intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Môi trường tài chính

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

339
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường tài chính: thị trường tài chính, môi giới tài chính, thị trường chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trường tài chính

  1. Qu n tr Tài chính MÔI TRƯ NG TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TÀI CHÍNH MÔI TRƯ NG MÔI GI I TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH TH TRƯ NG CH NG KHOÁN MÔI TRƯ NG TÀI CHÍNH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH V N TH TRƯ NG TÀI CHÍNH •Chuy n giao tr c ti p CK Doanh nghi p Ngu i TK • Th trư ng tài s n • Th trư ng tài s n $ h u hình tài chính •Chuy n giao gián ti p qua NH ñ u tư • Th trư ng hi n t i • Th trư ng tương lai CK CK Doanh nghi p NH ñ u tư Ngu i TK $ $ • Th trư ng ti n t • Th trư ng v n • Th trư ng sơ c p • Th trư ng th c p •Chuy n giao gián ti p qua công ty môi gi i tài chính Doanh nghi p CK Cty MG TC CK Ngu i TK $ $ MÔI TRƯ NG TÀI CHÍNH MÔI TRƯ NG TÀI CHÍNH MÔI GI I TÀI CHÍNH • Ngân hàng thương m i TH TRƯ NG CH NG KHOÁN Sàn giao d ch có t ch c • Qu ti t ki m - ñ u tư Sàn giao d ch OTC • Qu tín d ng • Qu hưu trí • Công ty b o hi m • Qu h tương Th.S Tr n Quang Trung 1
  2. Qu n tr Tài chính CHI PHÍ S D NG V N CHI PHÍ S D NG V N Các thành ph n c u thành lãi su t • Cơ h i s n xu t • S thích v th i ñi m tiêu dùng k=k + DRP + LP + MRP • R i ro tín d ng RF } • L m phát * k + IP V n Kỳ h n L m phát Tính thanh kho n LÃI SU T THEO KỲ H N LÃI SU T THEO KỲ H N Ðu ng l i su t Lãi su t Lý thuy t kỳ h n B t thư ng • Lý thuy t phân khúc th trư ng • Lý thuy t s thích thanh kho n Bình thư ng • Lý thuy t kỳ v ng: k t= k + IP * t Kỳ h n Ng n h n Trung h n Dài h n CÁC Y U T NH HƯ NG Ð N LÃI SU T TÁC ð NG C A LÃI SU T • Chính sách c a qu d tr qu c gia Lãi su t L i nhu n • Thâm th ng ngân sách Lãi su t Cung / c u ch ng khoán • Cán cân thương m i • Ho t ñ ng kinh doanh Lãi su t Quy t ñ nh kinh doanh Th.S Tr n Quang Trung 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2