọt cho phù hợp. Chữ “S” trong tiếng “EVENTS” viết tắt cho Soul-winning (Gợi ý cho việc giúp đem người đến với Chúa). Hãy tiến hành theo SEE để đem nhiều linh hồn trở về quy phục Chúa Cứu Thế Jêsus. Mục tiêu của SEE là thu phục người tham dự. SEE có thể chỉ là một bước trong tiến trình giới thiệu một người cho Ðức Chúa Jêsus. Dự định của mỗi sinh hoạt truyền giáo luôn luôn là giúp đem những người hiện diện đến với sự đặt niềm tin của họ nơi Chúa Cứu Thế Jêsus. Hãy sử dụng SEE để thu phục linh hồn cho Chúa Cứu Thế Jêsus. SỰ HỨNG THÚ, SỰ SỐNG ÐỘNG, SỰ TRANG BỊ, SỰ MỚI MẺ, SỰ PHÙ HỢP, và SỰ THU PHỤC LINH HỒN CHO CHÚA là những điều nói lên những gì SEE muốn tạo ra. Phạm Vi Ðề Cập
 9. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 9 VIỆC BIẾN NHỮNG SINH HOẠT HIỆN CÓ THÀNH CƠ HỘI TRUYỀN GIÁO Các Mục Sư và các nhà lãnh đạo Hội Thánh khác có thể bắt đầu sử dụng SEE ngay vào các sinh hoạt hiện có của họ. Tất nhiên họ đã có sẵn trong sinh hoạt của Hội Thánh mình những sinh hoạt có thể điều chỉnh được một cách dễ dàng cho phù hợp với các cơ hội cho Mùa Gặt. Có những yếu tố căn bản và những khả năng tăng tiến trong mỗi sinh hoạt tôn giáo. Một lễ cưới có thể được tăng tiến với các trang phục đẹp, hoa, âm nhạc, cùng với nhiều điều thêm vào nữa để cho buổi lễ tăng sức hấp dẫn. Tuy nhiên, điều chính yếu trong lễ cưới là khi cô dâu và chú rễ trao đổi với nhau lời kết ước và nhìn nhận nhau là vợ chồng. Ðối với SEE cũng thế. Ðiều chính yếu là giúp cho người ta có đức tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus. Tuy nhiên, một sự đa dạng về những sự tăng tiến đầy sáng tạo sẽ gia thêm sự hứng thú, sự sống và tính hiệu quả cho các sinh hoạt truyền giáo của quý vị. Ðể biến những sinh hoạt hiện có có tính truyền giáo, các lãnh đạo Hội Thánh phải hiểu điều gì là cốt yếu trong mỗi sinh hoạt. Nhiên hậu, họ mới có thể tiến hành các sự thay đổi phù hợp được. Bảy điều cốt yếu trong việc chuẩn bị cho một sinh hoạt truyền giáo là: 1. Hãy cầu thay cho các nhân sự thu phục được những người chưa được cứu về cho Chúa Cứu Thế Jêsus. Ðức Chúa Jêsus đã dạy chúng ta truyền giáo cho người còn đang hư mất bằng việc cầu nguyện với Ðức Chúa Trời sai con gặt đến trong mùa của Ngài (Ma. 9:36-38; Lu. 10:2). Việc cầu nguyện theo cách này giúp tập trung được sự chú tâm của chúng ta và hoạt động của chúng ta vào việc cứu những người còn đang hư mất. 2. Hãy tập hợp các Cơ Ðốc Nhân vào việc chuẩn bị. Có ít nhất hai lý do cho việc tập hợp: (1) Không ai có thể tự chuẩn bị cho mình một cách chu toàn được; và (2) Việc tập hợp tạo ra được sự tham dự. Cứ mỗi người tham gia tích cực vào sự chuẩn bị, sẽ có được từ ba đến năm người tham dự vào sinh hoạt. 3. Hãy thông báo cho Hội Thánh và cho cộng đồng biết về sinh hoạt. Việc dùng điện thoại và gửi thư phải là những thành tố chính cho việc thăng tiến sinh hoạt được tổ chức. Mọi sự thăng tiến cho cuộc sinh hoạt phải được tiến hành theo một cách thế tích cực. 4. Hãy mời những người chưa được cứu đến tham dự. Mọi sinh hoạt được tổ chức phải có một kế hoạch về người tham dự để bảo đảm được rằng các Con Dân Chúa sẽ đem được những người còn đang hư mất đến. Một kế hoạch hữu hiệu về người tham dự là dùng vé mời (giấy mời). Hãy làm vé mời (giấy mời) thành cặp, sẵn sàng gửi nhờ các Con Dân Chúa mời người: Một dành cho người mời, và một dành cho người được mời. Biến Những Sinh Hoạt Hiện Có Thành Cơ Hội Truyền Giáo
