Module 9: SQL XML

Chia sẻ: Dao Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
127
lượt xem
39
download

Module 9: SQL XML

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

This module provides participants with an introduction to the use of Extensible Markup Language (XML) with Microsoft® SQL Server™ 2000. SQL Server 2000 is one of the Microsoft .NET Enterprise Servers. As such, it is an example of how all the .NET Enterprise Servers are changing to fully support XML technologies.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module 9: SQL XML

Đồng bộ tài khoản