Một số cấu trúc đặc biệt

Chia sẻ: Dang Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
514
lượt xem
199
download

Một số cấu trúc đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Unit 6: Một số cấu trúc câu đặc biệt Although - từ nối diễn tả ý nhượng bộ e.g - Although Amit has a car, he doesn't often drive it. Chú ý: Although có thể đứng đầu câu or giữa câu e.g - Although the cafe was

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số cấu trúc đặc biệt

Đồng bộ tài khoản