 10. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 10 Các tín hữu có thể trả tiền cho vé hoặc nhận không cũng được. Một khi các tín hữu biết trả tiền vé, Hội Thánh sẽ có quỹ dùng vào cuộc hoạt truyền giáo. Nếu vé chỉ được phát hành miễn phí hoàn toàn, phải có khoản dâng để có thể bù đắp vào chi phí tổ chức cuộc sinh hoạt. Hãy giúp cho các thành viên Hội Thánh nghĩ được rằng các sinh hoạt hiện có của Hội Thánh cũng còn dành cho những người ngoài Hội Thánh nữa. Việc sử dụng vé mời không phải chỉ là một sự nhắc nhở, đó chính là sự vâng lời Ðức Chúa Trời để thu phục những người còn đang hư mất về với Ngài. 5. Hãy chia sẻ Chúa Cứu Thế Jêsus với mọi người hiện diện. Việc chia sẻ Chúa Cứu Thế Jêsus là điều thiết yếu vì một khi Ngài được đề cao. Ngài sẽ kéo người ta đến với Ngài (Gi. 12:32). Hãy chia sẻ Tin Lành trong mọi sinh hoạt được tổ chức. Có thể phải cần đến một nhà truyền giáo chuyên nghiệp (Êph. 4:11). Họ có thể chia sẻ Chúa qua từng tái năng cụ thể như là âm nhạc, kịch nghệ, khôi hài, giảng, hay làm chứng. 6. Hãy chiêu tập các tân tín hữu. Cần phải đưa ra sự kêu gọi sau mỗi khi giới thiệu về Tin Lành cứu rỗi. Trong khi có nhiều sinh hoạt tự thân nó có khả năng mời gọi người ta bước lên, vẫn có những sinh hoạt khác không có được khả năng ấy. Trong những trường hợp ấy, hãy mời gọi những người đang hiện diện tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jêsus ngay tại chỗ họ ngồi. Người mời sẽ đề nghị người chịu tiếp nhận Chúa nhắm mắt và lặp lại thầm trong trí, trong lòng lời cầu nguyện tiếp nhận theo từng câu một. Hội Thánh phải chuẩn bị cho sự đáp ứng trong khi mời gọi. Cách tiện nhất là sự dụng “Phiếu Hưởng Ứng”. Sau khi mời gọi, hãy đề nghị người tham dự điền vào phiếu (Mẫu phiếu đính kèm trong phần phụ lục cho sách này). 7. Hãy kết nạp các tân tín hữu và tìm đem họ vào Hội Thánh. Chăm sóc là hoạt động thiết yếu để duy trì các kết quả của sinh hoạt truyền giáo đã được thực hiện. Cũng có một số tài liệu chăm sóc đề nghị trong phần phụ lục. Việc biến các sinh hoạt hiện có của Hội Thánh trở nên có tính truyền giáo qua việc tuân giữ những điều cốt yếu của các sinh hoạt ấy là điểm khởi đầu trong việc sử dụng các tài liệu SEE. Biến Những Sinh Hoạt Hiện Có Thành Cơ Hội Truyền Giáo
 11. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 11 NHỮNG SINH HOẠT TRUYỀN GIÁO TRÊN ÐƯỜNG PHỐ VÀ NGOÀI TRỜI MÔ TẢ Nếu như quý vị không thể có được nhiều người đến với mình, tất quý vị phải đi đến với họ để có thể gặp gỡ họ trong thực trạng và nhu cần của họ. Các đường phố, công viên, nơi giải trí, và các trung tâm giao thông công cộng là những nơi giúp tiếp xúc được những số lượng lớn người và là những nơi có thể rao giảng Tin Lành. Mô thức căn bản của sinh hoạt truyền giáo trên đường phố và ngoài trời dựa trên một nhân tố thu hút sự chú ý - đó có thể là một nhóm ca nhạc nhỏ, một nhóm kịch câm, những người điều khiển rối, hoặc cũng có thể là những nghệ sĩ - để tạo nên một sự tiếp cận với những người từ trong đám đông. Sự thu hút ấy phải được tiếp nối bằng một diễn giả đầy hiệu quả là người sẽ lồng ghép vào một sứ điệp Tin Lành mạnh mẽ nhưng hết sức cô đọng ước chừng 3 đến 5 phút để rồi được nối theo bằng một lời cầu nguyện mời gọi ngắn gọn. Phải có sẵn chừng 10 Cơ Ðốc Nhân khác tại chỗ để khuyên nài, làm chứng cho tất cả những ai chịu dừng lại để xem và cho những ai tỏ cho thấy là họ muốn nghe thêm hoặc muốn thực hiện một sự kết ước. Hãy phân phát những ấn phẩm nho nhỏ như các truyền đạo đơn chẳng hạn. Hãy cấp “Hướng Dẫn Cá Nhân Kết Ước” (Personal Commitment Guide) và Kinh Thánh Tân Ước cho những người đã chịu thực hiện sự kết ước với Chúa. Thu thập các thông tin cần thiết về những người đã kết ước vào các tờ phiếu