Mở và mở lại Cảng hàng không, sân bay

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
2
download

Mở và mở lại Cảng hàng không, sân bay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mở và mở lại cảng hàng không, sân bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mở và mở lại Cảng hàng không, sân bay

  1. Mở Cảng hàng không, sân bay Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ tướng Chính phủ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ Giao thông vận tải Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ trong vòng 35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Cục Hàng 1. nghị không Việt Nam - Cục HKVN thẩm định hồ sơ Quá trình giải - Cục HKVN báo cáo Bộ GTVT kết quả thẩm định 2. quyết - Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và ra quyết định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị mở cảng hàng không, sân bay, bao gồm các thông tin: tên 1. cảng hàng không, sân bay; vị trí, quy mô, loại hình cảng hàng không,
  3. Thành phần hồ sơ sân bay; cấp sân bay; Bản sao công chứng Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân 2. bay. Số bộ hồ sơ: 04 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Mở lại Cảng hàng không, sân bay Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp Thủ tướng Chính phủ đóng Cảng hàng không, sân bay; - Bộ GTVT đối với trường hợp Bộ GTVT đóng Cảng hàng không, sân bay Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  5. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức nộp hồ sơ về Văn phòng Cục HKVN - Cục HKVN thẩm định hồ sơ Quá trình giải 2. - Cục HKVN báo cáo Bộ GTVT kết quả thẩm quyết định Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị mở lại cảng hàng không, sân bay, bao gồm các thông tin: 1. tên cảng hàng không, sân bay; vị trí, quy mô, loại hình cảng hàng không, sân bay; cấp sân bay;
  6. Thành phần hồ sơ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân 2. bay; Tài liệu chứng minh lý do đóng cảng hàng không, sân bay đã được 3. khắc phục hoặc loại bỏ; Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong 4. trường hợp cải tạo, mở rộng, sửa chữa cảng hàng không, sân bay. Số bộ hồ sơ: 04 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản