intTypePromotion=1
ADSENSE

Môi trưởng - Nước - Không khí - Ánh sáng (Khối Lá)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

459
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Môi trưởng - Nước - Không khí - Ánh sáng (Khối Lá)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trưởng - Nước - Không khí - Ánh sáng (Khối Lá)

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K ho ch Gi ng d y Kh i Lá Tháng 12 Ch : Môi trư ng – Nư c –Không khí –Ánh sáng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: Tr có ki n th c sơ ng, thi t th c v môi trư ng t nhiên. Phát tri n tính tò mò,ham hi u bi t. Phát tri n óc quan sát, kh năng phán oán, nh n xét v các hi n tư ng xung quanh. 2. Phát tri n th ch t: Phát tri n m t s v n ng cơ b n: Nh y, chuy n bóng… Phát tri n s ph i h p v n ng - giác quan Tr có c m giác s ng khoái, d ch u khi ti p xúc v i môi trư ng thiên nhiên. 3. Phát tri n ngôn ng : Bi t s d ng các hi n tư ng thiên nhiên, c i m c a mùa, c nh quan thiên nhiên. Bi t nói nh ng i u tr quan sát th y,nh n xét, trao i th o lu n v i ngư i l n và các b n 4. Phát tri n th m m : Yêu thích c nh p c a thiên nhiên, mong mu n và gi gìn môi trư ng s ng. Có m t s k năng b o v môi trư ng s ng như : +B o v c nh quan thiên nhiên +Ti t ki m b o v ngu n nư c +Bi t gi gìn v sinh chung.(Không v t rác b a bãi) 5. Phát tri n tình c m xã h i: Hình thành và phát tri n kh năng c m nh n cái p trong các s v t hi n tư ng, c nh p xung quanh tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Phát tri n kh năng th hi n c m xúc, sang t o các ho t ng ngh thu t.(Âm nh c, T o hình…),s các s v t hi n tư ng xung quanh tr M NG N I DUNG TU N 1: NƯ C TU N 2: KHÔNG KHÍ - Nh n bi t nư c có t âu( sông, su i, - Bi t không khí có t âu( t cây bi n, mưa). xanh). - Bi t ư c m t s c tính c a nư c: - Bi t m t s c i m c a không khí( không màu, không màu, không v . không nhìn th y ư c). - Bi t ư c l i ích c a nư c i v i con - Bi t con ngư i và ng v t r t c n ngư i và ng v t, th c v t. không khí. - Giáo d c tr có ý th c ti t ki m và b o - Giáo d c tr b o v không khí( tr ng v ngu n nư c s ch. nhi u cây xanh…) TU N 3: ÁNH SÁNG TU N 4: HI N TƯ NG THIEN NHIÊN - Bi t ngu n g c c a ánh sáng. - Bi t m t s các hi n tư ng thiên nhiên: - Bi t ư c các lo i ánh sáng t nhiên( n ng, mưa, gió. m t tr i, m t trăng, sao…). - Bi t m t s c i m c trưng c a hi n - Ánh sáng nhân t o( i n, èn d u, tư ng thiên nhiên: n ng nóng khô, mưa n n…). m ư t, gió mát… - Hi u ư c l i ích c a ánh sáng i v i - Bi t l i ích c a m t s hi n tư ng t con ngư i và ng th c v t. nhiên: n ng cây c i phát tri n, mưa giúp - Giáo d c tr bi t tác d ng và tác h i cho con ngư i và ng v t có nư c u ng, c a vi c s d ng ngu n sáng( cháy, sinh ho t, cây xanh t t… i n gi t…). Tr em hôm nay – Th- Giáoi ngày maio v và gi gìn thiên gi d c tr b nhiên.
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG HO T NG PHÁT TRI N TC - XH PHÁT TRI N NH N TH C +TC: N u ăn, i ch , t m em. PHÁT TRI N Làm quen v i toán + TC óng vai: Mek con, t m cho em, lái xe, bán nư c gi i khát TH CH T - So sánh nhi u-ít hơn( ong nư c) m s lư ng t 1-4. + TC xây d ng: xây b bơi c a bé, công viên nư c, th o c m - V n ng: bò chui - Ôn hình tròn, hình vuông, tam giác, ch nh t, màu s c. viên. qua c ng, trư n s p - Xác nh v trí trái, ph i, trư c sau c a v t so v i tr . + TC h c t p: V t n i v t chìm, s lư ng ch m tròn, các hình k t h p trèo qua gh - Ôn v s lư ng t d 1-4, nhi u –ít hơn. hình h c, cài nút áo. th d c… - T o dáng các hi n Khám phá khoa h c tư ng: gió, mưa, s m - Quan sát, xem tranh nh v các ngu n nư c. sét. - Làm thì nghi m v t n i, v t chìm, nư c m n – nư c - Trò chơi dân gian: ng t. r ng r n lên mây, th - Trò chuy n v s c n thi t c a nư c i v i con ngư i a ba ba. và cây c i, ng v t. - Trò chơi: bé t p làm Trò chơi: “ ong nư c” n i tr - Quan sát bàu tr i và các hi n tư ng: n gn, gió, mây, mưa. Trò chơi: “nư c chuy n màu” PHÁT TRI N TH M M T o hình Âm nh c - V mưa Tu n 1: DH: ng i d ng kia có mưa - Xé dán, Nghe: H t mưa và em bé di màu ông V : v tay theo nh p m t tr i. TC: Mưa to mưa nh - V , xé, TC: Mưa to mưa nh dán các c nh, Tu n II: DH: Trên cát tr i mưa. Nghe: Mưa rơi - Trang trí V : V sáng t o PHÁT TRI N NGÔN NG các trang TC: Ai oán gi i - c thơ, k chuy n, ca dao, t c ng v các hi n tư ng t nhiên. ph c: mùa n ng Tu n III: DH: Tr i n ng tr i mưa - T p chơi trà chơi nói ngư c: ngày- êm, sang-t i, n ng-mưa. – mùa mưa Nghe: Em yêu b u tr i - T p t câu v i các t : th i ti t, tr i mưa, tr i n ng… V : V tay theo nh p - T p k chuy n sáng t o theo tranh: Ch Gió và M t Tr i. Tu n IV: DH: N ng s m - Trò chơi óng k ch: Cóc ki n Tr i. NGhe: cho tôi i làm mưa v i - Chơi các trò chơi luy n phát âm: nghe âm tìm ti ng, t p c các V : V sáng t o ch : l,m,n… TC: thi xem ai nhanh - Làm sách tranh, album v ch cái. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2