để có thể chăm sóc họ một cách hiệu quả ngay sau đó. Hãy sắp xếp các cuộc hẹn với vị Mục Sư nào giỏi việc hướng ngoại của Hội Thánh địa phương để nhận các phiếu kết ước đã có. Vị Mục Sư ấy phải tiến hành ngay lập tức việc vun đắp cho các mối tiếp xúc sơ khởi và những sự kết ước đã có được. Các tài liệu huấn luyện của NAMB dùng cho sinh hoạt truyền giáo trên đường phố và ngoài trời được liệt kê trong phụ lục của tài liệu này. Hãy đặt mua với Life Way Christian Resources, 1 (800) 634-2462, hoặc với số fax 1 (800) 253- 2823. Một tác phẩm rất tốt dùng cho việc giảng ngoài trời là “Hãy Cho Tôi Một Lời Giải Ðáp” (Give Me an Answer) của Cliff Knechtle. Quyển sách này đưa ra những lời giải đáp về Ðức Chúa Trời, khoa học, và về Kinh Thánh. Cũng có sẵn các tài liệu khác về truyền giáo trên đường phố và ngoài trời ở “Open Air Campaigners”, USA., Box D, Nazareth, PA 18064, (610) 746-0508, www.go2them.com Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Trên Ðường Phố Và Ngoài Trời
 12. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 12 CHI TIẾT 1. Hãy thu hút tất cả mọi người vào sự cầu nguyện xin cho sự khôn ngoan trong việc sắp xếp các tiết mục cho nổ lực truyền giảng của quý vị. cũng hãy cầu nguyện xin Ðức Thánh Linh tác động tấm lòng những người sẽ tiếp cận được để họ mau tiếp thu Lời Kinh Thánh và sự cứu rỗi. 2. Hãy tính toán thật kỹ về địa điểm sao cho thật phù hợp với việc tiếp xúc với nhiều người. Kiểm tra nắm chắc cách vận hành xe cộ tại địa điểm vào giờ tiến hành các công việc truyền giáo. Phải bảo đảm việc mắc điện (nếu cần) để sử dụng có thể dễ dàng thực hiện được. 3. Hãy xác định xem có sự quy định hay hạn chế nào đó của Thành Phố liên quan đến sinh hoạt truyền giáo trên đường phố và ngoài trời hay không. Liệu có cần phải xin giấy phép không? Nếu có, phải xin ở đâu? 4. Hãy làm sáng tỏ các phương án của quý vị (Về thời gian, thời điểm, địa điểm, tính chất của công việc hay sinh hoạt) với giới cầm quyền địa phương như Sở Cảnh Sát, Ban Quản Lý công viên, tòa thị sảnh, siêu thị, hoặc trung tâm giao thông công cộng để chắc chắn được rằng những gì quý vị sẽ làm phù hợp với các quy định của họ. 5. Hãy lập danh sách các thành viên trong đội truyền giáo của quý vị. Những người này gồm cả các trình diễn viên (nhạc sĩ, nghệ sĩ, diễn viên), các diễn giả, và những người làm chứng. Phải chỉ định các trưởng nhóm. Cần bảo đảm được là ai nấy đều biết rõ mình thuộc nhóm nào, và nhóm muốn họ phải làm gì. 6. Hãy chỉ dẫn và tập luyện những người làm chứng để họ có thể làm việc với đội truyền giáo một cách hiệu quả hầu giới thiệu Tin Lành theo một cung cách dạn dĩ, tích cực mà vẫn rất nhạy cảm được với nhu cần và cảm xúc của những người nghe họ làm chứng. 7. Hãy cấp đủ các Hướng Dẫn Kết Ước Cá Nhân cho những người chịu kết ước để có thể tiến hành được việc giáo dưỡng và chăm sóc cho họ. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Trên Ðường Phố Và Ngoài Trời
 13. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 13 BẢNG KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SINH HOẠT TRUYỀN GIÁO TRÊN ÐƯỜNG PHỒ VÀ NGOÀI TRỜI BƯỚC L ÀM GÌ AI LÀM KHI NÀO Ở ÐÂU 1 Liên hệ với các nhà truyền giáo có thể mời Mục Sư Trước 10 hợp tác được. tuần 2 Chọn Ðiều Phối Viên chương trình. Mục Sư Trước 8 tuần 3 Chọn địa bàn thực hiện cho sinh hoạt truyền Ðiều Phối Viên Trước 7 tuần giáo. 4 Kiểm lại các yêu cầu đối với sự cho phép sử Ðiều Phối Viên Trước 7 tuần dụng địa điểm sinh hoạt truyền giáo. 5 Chọn địa điểm cho Sở Chỉ Huy để điều phối Ðiều Phối Viên Trước 6 tuần các hoạt động. 6 