Module 6: Publishing and Deploying Web Services

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
202
lượt xem
52
download

Module 6: Publishing and Deploying Web Services

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

This module teaches students how to publish Web Services and locate Web Services using the Microsoft® Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) software development kit (SDK). A local development UDDI registry is used in the demonstrations and lab for this module, but the mechanics of publishing and finding Web Services is no different on the public UDDI registry nodes.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module 6: Publishing and Deploying Web Services

Đồng bộ tài khoản