Xúc tiến việc mời các nhà truyền giáo có chí Ðiều Phối Viên Trước 6 tuần muốn hợp tác. 7 Ðặt mua các tài liệu huấn luyện, ấn phẩm. Ðiều Phối Viên Trước 6 tuần 8 Sắp đặt việc sử dụng các thiết bị cần thiết cho Ðiều Phối Viên Trước 4 tuần sinh hoạt. 9 Quảng bá sinh hoạt truyền giáo qua tờ tin nội Ðiều Phối Viên Trước 4 tuần bộ và bảng tin. 10 Mời những người làm chứng tham gia hầu Ðiều Phối Viên Trước 4 tuần việc Trong Ðội Truyền Giáo. 11 Xác định sự thành lập Ðội Truyền Giáo và Ðiều Phối Viên Trước 3 tuần phân công các trưởng nhóm. 12 Phân công các nhóm vào các địa điểm. Ðiều Phối Viên Trước 2 tuần 13 Tập luyện cho những người làm chứng. Ðiều Phối Viên Trước 1 tuần 14 Dặn dó mọi thành viên và tình nguyện viên Ðiều Phối Viên Trước 1 ngày của Ðội Truyền Giáo. 15 Phân phát ấn phẩm và tài liệu cho các thành Ðiều Phối Viên Trước 1 ngày viên và tình nguyện viên. 16 Tiến hành theo mọi sự đã được sắp đặt Ðiều Phối Viên Tại ngày hành sự 17 Ghi chép các sự đáp ứng có được. Ðiều Phối Viên Tại ngày hành sự 18 Khuyến khích góp ý để phát triển cho các sinh Ðiều Phối Viên Tại ngày hoạt tương lai. hành sự 19 Khởi sự việc chăm sóc theo các đáp ứng đã có Thành viên Ngay sau được. Hội Thánh ngày hành sự 20 Thăm viếng những người đã đáp ứng thuận . Thành viên Ngay sau Hội Thánh ngày hành sự Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Trên Ðường Phố Và Ngoài Trời
 14. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 14 NHỮNG SINH HOẠT TRUYỀN GIÁO VÀO CÁC NGÀY KỶ NIỆM ÐẶC BIỆT MÔ TẢ Các ngày kỷ niệm đặc biệt là những Chúa Nhật được dành cho các nổ lực truyền giáo. Có thể sử dụng theo chương trình trọn ngày, hoặc chỉ dùng giờ Trường Chúa Nhật hay chỉ trong buổi thờ phượng sáng Chúa Nhật. Hãy vận dụng chủ đề, diễn giả được mời, nhạc công được mời, cùng các sinh hoạt gây thích thú cho nhóm đối tượng mà quý vị định hướng đến. Một ngày sinh hoạt truyền giáo đặc biệt có thể là một trong những ngày mà chương trình SEE sử dụng trong năm. Ngày ấy cũng có thể được dùng như chỗ dựa của một chương trình SEE cuối tuần. Hãy xem “Các Dịp SEE Cuối Tuần” ở trang 29 để rõ thêm. Một số ngày truyền giáo đặc biệt mà quý vị có thể lên chương trình để thực hiện là “Super Bowl Sunday”, “Children’s Sunday”, “Harvest Sunday” , “ và “Homecoming”. Quý vị có thể xem phụ lục của tài liệu này để biết thêm về việc đặt mua các tài liệu khác nói về sinh hoạt truyền giáo nhân các ngày kỷ niệm đặc biệt. Một tài liệu trợ giúp khác dành cho sinh hoạt truyền giáo vào những ngày kỷ niệm đặc biệt là “Hành Trang Cho Hoạt Động Ái Hữu Trong Hội Thánh” (Celebration of Friendship Church Action Kit). Tài liệu này đã có sẵn tại Church Growth, Inc., P.O. Box 541, Monrovia, CA 91017, (800) 844-9286. Có một số ngày đã được định sẵn trên lịch hàng năm có thể được vận dụng như những dịp truyền giáo rất tốt. Ðó là Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, Ngày Đầu Năm, và ngay cả đến Lễ Các Thánh nữa. Xin xem phụ lục để rõ thêm. CHI TIẾT 1. Sự thúc đẩy cho một ngày sinh hoạt truyền giáo đặc biệt phải tập trung vào một chủ đề gây hứng thú và vào tính đặc thù của sự phục vụ. Hãy quan tâm vận dụng sự mới lạ, chẳng hạn như hãy thúc đẩy cho dịp sinh hoạt bằng việc quảng bá rộng rãi về những điều đặc biệt mà nó sẽ đem lại. 2. Hãy tổ chức số người tham dự bằng các phương tiện khác nhau. Chẳng hạn, nên vận dụng số thành viên đông đảo của Trường Chúa Nhật cùng với việc tổ chức các bữa ăn trước và sau các cuộc sinh hoạt. 3. Hãy chủ động đưa ra lời mời gọi “bước lên”, hoặc dùng “Phiếu Hưởng Ứng”. Các tình nguyện viên đã kết ước và đã được huấn luyện để chuyên động viên người tham dự nên sử dụng “Phiếu Hướng Dẫn Cá Nhân Kết Ước” mỗi khi đưa ra một sự mời gọi “bước lên”. Một cách thay thế khác là hãy mới gọi người ta đứng tại chỗ tiếp nhận Chúa. Hãy phát cho “Phiếu Hướng Dẫn Cá Nhân Kết Ước” cho mọi người tham dự. Hãy hướng dẫn cho những ai đã chịu tiếp nhận Chúa điền vào phiếu và đặt vào khay dâng tiền sau giờ kêu gọi. Mẫu “Phiếu Hưởng Ứng” cùng các sự hướng dẫn khác được đính kèm trong phụ lục A của tài liệu này. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Vào Các Ngày Kỷ Niệm Ðặc Biệt
 15. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 15 BẢNG KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SINH HOẠT TRUYỀN GIÁO VÀO CÁC NGÀY KỶ NIỆM ÐẶC BIỆT BƯỚC L ÀM GÌ AI LÀM KHI NÀO Ở ÐÂU 1 Trù liệu các nhân vật được mời để thực hiện Mục Sư Trước từ 6 chương trình (Nhân vật chính). đến 12 tháng 2 Tuyển chọn và lên danh sách các ủy ban được Mục Sư Trước 6 tuần trù bị. 3 Sắp đặt về thiết bị và trang hoàng. Người Ðược Trước 4 tuần Phân Công 4 Ðặt mua các tài liệu về chăm sóc. Người Ðược Trước 4 tuần Phân Công 5 Phát động cầu nguyện trong các bộ phận, cơ Người Ðược Trước 4 tuần quan, ủy ban. Phân Công 6 Sắp đặt việc tiếp tân: Khách sạn, ẩm thực, đi Người Ðược Trước 4 tuần lại. Phân Công 7 Trù liệu về việc thực hiện tờ bố cáo, vé mời Người Ðược Trước 4 tuần tham dự, thẻ tham dự. Phân Công 8 Phát động cho sinh hoạt qua bảng tin và tập Người Ðược Trước 4 tuần san. Phân Công 9 Trù liệu về in ấn, truyền thanh, truyền hình, và Người Ðược Trước 4 tuần chỗ cho lều, trại. Phân Công 10 Gửi thư báo cho biết về kế hoạch mời người Người Ðược Trước 3 tuần tham dự đến các thành viên. Phân Công 11 Lên danh sách các cổ động viên đã kết ước. Mục Sư Trước 3 tuần 12 Phân phát tờ bố cáo. Người Ðược Trước 3 tuần Phân Công 13 Phân phát vé mời cho các thành viên. Người Ðược Trước 3 tuần Phân Công 14 Tiếp xúc với những người có khả năng sẽ đến Thành Viên Trước 2 tuần tham dự. Hội Thánh 15 Huấn luyện các cổ động viên về khải đạo và Mục Sư Trước 1 tuần chăm sóc. 16 Tái xác định các sự sắp xếp về việc tiếp tân. Người Ðược Trước 1 tuần Phân Công 17 Ðón tiếp các nhân vật được mời để thực hiện Người Ðược Trước 1 ngày chương trình (Nhân vật chính). Phân Công 18 Hoàn tất mọi sự sắp đặt về cơ sở vật chất, kỹ Người Ðược Tại ngày thuật lần cuối cùng. Phân Công hành sự 19 Chăm sóc, hướng dẫn các tân tín hữu Cổ động viên Ngay sau đã kết ước ngày hành sự Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Vào Các Ngày Kỷ Niệm Ðặc Biệt
 16. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 16 NHỮNG SINH HOẠT GIAO LƯU CA NHẠC TRUYỀN GIÁO MÔ TẢ Những sinh hoạt giao lưu ca nhạc truyền giáo có lẽ chính là những sinh hoạt SEE phổ biến nhất. Có khá nhiều khả năng có thể được hoàn thành với những hình thức trình diễn này. Hãy gia tăng số người tham gia. Hãy tìm và tạo ra cơ hội cho các ca sĩ, nhạc công (ban nhạc, đàn organ) để thực hiện các sinh hoạt truyền giáo. Hãy khích lệ những người có năng lực trong các hình thái nghệ thuật này để sử dụng tài năng của họ vào việc chia sẻ Chúa Jêsus cho mọi người. Hãy thành lập thêm những nhóm ca nhạc dưới hình thức dàn nhạc hay ban nhạc nhằm mục đích trình diễn ca nhạc truyền giáo. Hãy tìm tòi địa điểm mới cho các sinh hoạt giao lưu ca nhạc truyền giáo. Hãy vận dụng những nơi công cộng như công viên, khu thị tứ, và các giao lộ một cách thường xuyên. Cũng hãy vận dụng các nơi tổ chức lễ hội, hội chợ trong địa phương để thực hiện các sinh hoạt giao lưu ca nhạc truyền giáo. Quan trọng hơn cả là phải vạch chiến lược để chia sẻ Tin Lành một cách có chủ tâm, phải xác định cho đúng ai là người đáp ứng thuận với Tin Lành, và phải gìn giữ, duy trì kết quả của sinh hoạt đã thực hiện. Ðể biết thêm về các sinh hoạt giao lưu âm nhạc truyền giảng, xin liên lạc với Event Evangelism Unit, NAMB, 4200 North Point Parkway, Alpharetta, GA 30022-4176, (770) 410-6304. CHI TIẾT 1. Phải quảng bá cho các sinh hoạt giao lưu âm nhạc truyền giáo qua việc nêu tên những người tham gia trình diễn, thể loại âm nhạc, và chủ đề sinh hoạt nếu có. 2. Phải tạo được số người tham dự bằng việc dùng vé. Phải cấp vé theo từng cặp cho các thành viên Hội Thánh để có một vé cho người mời và một vé cho người được mời. Làm như thế sẽ tạo dịp cho các tín hữu mời được những người bạn chưa tiếp nhận Chúa của họ đến được với sinh hoạt của Hội Thánh. Nếu cuộc sinh hoạt sẽ được thực hiện ở những nơi công cộng như công viên, khu thị tứ, trên đường phố thì không cần phải phát hành vé vì trong trường hợp ấy cuộc trình diễn ca nhạc đã được thực hiện tận nơi rồi. 3. Phải đưa ra lời mời gọi và để cho người ta có thể đứng tại chỗ để tếp nhận Chúa cũng được. Hãy phát “Phiếu Hưởng Ứng” cho tất cả mọi người. Những người chịu tiếp nhận Chúa phải điền đầy đủ vào phiếu và bỏ vào khay dâng tiền sau thì giờ mời gọi. Mẫu “Phiếu Hưởng Ứng” và một số hướng dẫn về việc sử dụng phiếu ấy được kèm trong phụ lục A của tài liệu này. Những Sinh Hoạt Giao Lưu Ca Nhạc Truyền Giáo
 17. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 17 BẢNG KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SINH HOẠT GIAO LƯU CA NHẠC TRUYỀN GIÁO BƯỚC L ÀM GÌ AI LÀM KHI NÀO Ở ÐÂU 1 Trù liệu các nhân vật được mời để thực hiện Mục Sư Trước từ 6 chương trình (Nhân vật chính). đến 12 tháng 2 Tuyển chọn và lên danh sách các ủy ban được Mục Sư Trước 6 tuần trù bị. 3 Sắp đặt về thiết bị và trang hoàng. Người Ðược Trước 4 tuần Phân Công 4 Ðặt mua các tài liệu về chăm sóc. Người Ðược Trước 4 tuần Phân Công 5 Phát động cầu nguyện trong các bộ phận, cơ Người Ðược Trước 4 tuần quan, ủy ban. Phân Công 6 Sắp đặt việc tiếp tân: Khách sạn, ẩm thực, đi Người Ðược Trước 4 tuần lại. Phân Công 7 In ấn tờ bố cáo, vé mời tham dự, thẻ tham dự. Người Ðược Trước 4 tuần Phân Công 8 Phát động cho sinh hoạt qua bảng tin và tập Người Ðược Trước 4 tuần san. Phân Công 9 Trù liệu về in ấn, truyền thanh, truyền hình, và Người Ðược Trước 4 tuần chỗ cho lều, trại. Phân Công 10 Gửi thư báo cho biết về kế hoạch mời người Người Ðược Trước 3 tuần tham dự đến các thành viên. Phân Công 11 Lên danh sách các cổ động viên đã kết ước. Mục Sư Trước 3 tuần 12 Phân phát tờ bố cáo. Người Ðược Trước 3 tuần Phân Công 13 Phân phát vé mời cho các thành viên. Người Ðược Trước 3 tuần Phân Công 14 Tiếp xúc với những người có khả năng sẽ đến Thành Viên Trước 2 tuần tham dự. Hội Thánh 15 Huấn luyện các cổ động viên về khải đạo và Mục Sư Trước 1 tuần chăm sóc. 16 Tái xác định các sự sắp xếp về việc tiếp tân. Người Ðược Trước 1 tuần Phân Công 17 Ðón tiếp các nhân vật được mời để thực hiện Người Ðược Trước 1 ngày chương trình (Nhân vật chính). Phân Công 18 Hoàn tất mọi sự sắp đặt về cơ sở vật chất, kỹ Người Ðược Tại ngày thuật lần cuối cùng. Phân Công hành sự 19 Chăm sóc, hướng dẫn các tân tín hữu Cổ động viên Ngay sau đã kết ước ngày hành sự 20 Thăm viếng những người có triển vọng sẽ tiếp Thành Viên Ngay sau nhận Chúa. Hội Thánh ngày hành sự Những Sinh Hoạt Giao Lưu Ca Nhạc Truyền Giáo
 18. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 18 NHỮNG BỮA ĂN TRUYỀN GIÁO MÔ TẢ Những bữa ăn truyền giáo là một hình thức SEE linh hoạt nhất. Phạm vi tác dụng rộng rãi của những bữa ăn truyền giáo hầu như cho phép hình thức sinh hoạt này có thể được vận dụng vào mọi tình huống. Hãy cung cấp những bữa ăn truyền giáo theo các giờ ăn thông thường, hoặc cũng có thể vào giữa hay sau các giờ ăn trong ngày. Hãy chuẩn bị theo một thực đơn phù hợp với giờ ăn được chọn. Ðịa điểm có thể là trong khuôn viên nhà thờ, trong nhà hàng, hoặc tại nhà riêng. Một Hội Thánh kia tổ chức một bữa ăn truyền giáo ngoài đường phố bằng việc sử dụng một xe bán bánh mì kẹp xúc xích nóng để mời khách qua đường ăn. Thế rồi họ hát và chia sẻ Tin Lành cho khách đi đường, họ cũng thu được một số kết quả qua một số người tiếp nhận Chúa. Mọi nhóm người đều có thể được nhắm đến qua việc cung cấp bữa ăn theo một chương trình được chọn nào đó. Hãy dùng các diễn giả, bài làm chứng, việc trình diễn âm nhạc, người biết nói tiếng bụng, người nói hài hước, người làm ảo thuật hay kịch Cơ Ðốc... Hãy vận dụng một sự kết hợp giữa những bữa ăn truyền giáo với các sinh hoạt truyền giáo khác. Chẳng hạn, kết hợp sinh hoạt kịch truyền giáo với bữa ăn truyền giáo thành ra một đêm diễn kịch truyền giáo có ăn tối. Một trong những bữa ăn truyền giáo phổ biến là “Wild Game Supper For Men”. Một nhà thể thao được mời sẽ làm chứng về đời sống theo Chúa của mình, người tham dự mặc quần áo đi săn, và thực đơn sẽ theo các món ăn thường có khi đi săn dã ngoại. Một hình thức khác là “Ladies Night Out” tạo cơ hội cho các nữ Cơ Ðốc Nhân đem những người bạn chưa tin Chúa của họ đến với một bữa ăn thân mật, có trình diễn thời trang, và sẽ có một nữ diễn giả được ái mộ chia sẻ với mọi người về việc mình đã gặp gỡ Chúa như thế nào. CHI TIẾT 1. Hãy cổ vũ cho các bữa ăn truyền giáo nhắm đến những nhóm người được chọn bằng việc giới thiệu chủ đề, nhân vật chính của chương trình, qua các sự trưng bày, và bằng việc phát quà cho người tham dự nữa. 2. Hãy tạo ra số người tham dự bằng việc dùng vé mời, bán cho các thành viên Hội Thánh hoặc cấp không cho họ mời. Luôn dùng vé mời theo từng cặp. Thành viên của Hội Thánh sẽ giữ lại một vé cho mình và dùng vé còn lại để mời người tham dự. 3. Phải có lời kêu gọi tiếp nhận Chúa và nên để cho người ta có thể đứng tại chỗ cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Nên đặt khay đựng Phiếu Hưởng Ứng trên bàn cho người ta bỏ phiếu của mình vào. Hãy giúp cho mọi người đều điền vào phiếu và đánh dấu theo quyết định riêng của mình. Hãy thu lại các Phiếu Hưởng Ứng và phát quà cho mọi người tham dự (Xem phụ lục A). Những Bữa Ăn Truyền Giáo
 19. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 19 BẢNG KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHỮNG BỮA ĂN TRUYỀN GIÁO BƯỚC L ÀM GÌ AI LÀM KHI NÀO Ở ÐÂU 1 Trù liệu các nhân vật được mời để thực hiện Mục Sư Trước từ 6 chương trình (Nhân vật chính). đến 12 tháng 2 Tuyển chọn và lên danh sách các ủy ban được Mục Sư Trước 6 tuần trù bị. 3 Sắp đặt về thiết bị và trang hoàng. Người Ðược Trước 4 tuần Phân Công 4 Ðặt mua các tài liệu về chăm sóc. Người Ðược Trước 4 tuần (Xem phụ lục) Phân Công 5 Phát động cầu nguyện trong các bộ phận, cơ Người Ðược Trước 4 tuần quan, ủy ban. Phân Công 6 Sắp đặt việc tiếp tân: Khách sạn, ẩm thực, đi Người Ðược Trước 4 tuần lại. Phân Công 7 In ấn tờ bố cáo, vé mời tham dự, thẻ tham dự. Người Ðược Trước 4 tuần Phân Công 8 Phát động cho sinh hoạt qua bảng tin và tập Người Ðược Trước 4 tuần san. Phân Công 9 Trù liệu về in ấn, truyền thanh, truyền hình, và Người Ðược Trước 4 tuần chỗ cho lều, trại. Phân Công 10 Gửi thư báo cho biết về kế hoạch mời người Người Ðược Trước 3 tuần tham dự đến các thành viên. Phân Công 11 Lên danh sách các cổ động viên đã kết ước. Mục Sư Trước 3 tuần 12 Phân phát tờ bố cáo. Người Ðược Trước 3 tuần Phân Công 13 Phân phát vé mời cho các thành viên. Người Ðược Trước 3 tuần Phân Công 14 Tiếp xúc với những người có khả năng sẽ đến Thành Viên Trước 2 tuần tham dự. Hội Thánh 15 Huấn luyện các cổ động viên về khải đạo và Mục Sư Trước 1 tuần chăm sóc. 16 Tái xác định các sự sắp xếp về việc tiếp tân. Người Ðược Trước 1 tuần Phân Công 17 Ðón tiếp các nhân vật được mời để thực hiện Người Ðược Trước 1 ngày chương trình (Nhân vật chính). Phân Công 18 Hoàn tất mọi sự sắp đặt về cơ sở vật chất, kỹ Người Ðược Tại ngày thuật lần cuối cùng. Phân Công hành sự 19 Chăm sóc, hướng dẫn các tân tín hữu Cổ động viên Ngay sau đã kết ước ngày hành sự 20 Thăm viếng những người có triển vọng sẽ tiếp Thành Viên Ngay sau nhận Chúa. Hội Thánh ngày hành sự Những Bữa Ăn Truyền Giáo
 20. Những Sinh Hoạt Truyền Giáo Đặc Biệt 20 NHỮNG SINH HOẠT GIAO LƯU THỂ THAO TRUYỀN GIÁO MÔ TẢ Các Hội Thánh có thể đứng ra bảo trợ các sinh hoạt giao lưu thể thao truyền giáo riêng của mình hoặc tiến hành hoạt động hướng ngoại theo các sinh hoạt thể thao vốn có trong địa phương. Tín hữu phải biết nắm lấy tinh thần ái mộ thể thao của quần chúng ngày nay để đem người ta trở lại với Chúa Cứu Thế Jêsus. Sau đây là ba đề nghị về sinh hoạt giao lưu thể thao truyền giáo có thể thực hiện được: 1. Loại hình biểu diễn: Võ thuật, biễu diễn xe đạp, biểu diễn nâng tạ,... 2. Loại hình thi đấu: Gồm các môn thể thao cá nhân hay đồng đội như câu cá, đánh gôn, tênít, bóng rổ ba người, bóng trò ba người, bóng ném, bóng chuyền, và điền kinh. 3. Loại hình huấn luyện: Mở trại tập huấn để hướng dẫn cho người tham dự về các kỹ năng thể thao vào bất cứ thời điểm nào trong năm (Xem thêm phụ lục về Các Sinh Hoạt Giao Lưu Thể Thao Truyền Giáo). Nếu muốn, có thể phối hợp loại hình huấn luyện với loại hình thi đấu. Mở đầu bằng một cuộc đấu gôn, câu cá, hay tênít với phần sau là phần hướng dẫn của một chuyên gia về bộ môn ấy. Cũng có thể thêm một bữa ăn truyền giáo vào một sinh hoạt giao lưu thể thao truyền giáo, nếu muốn. Một bữa tiệc, hoặc một cuộc nấu ăn ngoài trời thực hiện trước hay sau một cuộc thi đấu là một cơ hội tốt để một người đã được chuẩn bị chia sẻ sự làm chứng về Chúa của mình với mọi người hiện diện. Phải giới thiệu Tin Lành tại cuộc biểu diễn hay huấn luyện trong cuộc hoặc lúc kết cuộc. Ðối với một buổi biểu diễn, nên chia sẻ Tin Lành vào giữa cuộc lúc chuyển hiệp, hay trước một môn tiếp theo, hoặc trước lúc giải thưởng. CHI TIẾT 1. Hãy quảng bá cho các sinh hoạt giao lưu thể thao truyền giáo qua việc nhắc nhở đến môn thể thao sẽ thực hiện và các nhân vật chính của sinh hoạt. Hãy nhắm đến các địa bàn nơi các sinh hoạt giao lưu thể thao truyền giáo sẽ diễn ra để tiến hành các nổ lực quảng bá. 2. Hãy tạo ra số người tham dự theo chiến lược “người tham dự dắt đem người tham dự”. Hãy làm sẵn vé mời thành từng cặp hầu cho các thành viên Hội Thánh có thể dắt đem người ta đến được với sinh hoạt được tổ chức. 3. Phải có lời mời gọi tiếp nhận Chúa và để cho người ta có thể đứng tại chỗ cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Phải cấp Thẻ Hưởng Ứng cho tất cả những người được mời và xin những người chịu tiếp nhận Chúa điền đầy đủ vào thẻ. Thu lại thẻ sau buổi sinh hoạt và tặng họ quà lưu niệm. Xem thêm mẫu ở phụ lục trang 32 của tài liệu này. Những Sinh Hoạt Giao Lưu Thể ThaoTruyền Giáo
Đồng bộ tài khoản